On Air Daybreak Simon Clarke | 6:00am - 9:30am

Swindells and Fox elected in Port Erin

Ian Swindells (cheu hoshtal) as oaseir reihyssagh Jason Roberts (cheu yesh)

Swindells as Fox reiht ayns Purt Chiarn

Corrillagh 26.7% dy heihderyn son Barrantee Phurt Chiarn

She Ian Swindells as Hayley Fox ta'n daa Varrantagh noa Phurt Chiarn.

Va Mnr Swindells ec mullagh y teiy lesh 393 vote and va Ms Fox 'sy nah ynnyd lesh 392 vote.

Va 783 pabyr teiy er nyn goontey ass 2945 teihder cummyssagh dy yannoo seose corrillagh 26.7% dy heihderyn.

Shoh va'n chied fo-reihys ayns Purt Chiarn neayr's 2016.

Yn chooid elley dy hirreyderyn, va ny voteyn er nyn son myr heese:

•    John Anslow - 245
•    Adele Betteridge - 26
•    Dawn Curry - 261
•    David Silvester - 137

Lurg yn choontey, ren Ian Swindells as Hayley Fox loayrt rish Naighteyr yn Deynlaght Ynndyoil, Emma Draper.

AS IAN SWINDELLS : Cha nel mee agh son ynsaghey ny vees taghyrt, ta wheesh aym dy ynsaghey, myr shoh, er-lhiam ec y toshiaght dy bee'm my hoie ergooyl as jeeaghyn er ny vees taghyrt as cur eab er toiggal reddyn.

AS HAYLEY FOX : T'eh orrym cur my wooise da ooilley ny pohllderyn as da dy chooilley pheiagh haink magh. Laa mie v'eh son yn deynlaght, er-lhiam. Ren shiaght cheead peiagh as kiare feed as three cheet magh, vees yindyssagh. Booise da ny coonteyderyn as da dy chooilley pheiagh ren pohlldal as ren possible eh.

 
Turnout 26.7% for Port Erin Commissioners by-election

Ian Swindells and Hayley Fox are the two new Port Erin Commissioners.

Mr Swindells topped the poll with 393 votes and Ms Fox came in second with 392 votes respectively.

783 ballot papers were counted out of 2945 possible voters giving a turnout of 26.7%. 

This was the first by-election in Port Erin since 2016.

The rest of the candidates were voted for as follows:
•    John Anslow - 245
•    Adele Betteridge - 26
•    Dawn Curry - 261
•    David Silvester - 137
 

More from Manx Gaelic