On Air Saturday Live Paul Moran | 12:30pm - 5:00pm

Traa dy Liooar, 29oo Jerrey Geuree 2024

Meeryn ass Traa dy Liooar, Jelune 29oo Jerrey Geuree 2024

Ta'n Shirveishagh Slaynt as Kiarail y Theay, Lawrie Hooper, gra nagh vel y foill er yn Rheynn echey my vees eh er cheau £30 millioon punt erskyn y chlaare argidoil echey 'sy vlein argidoil. Ayns soie Tinvaal Toshiaght Arree nee'n Rheynn shirrey tooilley argid dy lhieeney y varney shoh. Ta Mnr Hooper shassoo er dy vel oyr y voirey shoh, son Kiarail Vannin ec y chooid sloo, dy vel aggyrt bishaghey son ny shirveishyn echey. 

Ta Mnr Hooper gra dy row yn Rheynn loayrt mychione y chooish shoh hoshiaght Mean Fouyir, er-lesh dy row shen yn traa va ny earrooyn shoh er nyn soilshaghey magh, as er-lesh dy row yn earroo ec y traa shen £27 millioon, vees son y chooid smoo yn stayd t'ayn nish, myr shoh ta'n yeearree er Tinvaal seose gys £30 millioon, shen yn earroo. T'eh gra dy vel Kiarail Vannin livrey shirveishyn, myr ta fys ec sleih er, as s'treih eh dy vel aggyrt jeh'n lheid dy vel eh er Kiarail Vannin ve freggyrtagh da ny shirveishyn shen, as s'baghtal eh dy vel yn reih elley, shaghey livrey shirveishyn as ceau argid, shen ynrican gyn cur lheiys da sleih, nagh vel gennaghtyn dy ve'n aght resoonagh ayns rieughid ayns shoh. 

Ta Mnr Hooper gra dy vel ny oyryn fo'n stayd shoh, er-lesh, myr t'eh er loayrt mychione roïe, bolgey argidoil, argid faill, t'adsyn yn daa er mooar t'ayn, as liorish shen ta bishaghey mooar dy liooar ayns aggyrt.

Ta Mnr Hooper gra, choud's va faaishnys currit er shoh, myr ayrn jeh reddyn gollrish tuarastyl yn Reejerey Jonathan Michael, as dy row eh lane chleeir dy jinnagh aggyrt freayll rish bishaghey mannagh row eh cheet lesh yn Rheynn caghlaa shirveishyn, myr shoh she'n tharrey eh dy vel yn Rheynn 'sy voayl v'eh jerkal rish ve ayn ec y traa shoh, bentyn da fakin yn aggyrt shen bishaghey. T'eh gra, ny yeih, dy vel eh feeu goaill tastey jeh, dy vel yn costys jeh'n chlaare ec Kiarail Vannin t'ayn nish ny smoo na goll y raad kiart, as dy vel eh livrey, ayns rieughid, erskyn y dean va currit da, myr v'ad gra, rere shareaghey costyssyn, myr shoh er un cheu y chooish ta Kiarail Vannin livrey ayns aghtyn fondagh as ayns spaarail argid, erskyn shen va shirrit er dy livrey, agh dy vel bishaghey 'syn aggyrt er cheu elley y chooish jeh'n lheid nagh vel eer shen dy liooar.

Va Mnr Hooper loayrt mychione yn argid t'er ve ceaut erskyn y chlaare argidoil ec yn Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay. Nee'n Rheynn Bun-Troggalys shirrey beggan ny smoo na £5.6 millioon punt, agh ta'n Shirveishagh, Tim Crookall, gra dy vel yn Rheynn Bun-Troggalys dy bunnidagh goaill kiarail jeh'n chooid smoo dy halloo as dy hroggalyn y Reiltys, as myr shoh dy vel costys y vree ayns shen, vees cheumooie jeh smaght yn Rheynn Bun-Troggalys, lesh Rheynnyn elley gobbraghey ny troggalyn shen, dy ghoaill kiarail jeh shen, agh dy vel yn Rheynn Bun-Troggalys geeck ny coontyssyn er-nyn-son shen. T'eh gra nagh vel shen dy ghra dy row ad neu-frioosagh ny'n lheid shen, agh dy vel ooilley ny coontyssyn shen cheet gys y Rheynn Bun-Troggalys.  T'eh gra, dy beagh gurneil ec ny Rheynnyn elley er ny ooilley ny troggalyn oc, veagh ny coontyssyn shen er jeet daue, agh dy vel yn Rheynn Bun-Troggalys gurneil ny troggalyn as goaill kiarail jeu as cummal seose ad, as dy vel eh geddyn ny coontyssyn er-nyn-son, myr shoh ta ooilley ny coontyssyn shen cheet gys yn Rheynn Bun-Troggalys, myr shoh choud's ta ny priosyn er nyrjaghey, dy vel eh er yn Rheynn cur-rish shen.

As ta'n Rheynn Cooishyn Sthie shirrey £2.2 millioon punt. Ta'n Shirveishagh, Jane Poole-Wilson, gra dy vel kuse dy ardyn fo phreays ec yn Rheynn Cooishyn-Sthie, as dy vel ad shoh goaill stiagh reaghyssyn er argid faill, agh neesht dy vel yn Rheynn freggyrtagh son ny claareyn argidoil ocsyn hene son bree, as myr strane dy hirveishyn 24/7 ta goll er leeideil trooid aggyrt – ny meoiryn shee, pryssoon as prowalys, shirveish mooghey aile as sauail, Shamyr Stiuree Cooidjagh ny Shirveishyn Egin, as Coadey Theayagh — as adsyn gobbraghey 24/7, as reaghey y chlaare argidoil echey hene son bree as couyryn as myr shen, dy row preays mooar dy liooar er ve ayn 'sy vlein argidoil shoh.

---oooOooo---

Va feysht er yn Shirveishagh Slaynt as Kiarail y Theay, Mnr Hooper, ayns soie yn Chiare as Feed Jemayrt shoh chaie mychione ny va goll er jannoo ec yn Rheynn dy hareaghey entreilys son surransee ta geearree loayrt rish fer lhee cadjin 'sy lheelann dy traaoil. Ta Mnr Hooper gra dy vel yn Rheynn shirrey yn aght share dy reirey quaaltyssyn, as 

Ta Mnr Hooper gra, ec y traa t'ayn, er yn oyr dy vel fir lhee jannoo seose thieyn dellal er-lheh, ta eer reirey ny quaaltyssyn oc hene, vees reesht goll noi'n ablid shen dy reaghey ny reddyn shoh veih'n vean, myr shoh ayns aght giare, dy vel shoh red ennagh vees 'sy rolley ta'n Rheynn jeeaghyn er mastey ymmodee reihyn elley mychione yn aght t'eh dy aa-chummey kiarail bunnidagh, as er-lesh nagh lhisagh veg v'eh scryssit magh ec y cheim shoh.  

---oooOooo---

Ta Mnr Hooper gra neesht dy lhisagh vaccine noi shingles ve ry gheddyn ec tooilley sleih 'syn Ellan, agh dy vel feysht mychione yn aght dy chosney argid er-e-hon. Ta Mnr Hooper gra dy vel yn Rheynn smooinaghtyn mychione jannoo ny sinshley y cagliagh er eash dy ve reihalagh son y vaccine veih 70 blein gys 65, dy yannoo yn Ellan freggyrtagh da'n stayd 'sy Reeriaght Unnaneysit.

Ta mysh un pheiagh ass queig as va breck kirkey jannoo orroo, as ta'n virus, vees tannaghtyn 'sy chorp oc, cheet magh myr shingles ny s'anmee, lesh y ghaue as y trimmid as ny doilleeidyn er-coontey y doghan cheet dy ve ny smoo lesh eash.

Ren Mnr Hooper feeraghey ayns soie yn Chiare as Feed Jemayrt shoh chaie, 23 Jerrey Geuree, dy row coloayrtys mychione y chooish rish Slaynt y Theay as rish Kiarail Vannin, as dy jean yn Rheynn nish sur-smooinaghtyn er y choyrle oc ayns ny shiaghteeyn shoh cheet. Agh t'eh gra, fy yerrey, foddee dy beagh briwnys jeant rere y chostys jeh.

Dinsh Mnr Hooper da'n Chiare as Feed, dy vel eh jeeaghyn, my vees peiagh ennagh cheet dy ve ching, nagh vod eh ve currit shaghey, dy vel feme er cur lheiys da, as dy kinjagh dy vel eh yn aght dy vel lhiettrimmys er ny share na lheiys, as er-lheh rere cooishyn argidoil, agh eisht fy yerrey dy vel yn feysht ayn, vod shin fordrail dy chur lhiettrimmys er y doghan jiu, ny eeck son yn lheiys laa ny vairagh. T'eh gra, fy yerrey, dy vel eh cheet neose gys sur-smooinaghtyn er yn argid: cre choud's fod mayd sheeyney magh ny criteria, as fy yerrey, cre veih hig yn argid?

---oooOooo---

Ta Ard Jantagh Boandyrys 'syn Ellan, Greg Manning, er chosney aundyr ayns sharmaneys 'sy Reeriaght Unnaneysit son yn obbyr echey ayns kiarail son sleih as Doghan Mammagh y Vynnagh. Ren Mnr Manning croo cassan son surransee dy reirey ad hene lurg da cur enn er dy vod cumrailyn cur er feme son therapy strimmey.

Ta'n cassan greinnaghey surransee dy yannoo shickyr dy vel ny prowalyssyn kiart jeant oc dy traaoil, dy lhiggey daue jannoo ymmyd jeh ny lheiyssyn toshee vees smoo sauchey sthie, as dy reirey traaghyn mammagh gyn jannoo ymmyd jeh stooghyn as steroidyn ayndaue mannagh vel shen lane-femoil. Liorish cheet stiagh dy moghey 'syn aght shoh, foddee shen cur lhiettrimmys er eiyrtyssyn taghyrtagh jeh towseyn mooarey dy steroidyn jeh'n lheid as preays ayns ny sooillyn, as doilleeidyn lesh y choarys endocrine as osteopenia.

Liorish jannoo smoo fondagh yn oardagh, ta shen er nyannoo ny sloo preays er shirveishyn opthalmoaylleeagh as dermatoaylleeagh as rheumatoaylleagh Kiarail Vannin, er yn oyr dy vel cumrail er monnaghyn 'sy vynnagh jeh Doghan Mammagh y Vynnagh ec keim moghey.

Va moylley jeant ec Kate Brunner, Leighder yn Ree, 'sy tuarastyl eck mychione yn aght ren Reiltys Vannin cur-rish y pandemagh Covid-19 dy lhisagh scoillyn goaill ayrn ny smoo ayns plannal son staydyn eginagh 'sy traa ry heet. Ta Bnr Brunner gra dy lhisagh yn Rheynn Ynsee, Spoyrt as Cultoor jannoo shickyr dy vel coraa ny studeyryn ry chlashtyn neesht, as t'eecur eam son plan scruit dy ve jeant bentyn da dooney scoillyn.

Ta'n Shirveishagh Ynsee, Sport as Cultoor, Julie Edge, gra dy nee baghtal v'eh dy row eh ny stayd eginagh as v'eh er dy chooilley pheiagh cur-rish ayns aght ennagh. T'ee gra dy ren ad freggyrt shaghey plannal, as red erbee dy reayll shin goll er oaie, veagh shen dy yannoo shickyr dy vel y bun-troggalys kiart ayn as dy vel ny plannyn shen ain aarloo dy ghoaill toshiaght, my vees egin erbee elley 'sy traa ry heet, vel shen cochianglt rish slaynt ny rish red erbee elley. 

Ta Bnr Edge gra dy row kiare moylley jeant son yn Rheynn 'sy tuarastyl Brunner, as son shickyrys ta feme er ny scoillyn ain goaill ayrn ayns ooilley jeh shoh, as dy row shen red ennagh v'ee feer jeean er fakin choud's va Covid ayn, as dy lhisagh leeideilee ny scoillyn er n'ghoaill ayrn beggan ny smoo, ayns firrinys, as myr shoh er-lhee dy vel Bnr Brunner lane chiart dy voylley shen as dy ghra dy vel y plan scruit as myr shen. T'ee gra dy jarroo dy vel plannyn taghyrtagh ayns ny scoillyn ain son staydyn as dooney scoillyn, agh bentyn da'n vrialtys mychione Covid, dy vel yn Ard Shirveishagh er n'yannoo fogrey my-e-chione, as dy jean yn chooish cheet back roish Tinvaal Mee Averil. 

Ta Bnr Edge gra, son shickyrys, dy vel towse mooar dy liooar dy ronsaght cheet magh nish, mychione sleih cheet dy ve beggan scarrit veih my cheilley, as er-lheh dy vel yn slaynt inchynagh as foays, as jannoo shickyr dy vod studeyryn gobbraghey ayns chymmyltaght y hamyr vrastyl, er n'yannoo seose doolane dy liooar, agh dy vel shin post-Covid nish as dy vel feme ain er goll er oaie, as jannoo shickyr dy vel ny couyryn as pohlldal kiart ayns ny scoillyn ain son foays ny paitchyn ain. 

---oooOooo---

Ta'n earroo dy studeyryn ta castit veih scoillyn er ny smoo na doobley neayr's y phandemagh Covid-19. Va ny fysseree clouit myr freggyrt da feysht Tinvaal scruit.

Ta Scoill Ard Balleykermeen er chastey yn chooid smoo dy studeyryn, 215 jeu. Va Scoill Ard Noo Ninian 'sy nah ynnyd lesh 114 studeyr castit. Ren Scoill Ghrammadys Rhumsaa castey 90 studeyr, va 63 studeyr er nyn gastey veih Scoill Ard Cashtal Rushen, as 46 studeyr veih Scoill Ard y Nah Ven-Rein Ealisaid ayns Purt ny Hinshey. 

Va 39 studeyr castit veih bunscoillyn neesht. Shen dy ghra dy row 567 studeyr ooilley cooidjagh castit 'sy vlein 2022-23, cosoyley rish 436 studeyr 'sy vlein 2021-22, as 273 studeyr 'sy vlein 2020-21.

Va ny smoo na'n lieh ayrn jeh studeyryn va castit ooilley cooidjagh er nyn gastey daa cheayrt ec y chooid sloo, lesh bunnys yn trass ayrn cheet dy ve castit three cheayrt ny ny shlee na shen.

---oooOooo---

Ta'n Shirveishagh Edge gra, oddys kione ve currit er scoill ard noa ayns Balleychashtal lesh ynnyd spoyrt as loghan snaue liorish y vlein 2030. T'ee gra dy row ee er ve lhiassaghey ashlish strateishagh rish tammylt, as t'ee gra dy vel eh goaill taitnys jeh rheynn shen er y theay. Nee'n ard-phlan nish cooney dy stiurey keim kiaddey y halee as ny nah cheimyn jeh. 

Choud's ta'n chooish ry hoiggal, bee'n scoill troggit hoshiaght, ayns keimyn, dy vod yn ynsagh foast goll er jannoo ayns Scoill Ard Cashtal Rushen. Lurg shen bee glout spoyrt as loghan snaue as shey lhoan ayn ve troggit, as ny neesht jeu foshlit da'n theay.

Cha nel docamadyn bentyn da'n ard-phlan er ve clouit foast er-lhimmey jeh caslys sheiltynagh. 

Ta Bnr Edge gra dy vel fys eck er cre cho scanshoil as ta shoh as dy vel eh fo'n Rheynn goll cho bieau as oddys eh dy chooilleeney y bun-troggalys shoh as feme mooar er son yn ynsagh as son y cho-voodeeys 'sy jiass.

Ta Bnr Edge gra dy vel yn Reiltys er loayrt mychione ard-phlan, as dy vel caa nish dy chur shoh dy bollagh roish yn theay, as dy vel ee treishteil dy jean pobble y jiass fakin dy vel mooarane obbyr er ve jeant 'sy chooylrey bentyn da shoh son y scoill noa as ynnyd spoyrt, as dy vel shen jeant slane neesht lesh loghan snaue as shey lhoan ayn as seyraadyn caghlaaee, as nee shen cummal seose neesht ny magheryn troddanagh jeant ass y noa ec Cashtal Rushen. 

Ta Bnr Edge gra, rere y clane Ellan, as rere Plan yn Ellan, dy vel yn Reiltys rieau er n'ghra dy vel eh currit da livrey traa ry heet shickyr, breeoil, ry chummal seose, raad ta caaghyn yindyssagh ry gheddyn trooid laghyn sleih son yn ynsagh as lhiassaghey ec dy chooilley pheiagh, as nish dy vel shoh clouit, as eh goll er lhiassaghey rish 18 meeaghyn ec y chooid sloo, as er-lhee dy vel shen sleih cur enn er dy vel shen gialdyn veih Plan yn Ellan, as gialdyn veih'n Rheynn eck,  dy yannoo shickyr dy vel yn bun-troggalys share ynsee as son y cho-voodeeys 'sy jiass. 

Ta Bnr Edge gra, tra va Plan yn Ellan er ny chroo, dy ren ish chelleeraghyn jeeaghyn er Cashtal Rushen, as roish shen va plannyn ayn son veg agh scoill, agh dy ren ish smooinaghtyn dy beagh shoh jannoo seose caa mie dy chur stiagh shoh myr ayrn jeh Plan yn Ellan as yn Strateish Tarmaynagh, as dy yannoo shickyr dy vel shin jannoo reen son y traa ry heet, ayns rieughid, as jannoo shickyr dy vel seyraadyn ynsee yindyssagh ain 'sy jiass.  

Ta Bnr Edge gra, myr shoh, dy ren ad loayrt mychione ard-hroggalys spoyrt, ynnyd spoyrt, lesh loghan snaue ayn, tra t'ad goll gys y cheim kiaddey, as dy vel y jerkalys, cheusthie jeh'n cheim kiaddey shen, dy vel entreilys da cheumooie jeh ooryn scoill, da ny co-voodeeyssyn, dy vod ad jannoo ymmyd jeh shen. T'ee gra dy vel  seyraadyn son y cho-voodeeys ec ooilley ny scoillyn ain, agh dy row shoh un chaa dy chroo y chymmyltaght shen jeh ynnyd spoyrt.

Ta Bnr Edge gra dy bee feme er cooilleeney shoh ayns keimyn, er yn oyr dy vel feme er tannaghtyn lesh livrey yn ynsagh cheusthie jeh'n Chashtal Rushen t'ayn nish. T'ee gra, bentyn da Loghan Snaue y Jiass goll er, dy row y loghan dooint kiart roish y Nollick, as dy vel doolaneyn fo, agh dy vel y Reiltys currit da dy jean yn argid tannaghtyn ayn son Loghan Snaue y Jiass, as jean y Reiltys freayll rish gobbraghey dy chionn rish boayrd loghan y jiass.  

Ta Bnr Edge gra, veih tuarastylyn roish nish,  va jerkallys-vea – as cha nod ee ve shickyr er date y tuarastyl s'jerree – agh er-lhee dy row 15 blein faagit ec y loghan, as dy vel shin cheu-hoal jeh shen hannah. Er-lhee dy nee'n red kiart eh da'n Reiltys dy vaih argid 'sy traa ry heet son y jiass, as dy vel yn loghan snaue goit stiagh ayns y cheim kiaddey shen, as cho leah's ta'n keim kiaddey shen ain dy jig ny dateyn as dy chooilley red cheet dy ve baghtal.

Ta Bnr Edge gra nagh vel yn unnid reirey yn shalee goll er reirey dy jarroo ec yn Rheynn eck, agh dy bee'n Rheynn goaill ayrn 'sy chalee shen myr y custymeyr/client dy yannoo shickyr dy vel seyraadyn ynsee as son y cho-voodeeys jeh'n chied rang son y traa ry heet, goaill stiagh ooilley yn ard-hroggalys spoyrt shen vees jeh wheesh vondeish da'n ynsagh ain.

Ta oltey Boayrd Loghan Snaue y Jiass, as ish Lhiass-Chaairlagh jeh Barrantee Malew, Barbara Brereton, gra dy vel y jiass ayns feme jeh ynnyd spoyrt, as cha nee jus loghan ynrican, as by vie lhee fakin ny vees jeant ayns ynnyd jeh'n loghan t'ayn nish cheet dy ve boayl er-lheh dy gholl. Ta Bnr Brereton gra nagh vel lught-reill er hroggal loghanyn gyn seyraadyn elley neayr's ny 80yn, er yn ellan myr shuyr dooin, as nagh lhisagh shin ve jeeaghyn er troggal veg agh loghan, as dy vel feme ec sleih er jeeaghyn er seyraad spoyrt as er ooilley vees cochianglt rish shen. Ta feme er cheet dy ve boayl er-lheh dy gholl.

As er-lesh yn eear Ard Shirveishagh, Tony Brown, dy nee slane ommidjys eh, dy vel currym er daa Rheynn yn Reiltys son loghanyn ardjynagh. T'eh gra dy vel fer jeh ny doilleeidyn t'ayn, shen dy vel nish daa rheynn cochianglt ayns shoh, vees lane ommidjagh. T'eh gra dy vel feme er un shirveishagh dy ghurneil eh, as nagh vel eh kiart dy vel daa hirveishagh goll noi y cheilley, as dy vel yn Shirveishagh Ynsee cur eab er geddyn red ennagh jeant shickyr, as t'eh urree coyrlaghey da, myr dy beagh eh, son shickyrys bentyn da buird ny loghanyn ardjynagh, dy vel eh urree dellal rish daa rheynn, as nagh vel shen keeayllagh er chor erbee.

---oooOooo---

Ta failleydeyryn fo lhiastynys jeh bunnys millioon punt da'n Tashtey bentyn da Urryssaght Ashoonagh jeh'n Chied Rang. Va fysseree clouit ec yn Shirveishagh Tashtee, yn Fer Lhee Alex Allinson, soilshaghey magh dy row yn lhiastynys gys jerrey ny bleeaney argidoil 2022-23 £958,382, vees bunnys 2.5 keayrt ny syjrey na v'eh Mee Vayrt 2019, tra va'n lhiastynys £386,136. Ta'n towse fo lhiastynys nurree jannoo seose 0.4% jeh'n sym ooilley cooidjagh son Urryssaght Ashoonagh jeh'n Chied Rang hooar yn Tashtey.

Queig bleeaney er dy henney va 105 failleyder fo lhiastynys, agh ta'n earroo shen nish er jeet dy ve bunnys 500.

---oooOooo---

Ta'n Rheynn Bun-Troggalys shirrey kied phlannal dy aa-reaghey yn ard ta roshtynee cheet stiagh 'sy Stashoon Marrey ayns Doolish. T'eh geearree troggal ard custym noa 'syn ard ta sleih fuirraghtyn ec y traa t'ayn, as dy heeyney magh y halley roshtyn. Veagh y cryss scudlagh jeant ny smoo as veagh ard ronsee currit liorish ard jeant ny share son laadey scudlagh. Ta'n yeearree phlannal cheet neesht er jannoo rea mullagh yn ard ta sleih fuirraghtyn dy gheddyn y scudlagh oc, vees ny lhie liorish y phairk carbid, dy yannoo reamys son ard noa dy laadey seose scudlagh.

Ta fogrey plannal gra nagh vel monney ymmyd jeanmt jeh'n ard er yn oyr dy vel eh cho injil, as liorish caghlaa eh dy jean shen geddyn rey rish ard vees cheet dy ve plooghit lesh troailtee fuirraghtyn 'syn ard mooar. 

Bee eabyn jeant liorish yn Rheynn Bun-Troggalys dy reaghey trammyn cabbil tra ta laineyryn turrys cheet stiagh 'syn Ellan. Ta claareyn traa noa son ny trammyn cabbil soilshaghey magh nagh vel ad goll Jelune ny Jemayrt mleeaney, agh ren ymmodee sleih cremmey yn Rheynn son yn reaghys shen nurree, er yn oyr dy row ad credjal dy row caa caillt lesh cheeadyn dy cheayrtee cheet er y thalloo veih laineyryn turrys ny laghyn shen. Myr sampleyr, cha row ny trammyn cabbil goll yn 14 Mee Luanistyn, agh va shen yn laa haink yn laineyr turrys smoo va rieau 'syn Ellan ec aker ayns Baie Ghoolish, lesh ny shlee na 2,000 troailtagh er boayrd. Ec y traa shen dooyrt Arraghey Ellan Vannin dy row claareyn traa ny trammyn cabbil son y vlein reaghit roish my row fys mychione laineyryn turrys cheet stiagh ayn.

Ta'n Shirveishagh Bun-Troggalys, Tim Crookall, gra dy vel feme er yn Rheynn echey gynsaghey lessoon veih'n imbagh 2023, as dy vel eh fo jannoo wheesh as vees ry yannoo echey mleeaney lesh ny couyryn t'echey. Ta Mnr Crookall gra dy vel coloayrtys er ve ayn hannah rish ny obbreeyn 'sy wirran heese ayns shen, as t'eh gra dy vel eh treishteil dy jean ad gobbraghey rish y jantys as rish sleih ny laineyryn turrys, as t'eh treishteil dy bee shen reaghit mleeaney, as fys oc dy vel sleih cheet dy yeeaghyn er yn arraghey ain, yn arraghey eiraght, as dy vel shen jannoo seose ayrn jeh, as my vees caa da'n Rheynn jannoo shen as cur er shen taghyrt, eisht dy jean ad. T'eh gra dy vel dy kinjagh oyr son my as agh, as dy vel eh ny lhie er earrooyn as reddyn myr shen, agh dy bee eh son shickyrys foddey ny share na nurree, t'eh treishteil, er yn oyr dy vel fys ec yn Rheynn dy row sleih cremmey dy mooar eh nurree.

Bentyn da ny raaidyn, ta Mnr Crookall gra nagh vel ad cho olk as ayns shiartanse dy vuill elley. T'eh goaill rish dy vel ad olk lesh tuill ayndaue ayns shoh as ayns shen as feme er karraghey ad, as dy vel feme er cooilleeney kuse dy haleeyn mooarey neesht, agh reesht dy vel shen ny lhie er claareyn argidoil mleeaney as dy jean yn Rheynn ny vees ry yannoo echey lesh ny t'echey. T'eh gra dy vel yn Rheynn jannoo ny vees ry yannoo echey lesh ny t'echey, as dy vel eh jannoo e chooidshare, as dy jean kuse dy leih ghra – dy bee eh dy kinjagh currit stiagh noi echey nagh vel ad jannoo dy liooar, agh dy vel feme er jannoo shen vees ry yannoo echey lesh ny t'echey. Shen yn coarys t'ain ec y traa t'ayn, as dy vel eh er yn Rheynn jannoo e chooidshare as cosney ny vees ry gheddyn veih'n Tashtey dy yannoo y job, as tra vees yn argid shen echey, myr t'eh freayll rish gra, dy jean eh ny vees ry yannoo lesh yn argid vees echey.

---oooOooo---

Ta jeshaghteyr as qualleeaght cooie echey er ny hirrey liorish yn Rheynn Bun-Troggalys dy 
reaghey strateish dy aa-vioghey Ardane y Vollagh Tram er Shooylaghan Doolish. Shegin da'n ennym y jeshaghteyr ve 'sy Recortys Credjoonaghey y Reayltys son Jeshaghteyryn. Bee currym y jeshaghteyr dy chummey oardagh as saase son y chalee cheusthie jeh ny reillyn er sauchys vees ayn ec y traa t'ayn.

Haink y fys shoh ayns freggyrt da feysht Tinvaal scruit ec Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Veanagh, Crhis Thomas. Vrie eh jeh Mnr Crookall row briwnyssyn erbee jeant bentyn da ny troggalyn 'syn ardane ren yn Rheynn kionnaghey veih Coonceil Balley Corpagh Ghoolish 'sy vlein 2018.

'Sy reggyrt echey ta Mnr Crookall gra dy vel recortys erbee ec yn Rheynn echey jeh briwnys formoil jeant liorish shirveishagh ny oltey politickagh erbee bentyn da'n ardane, agh t'eh feeraghey dy vel yn Rheynn er jeeaghyn er caghlaaghyn reih.

Ren tuarastylyn mychione stayd y strughtoor jeant son yn Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys jannoo briwnys va goll noi y cheilley: ren daa huarastyl moylley lhieggal y troggal, agh va'n fer s'noa gra dy row eh ry aa-vioghey.

---oooOooo---

Ta bishaghey 500% er jeet ayns taillaghyn dy phairkal carbid traghtee ayns ardyn disk trooid yn Ellan. Derrey yn 1 Jerrey Geuree va kaart dy Chied Entreilys son Traghtalagh as kerrinyn dy scrabey ersooyl yn eaghtyr as anchoodaghey kied dy phairkal rish laa. Ooilley cooidjagh t'an kaart lowal pairkal rish 10 laghyn, as v'ad costal £10. Nish ta'n costys shen er jeet dy ve £60. 

Ta'n traghtalagh shoh, enmyssit David, gra, my vees traghtalagh cur eab er obbraghey er y Chooylaghan ayns cummal rea ny ayns thie aaght ny red ennagh, dy vel eh feer doillee dy phairkal nish, er coontey ooilley ny ynnydyn pairkal t'er ve caillt, agh dy row sleih abyl dy gheddyn kaart scrabey, va £10, rish 10 laghyn, myr shoh va sleih scrabey veih yn laa as y date, as hug ad eh ayns yn scape oc, as va kied daue pairkal. 

Ta David gra, yn laa roish my ren eh loayrt rish Radio Vannin, dy ren eh cur eam chellvane er yn Ynnyd Prowal as vrie eh row eh foast jannoo ny kaartyn shoh, as dooyrt eh dy row, agh nagh row veg echey, agh dy beagh ad cheet stiagh y nah hiaghtin. Agh tra ren David briaght mychione y chostys, dy dinsh eh da dy beagh ad costal £60 son y chaart cheddin. Ta David gra, my vees peiagh ennagh er chur prios son obbyr er y Chooylaghan, as dy bee three vann  ayns shen rish earroo dy veeaghyn, dy vel shen costys feer vooar nagh vel peiagh erbee er chur stiagh ayns ny priosyn.  

Ayns screeuyn da'n Rheynn Bun-Troggalys, ta Troggal Ellan Vannin gra dy vel y bishaghey doaltattym shoh ayns costyssyn obbree cur errey feer vooar er ymmodee colughtyn 'sy cherroo echey, as ymmodee jeu strepey lesh doolaneyn argidoil ayns traaghyn jeieanagh. T'eh gra dy vel ad cur enn er nagh row caghlaa erbee 'sy tailley pairkal rish 10 bleeaney, as dy beagh bishaghey er jeet er yn Rheynn Bun-Troggalys ayns costyssyn son aarlaghey as prental ayns traa cho liauyr as shen, agh dy vel yrjaghey cho mooar 'sy tailley neu-resoonagh as dy vel eh cheumooie jeh'n vishaghey cadjin rere bolgey argidoil ayns ny jeih bleeaney t'er n'gholl shaghey.

---oooOooo---

Yn chiaghtin shoh chaie va brialtys goll er cummal ayns Thie Aaght y Phairk ayns Rhumsaa  dy chlashtyn veih Barrantee Rhumsaa ta shirrey sheeyney magh caglieeyn y valley, as veih Barrantee Lezayre as Barrantee Garff, ta noi'n treealtys. 

Ta Barrantagh Rhumsaa, Wilf Young, gra, bentyn da heeyney magh caglieeyn balley Rhumsaa, dy row eshyn veih'n toshiaght er ve slane noi echey er yn oyr nagh vod Barrantee Rhumsaa cur-rish shen t'oc hannah. Dy beagh ny caglieeyn sheeynt magh, magh ass shen t'eh gra dy beagh tooilley sleih faillt as tooilley vannyn kionnit, tooilley liorreeyn kionnit, foddee lorree coir trustyr elley dy gholl mygeayrt, as t'eh gra nagh vod ny Barrantee cur-rish. T'eh gra reesht nagh vod ny Barrantee cur-rish ny t'oc nish, as chammah's shen s'lesh ny Barrantee ta meeryn mooarey dy halloo hannah 

Ta Mnr Young gra dy vel rolley dy leih geearree thieyn sheshoil, agh nagh vel eh er nakin rolley dy leih geearree kionnaghey thieyn. T'eh gra nagh vel eh er nakin shen, as nagh vel fys echey cre veih hig ooilley yn sleih shoh. T'eh gra nagh vel eh ro oddey er dy henney dy row plan currit magh ec Dandara dy hroggal earroo, as cha nel eh shickyr row shen mysh cheead dy lieh dy hieyn, kiart fo Skyal, as ren ny Barrantee ceau magh shen, as nish dy vel ad geearree sheeyney magh ny caglieeyn. 

Agh ec toshiaght y Vrialtys, dooyrt Cleragh Balley Rhumsaa, Tim Cowin, dy row eh treishteil dy beagh eiyrtys feer jarrooagh son Rhumsaa, agh dy nee feer scanshoil eh dy vel ooilley yn yss ry gheddyn, dy gholl er sur-smooinaghtyn er liorish y Chaairlagh. T'eh gra nagh beagh ny Barrantee er chur roish y treealtys mannagh row ad credjal dy row oyr mie son cur roish eh, as dy vel sheeyney magh ny caglieeyn scanshoil da Rhumsaa as scanshoil da lhiassaghey twoaie yn Ellan. T'eh gra dy vel ad smooinaghyn dy vel caa mie dy jig eh lhieu lesh y fys va ry gheddyn ayns shen.

Er-lhimmey jeh Barrantee elley ayns Rhumsaa hene, cha nel cummaltee ayns Glion Auldyn, myr sampleyr, ayns foayr jeh'n treealtys. Cha row agh un Oltey yn Chiare as Feed cur feanish as va shen Tim Johnston (Ayrey as Maayl), as eshyn loayrt ass-lieh cummaltee yn ard nagh vel ayns Rhumsaa, as nagh vel geearree ve ayns Rhumsaa. T'eh gra dy row eh gennaghtyn dy row eh scanshoil dy chur stiagh red ennagh da'n Vrialtys. T'eh gra dy vel eshyn er cheau palchey hraa loayrt rish sleih ayns Lezayre, as dy vel barelyn feer eer chleeir er jeet veih shoh, nagh vel ad geearree ny caglieeyn dy ve sheeynt magh; nagh vel ad cur enn orroosyn hene myr ayrn jeh Rhumsaa. 

Ta Mnr Johnston gra dy vel eh er loayrt rish ymmodee sleih, as myr v'eh gra, t'eh er cheau palchey hraa er sole y dorrysh, as nagh vel eh er nakin sleih pohlldal shoh, as dy vel shen yn fa t'eh feer scanshoil veih'n cheu echey hene, dy yannoo shickyr dy vel eh loayrt ass-lieh barelyn cummaltee y rheynn reihyssagh echey, as myr shoh dy row egin dy mooar ersyn dy ghoaill ayrn 'syn oardagh shoh.

Ta Barrantagh Garff son Maghal, Marinda Fargher, gra dy vel yn thalloo ta Rhumsaa cheet er son y chooid smoo glionteenyn, cruink as thalloo eirinagh nagh vel cooie son troggal er. T'ee gra dy vel eh scanshoil dauesyn ayns Garff dy choadey ny ardyn shoh ta jannoo seose ard feer vooar jeh'n cheer as jeh ny cruink, jeh glionteenyn ashoonagh, ta Rhumsaa geearree goaill cheusthie jeh ny caglieeyn oc. T'ee gra dy row ad jeean dy gheddyn magh yn oyr jeeragh, agh nagh vel ee shickyr dy vel shen oc, as t'ee briaght, cre'n vondeish veagh ad da'n valley? T'ee gra nagh vel fys eck er shen as nagh vel ee er chlashtyn shen 'sy vrialtys. T'ee gra dy vel feme orroo ve shickyr dy bee Caairlagh y Vrialtys, Peter Taylor, cairagh as dy jean eh jeeaghyn er ny criteria. T'ee gra dy vel ad feer jeean neesht nagh vel y clane oardagh jannoo cur yn drogh er plan son ard y heear as y twoaie vooar vees ry heet dy leah.

Ta Caairlagh Barrantee Lezayre, Julian Teare, gra dy nee brialtys geyre dy liooar v'ayn, agh dy dooghyssagh nagh daink dy chooilley pheiagh, er yn oyr dy vel feme er dy chooilley pheiagh cosney faill, as dy row shoh er laa obbree, myr shoh nagh jinnagh oo jerkal rish dy chooilley pheiagh goll gys shen, agh dy row eh smooinaghtyn dy row earroo resoonagh dy liooar dy leih ayns shen. T'eh gra dy row ymmodee caghlaaghyn barel er nyn soilshaghey magh, as dy vel shen ny vees scanshoil. 

Ta  Caairlagh y vrialtys, Peter Taylor, gra, cho leah's ta ooilley yn eanish er ny haglym echey, dy jean eh cur tuarastyl gys yn Shirveishagh Bun-Troggalys as yn Rheynn echey, as dy bee eh eisht er-e-hon dy yannoo briwnys vel oardyr dy ve currit-lesh dy chur roish Tinvaal eh. T'eh gra nagh vod yn oardyr jeh jeant agh trooid coardail Tinvaal, myr shoh dy bee eh ayns nyn laueyn tra va'n tuarastyl jeant echey.

---oooOooo---

Ta Barrantee Vraddan gra foddee dy bee ynnyd noa y cho-voodeeys gobbraghey dy slane liorish y Chaisht. T'ad nish er vosley dorryssyn Y Thie Cruinn echey ec Corneil y Strang, as fy yerrey bee kuse dy cholughtyn soccar as slaynt ayns shen as halley spoyrt.

Va doilleeid tra haink ny Barrantee dy osley Y Thie Cruinn hoshiaght er yn oyr dy vel entreilys trooid paart jeh Thie Lheiys Noble, as va reireyderyn y thie lheiys boirit dy beagh doilleeid lesh rour traaght. Agh ta Caairlagh Barrantee Braddan, Andrew Jessop, gra dy vel eh treishteil dy vel reaghys er ve jeant bentyn da doilleeidyn lesh cur kione er y shalee ayns traa, as doilleeidyn lesh cosney stiagh magh 'syn ynnyd.

Ta Mnr Jessop gra dy vel ynnyd noa co-voodeeys  Braddan, Y Thie Cruinn, er ve currit da ny Barrantee, agh nagh vel eh foshlit dy slane as gobbraghey foast, as dy vel ad fosley eh ayns keimyn aashagh. T'eh gra dy vel ny Barrantee er scughey ny oikyn oc gys shen, agh reesht dy by chosoylagh eh dy jean sleih feddyn magh nagh vel shen dy ghra dy vel entreilys ry gheddyn dy cadjin ec y traa t'ayn, agh foddee ad cur eam chellvane stiagh ayn, etc as jannoo reaghys dy heet son cheayrt. 

Ta Mnr Jessop gra dy vel yn unnid keeayllagh son lhiennoo foshlit, as dy vel eh er ve feer ennoil, 'naght cheddin y halley spoyrt, as t'eh gra myr shoh dy vel ny Barrantee er nyn ngreinnaghey dy mooar as jeant feer wooiagh lesh yn earroo dy reaghyssyn bookal jeant son y halley spoyrt. Agh t'eh gra dy vel yn chooid smoo jeh ny seyraadyn elley ec y traa t'ayn foast fuirraghtyn er ve jeant aarloo,  as myr ta fys mie ec sleih, dy row doilleeidyn bentyn da entreilys, as dy vel shen er chumrail ad ayns cur barganeyn soiagh da ny tannyssyn oc, agh dy vel eh treishteil dy vel ad er chur-rish y doilleeid shen nish as dy jean ad goll er oaie ayns ny shiaghteeyn shoh cheet lesh tannyssyn elley cheet stiagh ayn as dy vel eh treishteil liorish y Chaisht dy bee yn ynnyd gobbraghey dy bollagh, fo ny harrish.

---oooOooo---

Ayns Purt Chiarn ta ny Barrantee gyrjaghey y cheesh valjagh liorish 4.7%, dy ve 378 ping 'sy phunt, as t'ad gra dy vel shen dy chur claare argidoil rieugh, rere oddys ad livrey ny shirveishyn oc da ny cummaltee. Ta'n argid ooilley cooidjagh goll er scarrey eddyr yn lught-reill ynnydoil as Lught-Reill Bun-Shirveishyn Vannin, as ny Barrantee cosney mysh 40% jeh'n argid veih'n cheesh valjagh. 

Ta'n Caairlagh, Godfrey Egee, gra dy jean y chlaare argidoil myr t'ee cur caa son baih tooilley argid ayns seyraadyn 'sy valley beg cheerey, as dy vel eh cooney dy chummal seose Loghan Snaue y Jiass. T'eh gra dy jean ny Barrantee tannaghtyn rish freayll arrey er yn aght ta'n Reiltys cummals seose y Loghan lurg traa dy neu-hickyrys. T'eh gra dy vel eh cur cree as aa-hickyryaghey eh dy clashtyn sleih loayrt cho jarrooagh mychione ooilley vees taghyrt ayns Purt Chiarn as dy vel sleih coontey mooar jeh myr boayl dy vaghey, dy obbraghey as dy chur cheayrt.

Ta'n lught-reill ynnydoil gra dy vel ymmodee costyssyn ass nyn smaght, agh dy vel eh goaill £55,000 magh ass tashtaghyn freillt dy chur-rish paart jeh ny preayssyn shoh. T'eh gra dy vel ynnyd noa son ny obbreeyn echey ayns Glion Breagle as caa da jannoo ymmyd jeh'n eear ynnyd obbree as Stashoon ny Moogheyderyn Aile, lhiggey magh ad er bargane soiagh da colughtyn t'ayn hannah ny vees goaill toshiaght.

T'eh gra dy vel obbyr goll er jannoo 'sy gheurey 'sy Cosy Nook, as dy bee tannys noa cheet stiagh ayn dy ghoaill toshiaght er yn imbagh 2024 ry heet, lesh plannyn ec ny tannyssyn dy osley reesht yn ard son goaill bee cheusthie as dy hareaghey aghtyn coadee noi'n emshyr 'syn ard cheumooie son goaill bee. 
 

More from Manx Gaelic