On Air The Afternoon Show Alex Brindley | 3:00pm - 5:30pm

Traa dy Liooar, 13ss Mee Houney 2023

Meeryn ass Traa dy Liooar, Jelune 13ss Mee Houney 2023.

Ta'n Ard Shirveishagh, Alfred Cannan, credjal dy vel y Reiltys moal dy gholl er oaie, as dy vel gennid dy cho-oardrailys harrish rheynnyn yn Reiltys, bentyn da'n pholicy er bree vees aa-noaghey.

Va feysht currit er Mnr Cannin ayns soie yn Chiare as Feed liorish Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Veanagh, Chris Thomas, as Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Yiass, Claire Christian, as adsyn shirrey baghtalys mychione y Voayrd er Policy Bree vees noa-churrit er bun. Roish nish dooyrt Mnr Thomas dy row eh jeean dy akin yn aght yinnagh y Voayrd er Policy Bree goll ayns ny meeaghyn shoh cheet, as eh jerkal dy beagh eh jannoo reaghyssyn ayns aght ennagh, as foddee dy beagh shen doilleeid, dy beagh ad shen goll noi ny va goll er jannoo ec yn Reiltys.

Dinsh Mnr Cannan da olteynyn dy jean y possan noa dy bunnidagh obbraghey myr boayrd coyrlee as coyrleydagh. T'eh gra dy vel Mnr Thomas cur eab er fakin doilleeid mooar tra nagh row y lheid ayn. T'eh gra dy vel towse dy argid baiht ec tackeydee vees feeu ymmodee multi-villioonyn dy phuint cochianglt rish shoh, as dy chummyssagh dy vel ymmodee multi-villioonyn dy phuint dy argid cheet stiagh, dy cummyssagh ry eeck gys Reiltys Ellan Vannin, my vees kuse jeh ny shaleeyn shoh cheet dy ve appee. Chammah's shen, t'eh gra dy vel yn chooish feer vooar jeh shickyrys rere bree cochianglt rish shoh.

Ta Mnr Cannan gra dy vel feanish ec Coonceil ny Shirveishee lurg ny smoo na jeih bleeaney loayrt mychione ny cooishyn shoh, as er-lheh tra loayrt mychione bree mooie veih'n choose, shen dy vel reddyn feer voal dy gholl er oaie, as dy vel gennid dy cho-oardrailys harrish rheynnyn.

Ta Mnr Cannan gra dy vel y boayrd shoh er policy dy bunnidagh ny voayrd coyrlee as coyrleydagh, as dy vel yn un voayl as foddee dy darragh cooishyn dy ve noi y cheilley, veagh shen dy beagh y boayrd neu-chordail dy bunnidagh rish reaghys va jeant, as 'syn stayd shen lesh y phossan gyn reaghys ve ayn, dy beagh y possan dy reaghey y chooish er shen, veagh shen Coonceil ny Shirveishee.

Ta Mnr Cannan gra, myr shoh, dy nee possan coyrlee as co-oardrailagh, as nagh vel eh ayns shen myr boayrd dy yannoo reaghyssyn per se, agh dy vel eh ayns shen dy chooney dy cho-oardrail as dy livrey ny share, t'eh treishteil, jeh ny ymmodee obbraghyn vees cochianglt rish livrey bree mooie veih'n choose as er y thalloo.

---oooOooo---

Ta'n Shirveishagh Gastid Dellal, Tim Johnston, gra nagh vel veg er n'gholl er oaie ayns shirrey er tooilley kiareyderyn dy hebbal kaartyn daill syn Ellan. T'eh jeeaghyn nagh vel agh un cholught vees arryltagh dy chur kaartyn daill noa da custymeyryn noa ec y traa t'ayn. 

Va feyshtyn er Mnr Johnston ayns soie yn Chiare as Feed Jemayrt shoh chaie, row eh gobbraghey rish Oik Postagh Ellan Vannin ny rish y cholught Tesco, dy ghreinnaghey ad dy hebbal yn shirveish shoh. T'eh gra dy vel earroo dy ghoilleeidyn son kiareyderyn cummyssagh. 

Dinsh Mnr Johnston da olteynyn dy row coloayrtys mychione yn Oik Postagh cur magh kaartyn daill Jeheiney, yn trass laa Mee Houney, myr ayrn jeh'n chaglym cochianglee cadjin, as dy dod eh feeraghey nagh vel stayd yn Oik Postagh er caghlaa bentyn da shoh. T'eh gra dy vel pooar ec yn Oik Postagh dy chur shirveishyn bancal rere yn Slattys Oik Postagh, as dy vel shen goaill stiagh dy cummyssagh cur magh kaartyn daill, agh dy vel yn feysht er shen, nee rieughagh eh? T'eh gra dy vel yn chooish vooar dy mennick bentyn da gaaue rere daill, as vel shen gaue ta'n Oik Postagh soiaghey jeh goll er oaie. 

Ta Mnr Johnston gra dy daink oltey yn Chiare as Feed er red ennagh grait ec Banc Conister, as dy dooyrt oaseir dy vel y vargey ayns shoh ro veg son undinys soit 'syn Ellan dy chur er bun yn seyraad, as er-lesh nagh beagh veg anchasley bentyn da'n Oik Postagh. T'eh gra dy voddagh yn Oik Postagh cur magh kaartyn daill, dy vel ny pooaraghyn echey dy yannoo shen, as she'n feysht eh, vel eh ry chummal seose ayns aght traghtee? As t'eh gra nagh vel, as er-lesh dy vel eh orrin cur enn er, dy vel mooadys y vargey ain son kaartyn daill. t'eh gra dy nee baghtal eh dy vel yn chaghteraght cheet magh veih Banc Conister, t'er n'yeeaghyn er shoh as t'er n'yannoo yn briwnys shen.

Ta Mnr Johnston gra dy vel yn Rheynn loayrt dy reiltagh rish ard sheckteryn Tesco lurg da kionnaghey Shoprite er y gherrid, bentyn da reayn lhean dy chooishyn. T'eh gra, myr ren yn Ard Shirveishagh feeraghey ayns soie Tinvaal Jerrey Fouyir, dy row coloayrtys ayn, as dy row caa er ny ghlackey dy loayrt mychione yn tayrn back roish nish 'sy vlein 2022 jeh kaartyn daill Tesco veih cummaltee yn Ellan, as row caa dy aa-scrutaghey shoh fakin dy vel Tesco er skeaylley magh.

Ta Mnr Johnston gra foddee dy bee feme er traa ceaut er shoh dy gholl er-oaie ayns aght erbee 'sy chooish shoh, as myr shen nagh vel tooilley fys noa veih shen va currit agh three shiaghteeyn er dy henney, er lhimmey dy ghra dy vel yn Rheynn geiyrt er y chooish shoh ayns aght scruit as er n'gheddyn freggyrt feeraghey dy bee sur-smooinaghtyn er y chooish. T'eh gra dy nee scanshoil eh dy vel kaartyn daill currit magh liorish fo-cholught Tesco plc, as myr shoh dy vel eh gobbraghey dy bollagh er-lheh, dy seyr as ersooyl veih'n dellal myn-chreck.

---oooOooo---

Ta Caairlagh noa-phointit da'n Ving Phlannal, Rob Callister, gra dy by vie leshyn fakin yn oardagh cheet dy ve ny s'tappee. Ta'n Ving aa-scrutaghey mysh feed per cent jeh ny yeearreeyn plannal currit stiagh ayn. Ta Mnr Callister gra dy voddagh rour traa ve ceaut er yeearreeyn. T'eh gra dy vel sleih fuirraghtyn er yeearreeyn goll trooid yn oardagh plannal, as eisht ta'n oardagh son aghinyn neesht, vees dy bollagh yn oardagh kiart dy ve ayn bentyn da dy chooilley yeearree.

---oooOooo---

Ta Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Hwoaie, John Wannenburgh, vees girree ass yn oik echey myr Caairlagh yn Oik Dellal Cair, gra dy lhisagh pooar er ve ec yn Oik Dellal Cair dy yannoo red ennagh mychione yn aght va Shoprite creckit er y gherrid, as Tesco kionnaghey ooilley ny nuy shappyn echey, as magh ass shen ta imnea ec shiartanse dy leih nagh bee cohirrey erbee 'sy vargey.

Ta Mnr Wannenburgh gra dy vel pooaraghyn yn Oik Dellal Cair ass date dy hagglagh, as t'eh gra dy vel yn slattys t'ayn nish jannoo seose oyr son ve mollit tra ta imnea mychione cooishyn gollrish coontyssyn son gass. 

Ta Mnr Wannenburgh gra dy vel yn Oik Dellal Cairjannoo seose yn coadeyder s'jerree dy chooney lesh custymeyryn, as dy vel eh geearree dy jinnagh custymeyryn fakin eh myr ve ass-nyn-lieh, agh nagh vel ny pooaraghyn echey by vie lesh ve echey, agh dy vel eh ersyn gobbraghey rere yn chreatlagh t'echey, as er-lesh dy ren eh feer vie. T'eh gra, goll back gys y chooish bentyn da coontyssyn son gass, dy ren eh goll ooilley mygeayrt oirryn y chooish shen as dy ren eh goll choud's as v'eh abyl, as nagh vod eh goll ny sodjey, as reesht, v'eh ersyn jannoo ymmyd jeh ny pooaraghyn v'echey. Er-lesh dy ren eh ymmyd jeh ooilley ny pooaraghyn echey wheesh as v'eh abyl, agh nagh vel eh dy liooar.  

Ta Mnr Wannenburgh gra dy vel sleih er nakin Shoprite goll er kionnaghey ec Tesco, as dy row eh baghtal da peiagh erbee by lhisagh ablid er ve ec yn Oik Dellal Cair dy yannoo red ennagh ayns shen, agh nagh dod eh, er yn oyr nagh vel yn slattys ayn. 

Ta Mnr Wannenburgh gra dy vel yn Slattys Dellal Cair 1996 ayn, as dy vel shen ass date dy bollagh, as dy row feme er goll gys Shamyryn y Turneyr Theayagh, agh dy vel yn clane obbyr mychione yn Oik Dellal Cair goaill ersyn pooaraghyn dasyn hene, dy vel shen feer scanshoil son yn traa ry heet, as dy vel eh fo raad dy mie, agh nagh vel eh er roshtyn shen foast.

Cheet reesht er y chooish bentyn da coontyssyn son gass, ta Mnr Wannenburgh gra dy vel cooishyn ayn as feme er goaill ayns laue eh chelleeragh, myr shoh dy vel reddyn gollrish yn Slattys Dellal Cair seiyt ry lhiattee er yn oyr dy vel cooishyn eginagh ayn, agh son shickyrys, lurg kionnaghey ny ard vargaghyn, dy vel eh stiagh 'sy chlaare reesht.

---oooOooo---

Ta'n Shirveishagh Bun-Troggalys, Tim Crookall, gra dy jean eh e chooidshare dy yannoo shickyr dy vel ynnyd croshal currit stiagh ayns Lhoan sinshley Johnny Watterson liorish yn arragh sy vlein shoh cheet. Shoh lurg feysht ersyn ayns soie yn Chiare as Feed Jemayrt shoh chaie liorish Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Hwoaie, David Ashford. 

Ta Mnr Crookall gra dy jean eh e chooidshare dy yannoo shickyr dy vel eh jeant cho leah as vees possible. T'eh gra dy vel sleih jerkal rish dy bee'n ynnyd croshal ayns Lhoan Johnny Watterson currit stiagh ayn liorish yn arragh Feed Cheead as Kiare as Feed, croghey er argid ass y vun-argid son baarail ve ry gheddyn 'sy chlaare argidoil son y vlein shoh cheet. T'eh gra dy vel eh jannoo e chooidshare, er yn oyr dy vel fys echey dy row Mnr Ashford currit shaghey daa cheayrt er yn obbyr shoh, as dy jean eh e chooidshare dy yannoo shickyr dy vel shoh taghyrt 'syn arragh Feed Cheead as Kiare as Feed.   

---oooOooo---

Cha bee Colught Paggad Bree Ellan Vannin freggyrtagh da aghinyn rere seyrsnys fysseree, ga dy by lesh yn Reiltys ta'n cholught, agh shen ec foddid as cha nee dy jeeragh. 

Ayns soie yn Chiare as Feed Jemayrt shoh chaie, va feyshtyn mychione yn oyr nagh vel y colught freggyrtyagh da yeearreeyn fo'n Clattys Seyrsnys Fysseree, vees cur caa da'n theay dy hirrey fys er-lheh bentyn da co-chorpyn theayagh. Ren Loayreyder yn Chiare as Feed, as Oltey yn Chiare as Feed son Rushen, Juan Watterson, briaght jeh'n Ard Shirveishagh, Alfred Cannan, row eh credjal dy beagh assee jeant da seyrsnys y cholught, dy beagh enn currit er myr co-chorp theayagh as freggyrtyagh da aghinyn rere seyrsnys fysseree. Ta'n chooid smoo dy cho-chorpyn as s'lesh y Reiltys ad, eer my vees shen ec foddid – as shen goaill stiagh Radio Vannin, myr sampleyr – freggyrtagh da aghinyn rere seyrsnys fysseree.

Agh er-lesh Mnr Cannan, dy beagh y Paggad Bree freggyrtagh da aghinyn, dy jinnagh shen dy jeeragh cur doilleeid da myr colught traghtee vees goll er stiurey ec foddid veih'n Reiltys.

---oooOooo---

Ta Kiarail Vannin gra dy vel pryssoonee myr red cadjin geddyn entreilys son sessyn psychiatragh as lheiys, trooid boandyr slaynt inchynagh currit da'n obbyr shen as keeayll chionnit echey.

Shoh lurg imnea 'sy thie quaiyl ayns Doolish er y chiaghtin dy row fendeilagh goit ayns Pryssoon Ellan Vannin er yn oyr nagh row boayl erbee elley oddys eh goll. Ren turneyr y dooinney greinnaghey y lhiass ard vaylee dy screeu rish Kiarail Vannin dy chur eab er jannoo ny s'tappee yn oardagh dy gheddyn sess psychiatragh, gra nagh oddys y dooinney ve livreit gys Cooyrt Manannan gyn shen. Ren yn turneyr gra, ga dy row y client echey scarrit veih sleih elley, as dy row enn currit er monnaghyn jeh drogh-laynt inchynagh, nagh row eh er vakin psychiatragh neayr's dy moghey Mean Fouyir.

Myr freggyrt ta Kiarail Vannin gra dy vel ard psychiatragh cummal lheelann dagh shiaghtin, as t'eh gra dy vel y menkid shen bentyn da stayd ny fir er-lheh t'ayn, as sess jeant er shen dy reiltagh liorish y voandyr. T'eh gra neesht, tra ta fir phrofeshoonagh chlinicoil sessal dy vel feme er entreilys gys ward son surransee sthie psychiatragh, dy vel raad clinicoil as leighoil mie-soit dy chooney dy chooilleeney shen.

---oooOooo---

Ta failleydee ayns reayn dy cherrooyn goltaghey treealtyssyn dy chastey y coarys as ta feme er obbreeyn veih cheumooie jeh'n Ellan dy hirrey kied obbree dy obbraghey ayns shoh. Nee olteynyn Tinvaal ceau teiy er treealtys y Hirveishagh Gastid Dellal, Tim Johnston, ayns soie Tinvaal Mee Houney, ny yeih dy vel shiartanse dy olteynyn er loayrt mychione imnea dy beagh builley er cummaltee Vannin ta shirrey startaghyn.

Dinsh Mnr Johnston da Radio Vannin er y gherrid dy vel doilleeidyn ec colughtyn ynnydoil er coontey gennid dy obbreeyn tra t'ad geearree failley. Loayr Radio Vannin rish kuse dy leih ayns Taishbynys er Obbyr as Schleiyn ayns y Villa Marina yn chiaghtin shoh chaie.

 Ta'n Stiureyder son Obbreeyn da Possan y Phlaase, Elanna Swinden, gra dy vel oltaghey dy mennick ry akin myr startey shallidagh liorish obbreeyn Manninagh as t'ee credjal dy jinnagh ny treealtyssyn ny sassey eh dy ailley obbreeyn veih cheumooie jeh'n Ellan. 

Er lesh Elanna Swinden dy vel oltaghey dy kinjagh ry akin myr startey shallidagh derrey vees startey share ry gheddyn ec sleih, derrey vees red ennagh elley cheet dy ve ayn, agh dy vel whilleen reih son coorseyn sy traa sodjey. T'ee gra dy ren ish hene goaill toshiaght ayns paart elley dy bollagh, as dy ren ee goll er oaie as dy vel ee nish ny stiureyder cheusthie jeh'n cholught.

T'ee gra, son yn jeadys eck, dy vel ee goltaghey ny caghlaaghyn vees cheet stiagh ayn, as rish tammylt liauyr dy liooar nish dy vel preayssyn er ve er y jeadys. T'ee gra nagh row kied obbree rieau jiooldit ec y cholught as dy row cochianglys mie rish y Reiltys, myr shoh dy row eh bunnys myr cur tick ayns kishtey sy jeadys eck rish tammylt, myr shoh dy vel eh mie dy scryssey magh shen, as dy chur da shickyrys shen neesht da sleih ta cheet noal dys shoh,  as feme er sleih scughey gys shoh. T'ee gra dy vel yn Reiltys shassoo er dy mooar, dy vel ad geearree sleih dy heet noal gys Ellan Vannin, myr shoh dy gheddyn rey rish ny lhiettrimmyssyn shen, dy vel shen red mooar er son y cholught eck as dy vel ad goltaghey eh dy mooar.

Ta'n Oaseir son Failley da'n cholught Utmost Eddyr-Ashoonagh, Matt Shanahan, gra dy nee doillee dy liooar eh failley sleih veih buill elleyh ec y traa t'ayn, as dy bee builley mooar ass ynrican cur fys da'n Reiltys mychione obbree noa, shaghey shirrey kied obbree.

Ta Mnr Shanahan gra dy loayr eh rish Oltey yn Chiare as Feed echey mychione y varel echey, dy vel earroo smoo dy startaghyn na ta'n earroo dy leih gyn startey, as dy vel yn rate dy vee-startaght ayns Ellan Vannin, cur ry lhiattee Covid, dy kinjagh mysh three cheead gys queig cheead dy leih, as dy vel ny smoo na thousane startey as daa cheead er nyn soilshaghey magh er y voayrd dy startaghyn follym, as dy vel eh jeeraghey mysh 20% jeh ny startaghyn echey er-lheh orroo, as dy vel eshyn hene jannoo soilsheenyn son ny fir elley, agh dy vel earroo smoo dy startaghtyn na ta sleih ayn. 

Ta Mnr Shanahan gra nagh vel eh boirit mychione cur fys da Reiltys Ellan Vannin dy vel y colught er vailley obbree nagh vel ass Ellan Vannin, agh dy jinnagh eh yn saase ny sassey. T'eh gra dy vel yn oik son kied obbree er ve feer eer vie da'n cholught echey ayns ny shey meeaghyn t'er n'gholl shaghey, as dy vel ad er chur magh kied obbree cheusthie jeh laa ny ghaa, as dy vel shen yindyssagh. Agh t'eh gra dy beagh mie eh ynrican dy insh daue, as eisht jus dy lowal eh. T'eh gra dy vel feme er yn Reiltys jannoo shen my vees eh geearree ayns rieughid roshtyn pobble dy cheead thousane cho leah's vees possible, as feme orroo cur sheese yn kied obbree gys cur fys ynrican, dy chooney lesh sleih gollrishyn hene lesh yn reirey as yn fondid echey, as dy aa-niartaghey ny vees ad geearree jannoo, vees dy chur lesh sleih noal.

Ta Ard Oaseir Troggal Ellan Vannin, Debbie Reeve, gra, myr sheshaght, dy vel ee smooinaghtyn ny keayrtyn dy vel kied obbree ny keayrtyn cumrail shiartanse jeh ny obbreeyn schleoil t'ad feme, agh reesht dy vel feme er goaill kiarail nagh vel ad lhieeney yn Ellan nagh vel lowal caa da sleih ynnydoil, myr shoh dy nee cormid eh, agh foddee dy bee feer chooneydagh eh dy chastey kied obbree rish tammylt giare, as eisht dy vod mayd fakin yn aght dy gholl er oaie lurg shen. 

Er-lesh Bnr Reeve dy jinnagh castey kied obbree geddyn rey rish fer jeh ny lheitrimmyssyn , vees reesht bentyn da reirey, as my vees sleih cheet noal, nagh vel ruggit syn Ellan, as t'ad cheet veih'n Reeriaght Unnaneysit, dy vel eh doillee dy liooar dy scughey gys Ellan Vannin, lesh scughey yn lught-thie as shirrey boayl dy hannaghtyn ayn, as dy vel yn kied obbree jannoo seose lhiettrimmys elley dy cummyssagh son yn ailleydagh, myr shoh dy beagh red erbee dy gheddyn rey rish ny lhiettrimmyssyn shen cooneydagh.

Ta'n Ynnyd Kiartag gra nagh vel shiartanse dy cholughtyn failley obbreeyn as feme oc er kied obbree er yn oyr dy vel ad smooinaghtyn dy beagh doilleeid lesh shen. Ta'n Reireyder Client, Sarah Muller, credjal nagh vel y coarys jannoo seose lhiettrimmys er failley 'syn Ellan, agh dy vel paart dy leih jeeaghyn er myr dy beagh eh. 

Mean Fouyir va beggan ny shlee na daa cheead dy lieh cummaltagh Vannin recortit myr gyn startey, agh ny shlee na shiaght cheead startey recortit 'syn Ynnyd Kiartag. Ta Bnr Muller gra dy vod yn coarys cur colughtyn jeh shirreyder. T'ee gra, ny yeih er-lhee nagh vel y coarys kied obbree myr t'eh jannoo seose lhiettrimmys ayns rieughid, er yn oyr nagh vel agh earroo beg dy leih as ta'n chied obbree oc jiooldit, dy vel eh jeeaghyn dy vel sheiltynys feer lajer dy nee lhiettrimmys eh, as myr shoh t'ee credjal dy vel ymmodee colughtyn nagh vel failley sleih as feme oc er kied obbree, er yn oyr dy vel ad gennaghtyn dy bee doilleeid eh dy feer.  

Ta Bnr Muller gra dy vel yn sorch dy leih as t'ad loayrt roo ta shirrey obbyr, nagh vel ad geearree ny sorchyn dy startaghyn, ny nagh vel ny schleiyn oc son ny sorchyn dy startaghyn, vees goll er soilshaghey magh. Myr sampleyr, t'ee gra dy vel bunnys dy kinjagh ymmodee startaghyn 'sy cherroo oltaghey, as failleydee strepey dy mooar dy gheddyn feallee mie dy chooilleeney ny paartyn shen, as dy hannaghtyn ayns ny paartyn shen. 

Ta'n Reireyder Margeeaght da'n cholught Exarta, Hannah Clayton, gra dy voddagh vondeishyn cheet veih cur-lesh stiagh ayn obbreeyn veih cheumooie jeh'n Ellan. She colught vees cochianglt rish y metaverse as tushtey laue-jeant. Ta Hannah Clayton gra dy vel y colught jeeaghyn er tushtey laue-jeant, er ynsaght greie, er far-rieughid, as dy beagh mie eh fakin yn Ellan chebbal tooilley paartyn er-lheh, as dy baghtal eh dy vel ad feme sleih dy heet dy ghoaill ayrn 'sy traa ry heet ayns colughtyn soit 'syn Ellan. 

T'ee gra dy vel three oikyn ec y cholught trooid yn theihll, as dy vel yn chooid smoo dy leih ta goaill ayrn ayns jeshaghteyrys soit ayns buill elley, as dy vel ad strepey dy ailley y kerroo shen ayns shoh, myr shoh dy beagh yindyssagh eh dy beagh caaghyn dy ynsaghey ny schleiyn shen 'syn Ellan. T'ee gra, choud's veagh eh yindyssagh dy mooar dy ynsaghey obbreeyn Ellan Vannin, dy vel shen cur sleih veih goaill ayrn as cur stiagh 'sy tarmaynys neesht. 

---oooOooo---

Ta fysseree s'noa soilshaghey magh dy row 2.6 % dy etleeyn stiagh magh yn Ellan scryssit magh Mee Luanistyn. Ass 880 shirveish skedjalit, cha row 23 jeu goll. Ta'n earroo dy etleeyn scryssit magh yn earroo sloo agh three 'sy vee mleeaney. Va earroo sloo dy etleeyn scryssit magh Jerrey Geuree as Toshiaght Arree mleeaney. She Mee Vayrt as Mee Averil va ny meeaghyn smessey choud's nish, as ny smoo na 10% dy etleeyn scryssit magh ayns cagh.

Ta tuarastyl jeeaghyn er shirveishyn aer er ve clouit, lurg da'n eear Hirveishagh Bun-Troggalys, Chris Thomas, shirrey shen. Ta'n tuarastyl jeeaghyn er yn earroo dy hroailtee aer gys 2019, as er ny coorseyn as er y pholicy jeh 'speyryn foshlit'. 

Ta'n Shirveishagh Gastid Dellal, Tim Johnston, gra dy nee aa-scrutaght feer scanshoil va jeant, dy ve kiart, as dy row eh currit er yn Rheynn Gastid Dellal dy gheddyn y tuarastyl, agh fy yerrey dy row ny va feme er, va shen dy chur er bun possan dy yannoo briwnyssyn, as va shen y Possan Strateishagh Aer, as va feme er ceau traa er shen. T'eh gra dy row feme er rheynn yn tuarastyl er ny lhuingyssyn aer cooie, as shen va jeant, as dy vel cuirrey er n'gholl magh shirrey sym ayns ardyn y heear-hwoaie as Lunnin, as myr shoh dy row adsyn reddyn as feme er cur magh ad as cheet dy ve souyr mychione clou y tuarastyl.

TIM JOHNSTON 5

Ta Mnr Johnston gra dy nee peesh dy ronsaght as myn-ysseree ayn, as choud's nish, dy baghtal eh dy row policy speyryn foshlit ain, as dy vel eh jeeaghyn er shen, vel eh gobbraghey, cre vees ny reihyn elley. Ga nagh vel eh goll agh gys 2019, t'eh gra dy vel eh cur toiggalys jeh ny, ayns ny laghyn roish nish, va'n stayd, as dy jarroo dy row yn policy speyryn foshlit er ve ayn rish 30 bleeaney, myr shoh dy vel eh jeeaghyn er aghtyn elley dy yeeaghyn er shen. T'eh gra dy nee baghtal eh dy vel caa da'n Reiltys chebbal reddyn dy chleayney as dy chur veih, as dy vel shen taghyrt hannah nish, as dy nee stayd eh as foddee sleih jeeaghyn er. 

Ta Mnr Johnston gra dy vel palchey nostalgia mychione yn nhee dy row lhuingys aer ec yn Ellan keayrt dy row, agh fy yerrey dy vel yn tuarastyl jeeaghyn er y chormid eddyr ymmyrkey smoo ve ayn, ymmyrkey soit er priosyn sloo, agh neesht er y scansh jeh lhuingys aer smoo ardynagh, as yn aght t'ad gobbraghey cooidjagh son cooishyn share yn Ellan, as dy vel shen ny vees scanshoil. T'eh gra, roish nish, dy row Lhuingys Aer Vannin ayn, as er-lesh dy nee scanshoil eh, jeeaghyn back feed blein er dy henney, dy row ny costyssyn cochianglt rish, as loayrt mychione priosyn ard erskyn credjal son tiggadyn. T'eh gra dy vel dy chooilley pheiagh goltaghey lhuingyssyn aer jeh costyssyn injil, as ny costyssyn sinshley ta ry gheddyn, as goll back gys lhuingys aer ashoonagh reesht, dy beagh ny costyssyn cur sleih jeh.

Agh dy feer cha nel monney myn-ysseree 'sy tuarastyl hene, lesh earrooyn scryssit magh, as t'eh gra veg agh dy beagh eh costallagh dy chur er bun lhuingys aer Manninagh.  

---oooOooo---

Ta'n Commission Reihyssagh er chur roish moyllaghyn son kuse dy chaghlaaghyn da caglieeyn ny rheynnyn reihyssagh, as s'cosoylagh eh dy jed ad roish Tinvaal dy cheau teiy er dy moghey sy vlein shoh cheet. Yinnagh ny moyllaghyn shoh caghlaa caglieeyn Glionfaba as Purt ny Hinshey, Middle, Rhumsaa as eddyr Ayrey as Maayl ny Garff. 

Agh ta shiartanse dy chummaltee ayns ny ardyn shoh gaccan mychione ny moyllaghyn, as cur yn feysht, cre'n fa veagh yn chaghter reiht oc ve peiagh ennagh elley na'n chaghter ec sleih ayns dorryssyn naboo er cheu elley ny straiddey, myr sampleyr. 

Haink toshiaght er y chooish lesh straih dy haglymyn theayagh as co-choyrle er linney, as magh ass shoh ta ny moyllaghyn shoh er jeet ayns eab dy yannoo shickyr dy vel yn towse cheddin dy chummaltee ayns dagh rheynn reihyssagh. 

Ta paart dy leih smooinaghtyn dy beagh rheynnyn reihyssagh sloo cur caa da shirreyderyn loayrt rish dy chooilley chummaltagh, agh noi shen ta sleih elley gra dy beagh ad jeeraghey er cooishyn ynnydoil ynrican, shaghey cooishyn ashoonagh.Chammah's shen, ec y traa ta'n Reiltys loayrt mychione plannyn dy chur er y phobble gaase, lesh tooilley sleih 'syn Ellan veagh feme er jeeaghyn reesht er caglieeyn ny rheynnyn reihyssagh reesht dy leah, as myr shoh nagh b'eeu eh cur geill da ny moyllaghyn shoh nish, as er-lheh ec y traa shoh as cha nel yn Commission cheet agh er foddee daa cheead dy heiyderyn ayns ard.

Mastey ny ardyn t'ad jeeaghyn er ta Rhumsaa, as foddee dy beagh caghlaa eddyr Rhumsaa as Ayrey as Maayl ny Garff. Ta Barrantagh Rhumsaa, Juan McGuinness, gra dy vel eshyn mollit dy mooar ec ny treealtyssyn jeant ec yn Chommission Reihyssagh, as nagh vel ad cur geill da'n cho-voodeeys, as er-lesh dy vel lheamyssyn ayndaue dy bunnidagh, as nagh vel ad deynlagh.

Ta Mnr McGuinness gra dy vel yn deynlaght bentyn da sleih ve chaghteryn ass-lieh yn cho-voodeeys ynnydoil ec sleih, myr shoh my vees peiagh ennagh cur stiagh myr Oltey yn Chiare as Feed son Rhumsaa, dy vel eh ny haghter ass-lieh balley Rhumsaa as cummaltee Rhumsaa, as my vees peiagh ennagh baghey un straid ersooyl cheusthie jeh cagliagh Rhumsaa, agh dy vel yn chaghter er-e-hon yn Oltey son Garff ny Ayrey as Maayl, nagh vel shen keeayllagh er chor erbee.

Ta Mnr McGuinness gra dy vel eh jeeaghyn dasyn dy vel shoh seiy er-oaie dyn y wooise da barel y theay, agh nagh vel shen dy ghra nagh lhisagh peiagh ennagh shassoo noi red ennagh t'eh gennaghtyn dy vel neu-chiart dy bunnidagh. T'eh gra dy vel y barel t'eh er n'gheddyn veih dy chooilley pheiagh t'eh er loayrt rish mychione y chooish, nagh vel shoh kiart. T'eh gra, ny yeih dy row chaglymym theayagh as co-choyrle ayn er y chooish, ayns Rhumsaa s'goan va fys rolaue mychione y chaglym theayagh, as, er-lhimmey jehsyn hene, s'goan va peiagh erbee kionefenish,  as nagh row fys currit ro vie mychione cummys dy chaghlaa yn cagliagh, as dy ren eh loayrt mychione shen lesh y Chommission Reihyssagh, agh dy row eh jeeaghyn nagh ren shen veg.

Ta un chummaltagh ayns Rhumsaa gra dy jinnagh ny treealtyssyn cur ersyn, ta cummaltagh Rhumsaa as geearee chaghter er-e-hon ta'n chaghter son Rhumsaa, ve ayns Garff, choud's ta ny naboonyn echey foast tannaghtyn ayns Rhumsaa. Ta Mnr McGuinness gra dy nee yeearree bunnidagh dy liooar eh, dy bee Oltey yn Chiare as Feed  cheddin ny haghter er-son peiagh ennagh as ta chaghter y naboo echey, as t'eh gra neesht dy vel eh feer neu-chairagh er Oltey yn Chiare as Feed son Garff, as feme er ve ny haghter son sleih scarrit liorish shey meeiley jeig, as nagh jinnagh shen ve freggyrtagh da femeyn y cho-voodeeys ynnydoil. 

Ta Mnr McGuinness gra dy vel earrooyn cho beg 'sy chooish shoh bentyn da'n aght ta Olteynyn yn Chiare as Feed skeaylt magh nagh vel eh dy feer madyral, as nagh vel eh jeeaghyn agh neu-hassooagh.  

---oooOooo---

Tra haink jerrey er yn traa dy enmyssey peiagh ennagh dy ve oltey Boayrd Barrantee Skyrr' Andreays Jecrean shoh chaie, cha row agh yn un ennym ayn, as myr shoh va Susan Craine pointit gyn feme er reihys. Bee Bnr Craine ny Barrantagh derrey Mee Averil Feed Cheead as Queig as Feed.

---oooOooo---

Ta Captan Skyrrey Malew, Roy Gelling, er n'gheddyn baase. Va Mnr Gelling kiare feed blein as three-jeig dy eash. V'eh pointit da'n oik 'sy vlein 1996 as oltey ennoil y cho-voodeeys eirinagh. Va Mnr Gelling Eaghtyrane Sheshaght Billiards as Snooker Ellan Vannin, as v'eh roortagh yn Ellan neesht. Ren eh cummal seose dy mooar Ratchyn Ard y Jiass, myr fer jeean as myr marshal neesht, as y club gra nagh ren eh coayl blein veih 1955 gys 2022 as dy ren eh cooney dy chur er bun ard ghoo y taghyrt myr 'ny ratchyn caarjyssagh'.

Ren Mnr Gelling goaill ayrn 'sy pholitickaght ynnydoil neesht, as v'eh ny Varrantagh daa cheayrt ayns ny 1970yn.

---oooOooo---

Nee'n colught sodjey-soit son oohyn roie seyr 'syn Ellan scuirr veih dellal lurg 27 bleeaney. Nee Oohyn Roie Seyr Faragher ayns Skyrr' Andreays dooney tra ta'n sthock dy eeanlee t'ayn nish scuirr veih guirr. 

Ta shellooder y cholught, Jackie Faragher, gra dy vel yn colught lhuingys Mezeron er nymmyrkey stiagh yn eeanlee er-e-son gyn doilleeid rish bleeantyn, agh nish ta'n Reiltys er n'ghoaill tastey nagh vel kied femoil ec y cholught dy ymmyrkey yn eeanlee.

Dinsh Bnr Faragher da Radio Vannin dy row yn costys vees gyrjaghey jeh eeanlee noa as jeh bee er n'yannoo seose oyr son imnea, agh fy yerrey dy nee rour reillyn oikagh t'er chur urree reaghey dy ghooney. T'ee gra dy vel ny reillyn toghtey ad, as dy vel yn Reiltys cur er ny pabyryn echey mychione seyrsnys dy vishaghey as cum Mannin ec eiriney, agh eisht dy vel ad kiangley ad ayns rour reillyn oikagh.

---oooOooo---

Ta Sheshaght Lught-Traghtee y Twoaie er jeet dy ve ny oltey conastit rish Sheshaght Lught-Traghtee Ellan Vannin. Shoh lurg chaglymyn eddyr yn daa heshaght dy ronsaghey caghlaaghyn saaseyn son vondeish vaylartagh as nee shoh aarloo son co-obbraghey 'sy traa ry heet as rheynn fys eddyr yn daa heshaght.

Ta dean y co-pharteeas dy chroo cochianglyssyn jarrooagh eddyr caghlaaghyn parteeas as sheshaght ayns lught dellal Ellan Vannin.

Ta'n daa heshaght gra dy jean ad ymmyd jeh couyr as fys eddyr oc dy chur vondeish da nyn olteynyn as cur stiagh ooilley cooidjagh gys foays argidoil yn Ellan.
 

More from Manx Gaelic