On Air Greatest Hits Mike Reynolds | 6:30pm - 9:00pm

National Sports Centre will not be used as a morgue

Cha bee ymmyd jeant jeh Ynnyd Spoyrt Ashoonagh myr ynnyd ny merriu

Shirveishagh shirrey imman ersooyl faaueyn er linney

Cha bee ymmyd jeant jeh'n Ynnyd Spoyrt Ashoonagh myr ynnyd ny merriu, ta'n shirveishagh slaynt er n'ghra.

Ren David Ashford y fogrey ec yn seshoon laaoil cur fys er coronavirus da ny meanyn, fastyr Jerdein (2 Mee Averil).

Va Mnr Ashford shirrey faaueyn y imman ersooyl va goll mygeayrt er linney, myr yein veih fer profeshoonagh lhee ta gobbraghey 'syn Ellan, va tuarastyllyn my-nyn-gione ayns ny meanyn.

AS DAVID ASHFORD : Son oyryn ta ry hoiggal, ta coloayrtys er ve ayn mychione yn aght nee mayd cur rish aggyrtyn smoo, yn att jerkit ta shin jannoo wheesh dy reayll fo. Ta shin er n'yeeaghyn er ny reihyn son lheelhann shallidagh, foddym feeraghey shen, as er y jargaght jeh ymmyd y yannoo jeh'n YSA [Ynnyd Spoyrt Ashoonagh] son surransee neu-Chovid. Choud's va sursmooinaghtyn er y reih shen, shegin dou ve baghtal dy bollagh, ta'n YSA tannaghtyn myr y YSA. Cha nel plannyn erbee dy hyndaa eh dy ve ynnyd ny merriu, nagh vel, dy ve slane foshlit, veg agh cur mygeayrt aggle. 

Ta shin jeeaghyn er aghtyn dy chur reenid elley ayns cur reamys son lhiabbeeyn 'sy thie lheiys, as nee mayd lhiasaghey reamys elley. Ta shin jeeaghyn er jannoo ymmyd jeh ny seyraadyn t'ayn er y steat Noble, goaill stiagh Newlands, dy chur tooilley reamys ayns wardyn son surransee Covid. Ta ny seyraadyn shoh slane cooie da shoh, as bee ny cumraagyn ain 'sy Rheynn Bun-Troggalys jeeaghyn dy leah er goaill ayns laue obbraghyn dy lhiasaghey, dy heeyney magh as dy yannoo aarloo ny troggalyn shoh son nyn ymmyd noa shallidagh. Ec y traa cheddin, ta shin tannaghtyn lesh jannoo yn ymmyd share jeh'n reamys t'ayn nish son lhiabbeeyn ayns (thie lheiys) Noble. 

 

Minister seeks to dispel online rumours

The National Sports Centre will not be used as a morgue, the health minister has said.

David Ashford made the announcement at the daily Isle of Man Government coronavirus media briefing, on Thursday afternoon (2 April).

Mr Ashford was seeking to dispel rumours circulated online, supposedly from a medical professional working on the Island, which were reported in the media:
 

More from Manx Gaelic