On Air Saturday Night Live Mike Reynolds | 10:00pm - 1:00am

Traa dy Liooar, 15oo Mee Averil 2024

Meeryn ass Traa dy Liooar, Jelune 15oo Mee Averil 2024

Ta Ard Sheckter Kiarail Vannin, Teresa Cope, gra dy vel yn towse dy chaartrey t'er jeet urree yn towse smessey va rieau eck 'sy choorse eck rish 30 blein. T'ee gra dy vel greain urree as dy vel ee mollit ec yn towse dy chaartrey urree neayr's ghow ee toshiaght 'syn oik eck Mee Averil 2021. 

Ayns ny meeaghyn jeieanagh, ta Kiarail Vannin er loayrt mychione y vuilley jeh lheid y chaartrey er olteynyn y wirran echey as ren eh shirrey er surransee dy chur arrym da ny obbreeyn echey. Agh ta Bnr Cope gra dy vel ny goan t'er jeet urree ny reddyn smessey t'ee er nakin 'sy choorse eck rish 30 blein.

T'ee gra dy daink ee noal gys yn Ellan rish keeayll chionnit jeh 30 blein ayns leeideil slaynt as kiarail, lurg jee gobbraghey ayns thieyn lheiys, lurg jee gobbraghey ayns shirveishyn slaynt inchynagh, lurg jee gobbraghey 'sy chovoodeeys, lurg jee gobbraghey ayns kiarail y theay, as dy vel eh red ennagh t'er chur greain urree dy mooar, dy vel eh red ennagh t'er molley ee dy mooar, as dy row eh gennaghtyn eh feer phersoonagh. T'ee gra dy row ee er jeet noal gys yn Ellan, as dy row ee er scughey y lught-thie eck noal gys shoh, as ish ny ben heshey as ny moir, as v'ee geearree jannoo job feer, eer vie, as dy vel ee kiarail dy dowin mychione y job v'ee dy yannoo.   

Ta Bnr Cope gra dy vel ee gobbraghey rish rour ooryn, vees y reih ecksh hene, 60 ny 70 oor 'sy chiaghtin, as currit da son shickyrys as lesh jeeanid son slaynt as kiarail as jannoo shoh y coarys share 'sy clane Ellan son slaynt as kiarail 'sy theihll. T'ee gra myr shoh dy row eh red ennagh er-son nagh row ee jeant aarloo, as neesht, dy vel fys eck veih kuse jeh olteynyn fwirran Kiarail Vannin dy vel shen yn cheeayll chionnit ocsyn ny keayrtyn neesht, as nagh vel eh kiart.

Er-lesh Bnr Cope dy row eh ec traa as v'ee cheet er chaglym Libraalagh Vannin, dy row eh traa doillee er-lheh tra v'ee geddyn palchey fys er-ash jee feer agglagh ayns ny meanyn sheshoil, as dy ren ee ayns rieughid sheeyney magh gys cubbyl jeh'n sleih shen, as gra, row keeayll chionnit feer voght oc jeh kiarail slaynt, row ad geearree cheet ny quail, row caa jee cheet nyn guail, er yn oyr dy row ad gra reddyn feer agglagh mychione ecksh, as nagh row ad er jeet ny quail, as nagh row ee credjal dy row ad er jeet quail ny shirveishyn. V'ee briaght row caa jee cheet nyn guail agh dy ren ad gobbal dy heet ny quail.

Er-lesh Bnr Cope nagh vod ee jannoo veg elley agh freayll rish cur eab er jannoo e cooidshare, as shen ish ny lomarcan dy persoonagh, agh dy vel ee goaill chymmey jeh olteynyn fwirran Kiarail Vannin ta jannoo job cho yindyssagh dagh laa, as dy vel ish jeant imlee tra t'ee goll magh mastey shirveishyn Kiarail Vannin as fakin ny t'ad dy yannoo, as dy vel ad yindyssagh, as dy vel ee goaill chymmey jeu tra t'ad geddyn yn jiooldaght shen, vel shen eddin ry eddin, rish fer er-lheh, ny tra t'eh orroo lhaih ooilley yn jiooldaght mychione Kiarail Vannin.

Ta Bnr Cope gra, ny t'ad dy ghra reeish, shen nagh vel kied dy reggyrt, dy beagh eh noi code profeshoonagh dy ymmyrkey oc dy chur reggyrt da fir er-lheh, agh dy vel red ennagh oc dy ghra, as myr shoh shen yn ynnyd eck, trooid Linney Vannin ny trooid aght erbee oddys ee, loayrt ass-lieh olteynyn shen y wirran. T'ee gra dy by vie lhee dy feer dy row sleih fakin yn obbyr t'ad dy yannoo dagh laa.

---oooOooo---

Ta turneyryn gra dy nee stayd debejagh ayn bentyn da gennid dy aaght son sleih fo raane. S'lesh y Reiltys ta Thie Tromode as aaght lieh-hickyr as chymmyltaght cooneydagh ry gheddyn ayns shen son sleih fo raane ec ny quailyn, sleih ta kyndagh agh ta fuirraghtyn er deyrrey as adsyn t'er ve livreit veih pryssoon fo chied. Ta reamys ynrican son 11 pheiagh ayns shen.

Ayns soie yn whail yn chiaghtin shoh chaie ren turneyryn soilshaghey magh y doilleeid ec ny clientyn oc ta shirrey dy ve livreit veih pryssoon as currit da Thie Tromode fo raane. Cheayll y Lhiass Ard Vaylee nagh row ynnyd er mayrn son dooinney va goit ec ny meoiryn shee agh nagh row enmys cooie elley echey dy ve livreit fo raane, as magh ass shen dy voddagh peiagh feddyn dy vel eh ceau traa feer liauyr goit choud's v'eh fuirraghtyn er soie yn whail.

Ta Sheshaght Lught Traghtee Ellan Vannin ayns foayr jeh eam dy aa-reaghey y coarys jeh Keesh Tooilley Feeuid dy chooney lesh y cherroo oltaghey. Ren Cafe y Varriaght clou aghin shirrey sorch ennagh dy chosney back argid ceaut myr Keesh Tooilley Feeuid dy yannoo ny sloo yn errey er y cherroo oltaghey jeh costyssyn mooarey as doilleeid lesh failley obbreeyn. Ta'n Sheshaght gra dy vel yn rate t'ayn nish ec 20% cur preays mooar er y cherroo oltaghey, as dy vel eh credjal dy nee lane femoil eh dy yannoo ny sloo dy vek ny thieyn dellal shoh ry chummal seose as breeoil, as adsyn scanshoil da tarmaynys as covoodeeys yn Ellan.
Ta'n Shamyr gra dy vel ee greinnaghey coloayrtys jarrooagh ec olteynyn y Heshaght, thieyn dellal er lheh as sheshaghtyn dellal rish y Reiltys, as dy jean ee tannaghyn lesh jeeragh ard soilshey er scansh y chooish shoh derrey vees caghlaaghyn jeant ayns rieughid.
Ta'n Shirveishagh Gastid Dellal, Tim Johnston, gra dy vel feme er soaighey jeh dy nee ard feer chramp t'ayn bentyn da Keesh Tooilley Feeuid, as nagh vel eh red ennagh fod mayd jus caghlaa, as dy vel coardailyssyn eddyr-ashoonagh ayn rish y Reeriaght Unnaneysit bentyn da Keesh Tooilley Feeuid, myr shoh dy nee feer doillee eh. T'eh gra dy vel fys echey dy vel kuse jeh ny feyshtyn bentyn da argid back, agh dy vel feme er toiggal dy vel yn aght ta'n coarys dy Cheesh Tooilley Feeuid gobbraghey, dy vel shen keesh er ny vees creckit, as ayns rieughid dy vel shoh argid theayagh, as myr shoh dy vel eh yn chooish nagh vod ad jeeaghyn son shen as ooilley dy chur argid theayagh back ayns thieyn dellal 'syn aght shen, as nagh beagh shen cairagh. T'eh gra myr shoh dy vel feme er jeeaghyn er y chooish smoo as cur enn er kuse jeh ny doolaneyn fo thieyn dellal as jeeaghyn son aghtyn elley dy chooney lesh thieyn dellal, son aghtyn elley fodee y Reiltys cooney, as cooney dy phohlldal ny thieyn dellal shen choud's ta shin goll eer oaie as dy gheddyn y towse dy chustymeyryn goll stiagh ayndaue as ta feme orroo dy ve speeideilagh. 

---oooOooo---

Foddee dy jean y faill sloo gyrjaghey gys £11.45 'syn oor veih'n 1 Jerrey Souree my vees Tinvaal coardail rish. Ta'n Rheynn Gastid Dellal as yn Tashtey er choyrlaghey y bishaghey veih £10.75. Ta eamyn er ve ayn son bishaghey neayr's yn 1 Mee Averil, tra haink faill sloo y Reeriaght Unnaneysit dy ve ny syrjey na shen ta ry gheddyn 'syn Ellan. Haink eh dy vel £11.44, shen dy ghra, un phing ny sloo na vees goll er coyrlaghey son yn Ellan nish.
Dooyrt Bing yn Aill Sloo nagh dod eh moylley bishaghey ec toshiaght ny bleeaney argidoil noa er coontey gennid dy yss mychione y vuilley cummyssagh jeh er dellal 'syn Ellan, myr shoh ren eh coyrlaghey bishaghey interim. Hig yn bishaghey veih Jerrey Souree maghey my vees kied currit da ayns Soie Tinvaal Mee Voaldeyn.
Yinnagh bishaghey 'sy rate son yn aegid (shen dy ghra sleih va shey bleeaney jeig ny shiaght bleeaney jeig dy eash) cur eh woish £8.05 gys £8.75, vees jannoo seose bishaghey liorish corrillagh ny smoo na shen vees goll er coyrlaghey ec y Ving. Ta'n Reiltys gra dy vel eh geearree shaghney barney vees bishaghey eddyr yn daa rate. T'eh gra dy vel bishaghey interim ayns ny rateyn cooney neesht dy yannoo shickyr dy vel reddyn goll er oaie freggyrtagh da Plan yn Ellan, as yn dean aynsyn dy jig yn Aill Sloo dy ve yn rate cheddin as yn Aill Vioghee liorish Mee Averil 2025.
Ta Mnr Johnston cur booise da'n Ving son y voylley jeh bishaghey interim. T'eh gra dy vel ny rateyn interim treealit jannoo shickyr dy vel bree er ny chummal seose bentyn da Plan yn Ellan as cur yn Aill Sloo gys yn rate cheddin as yn Aill Vioghee, choud's t'ad cur enn er feme er sur-smooinaghtyn er y vuilley jeh shoh er failleyderyn, as er-lheh orroosyn as t'ad stiurey colughtyn beggey.
T'eh gra, er-lesh, dy vel ny treealtyssyn son bishaghey interim 'syn Aill Sloo jannoo seose cormid cooie ec y traa t'ayn, choud's ta sleih fuirraghtyn er eiyrtys y sess jeh'n vuilley, tra bee caa da'n Ving cur roish moyllaghyn jerrinagh son y traa sodjey ry heet.

---oooOooo---

Ta'n Shirveishagh Chymmyltaght, Bee as Eirinys, as Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Hiar, Clare Barber, gra dy vel sterrymyn er y gherrid chammah's towse mooar dy liaghey cur builley mooar er yn eirinys mleeaney, as er-lheh er reddyn vees goll er jannoo dy cadjin 'syn arragh, gollrish brey ein as lheiyee as cuirr rassyn. Ta Bnr Barber gra dy vel oaseiryn yn Rheynn gobbraghey rish Sheshaght Cheirdey Ashoonagh Vannin ny Heirinee dy hoiggal y builley 'sy traa sodjey as yn aght foddee yn Rheynn cooney lesh y jeadys 'syn aght share.
Er y gherrid va ny kiare oor as feed s'fliughey ayn neayr's va recortyssyn rieau jeant, agh ta Kirree Kermode, vees ny eirinagh as vees chebbal claare Radio Vannin mychione yn eirinys, gra dy vel eirinee caghlaa yn eaillere oc dagh blein, as kuse jeu brey ein mysh y Nollick, as dy vel mooarane jeh goll er imman liorish ny margaghyn stiagh ayndaue t'ad dy chreck. T'ee gra dy vel eh jeeaghyn dy vel traa dy emshyr chirrym roish y Nollick nish, as dy vel eie ayn jeh troggal bwaaneyn  agh dy vel ad cho costallagh, as dy nee baghtal eh dy bare lesh kirree ve cheumooie neesht.

---oooOooo---

Ta ronsaght fo raad as yn Lught-reill Stiuree son Chellinsh as Bun-Shirveishagh jeeaghyn vel Chellinsh Vannin coardail rish ronnaghyn y chied echey lurg lhiassaghyn dy vel eh cur taillaghyn smoo son shirveishyn chellvane er custymeyryn nagh vel jannoo ymmyd jeh boandey lhean. Ta lhiassaghyn elley noi Chellinsh Vannin neesht, dy vel eh cur er custymeyryn jeh kiareyderyn shirveish elley dy chur stiagh ayn cullee son shirveishyn chellvane nagh vel eh cur er e chustymeyryn hene dy chur stiagh ayn, as dy vel eh coyrlaghey da ny custymeyryn echey nagh vod ad freayll yn shirveish chellvane oc my vees ad caghlaa kiareyderyn boandey lhean.

Ta'n Lught-reill gra dy vel eh er vriaght jeh Chellinsh Vannin dy chur tooilley fys da as dy jean eh clou fogrey bentyn da'n ronsaght as ny vees ry gheddyn magh 'sy traa ry heet. Ayns fogrey gys Radio Vannin ta Chellinsh Vannin gra dy jean eh co-obbraghey dy slane rish ronsaght yn Lught-Reill.

---oooOooo---

Ta'n eear Shirveishagh Bun-Troggalys, as Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Veanagh, Chris Thomas, gra dy lhisagh aght cairagh ve ayn dy eeck son ynnydyn jeelym theayagh 'syn Ellan. Ta Barrantee Skeerey Vreeshey er n'ghra nagh vod ad fordrail dy eeck toyrtys jeh ny smoo na £65,000 'sy vlein son Ynnyd Jeelym y Twoaie Vooar as myr shoh t'ad er scuirr veih jannoo shen. 

Ta'n toyrtys soit er feeuid y cheesh valjagh 'sy skeerey. Ta Barrantee Skeerey Vreesht gra dy vel yn tailley jeh £250 son dagh lught-thie, as shen foddey ny syrjey na'n £50 son dagh lught-thie vees yn tailley ayns skeeraghyn elley. Ta Barrantee Skeerey Vreeshey greinnaghey cummaltee dy ghoaill kiarail jeh'n skeerey, as t'ad gra dy lhisagh cummaltee vees jannoo ymmyd jeh'n ynnyd jeelym theayagh dy cur eam er ny barrantee son fys mychione boayl dy gheddyn rey rish cooid.

Ta feme er cummaltee ny ardyn elley er y twoaie vooar – Balley ny Loghey, Lezayre, Garff, Andresas, Jurby as Rhumsaa - nish cur-lesh red ennagh vees cur enn orroo tra t'ad goll gys Ynnyd Jeelyn Theayagh y Twoaie Vooar dy hoilshaghey magh nagh vel ad ass Skeerey Vreeshey.  Foddee shoh ve coontys son bun-shirveish ny fogrey banc veih ny three meeaghyn shoh chaie. Ta oaseiryn yn ynnyd gra dy vel ad briaght jeh'n theay dy chur arrym da olteynyn y wirran ayns shen, as nagh lhieusyn ta'n foill dy vel er orroo shirrey enn.

Ec y traa cheddin ta Ynnyd Jeelym Theayagh y Heear gra nagh jean soiaghey jeh orch agh veih tackeyderyn keesh valjagh y heear ta geeck son y seyraad, vees ynrican er-nyn-son ayns Maayl, Purt ny Hinshey, Carmane, Parick as Marooney.

Ta Mnr Thomas gra, choud's t'eh toiggal eh, dy vel coardailys eddyr ny lughtyn-reill ynnydoil er y twoaie vooar son bing dy reirey ny seyraadyn ta jannoo seose ny ynnydyn jeelym theayagh. T'eh gra dy vel shen jeh'n lheid as 'sy hiar, boayl ta coardailys eddyr Connaghyn as Braddan as Doolish as ny lughtyn-reill ynnydoil elley son y hiar, agh dy vel shen anchasley rish ny v'ayns y jiass as 'sy heear, buill ta boayrd cooidjagh dy leighoil, myr shoh 'sy jiass as sy heear dy vel olteynyn y wirragh gobbraghey da cochorp leighoil as ta ny lughtyn-reill ynnydoil cur sleih myr chaghteryn er y voayrd, agh 'sy hiar ta coardailys eddyr lughtyn-reill ynnydoil. Er-lesh Mnr Thomas dy vel y stayd shen jannoo cramp y chooish, 

Ta Mnr Thomas gra dy vel feme er cooinaghtyn er neesht dy vel shoh bentyn da lughtyn-thie, as ny vees jeant ec ynnydyn jeelym theayagh, shen dy vel ad jannoo mooar jeh dy ghreinnaghey aa-choorsal as dy ghreinnaghey aa-ymmydey mastey lughtyn-thie, as nagh vel eh bentyn da'n lught traghtee, ga dy vel reaghys elley da shen 'sy jiass, as dy vel ad gobbraghey rish y lught traghtee 'sy jiass. 

Ta Mnr Thomas gra, er-lesh, dy by chosoylagh eh dy vel eh neu-vaghtal shen vees taghyrt 'sy nah ynnyd. Er-lesh dy row yn chiarail dy row ny lughtyn-reill ynnydoil gobbraghey ry cheilley, as dy vel eh shickyr dy bee sleih ayns yn Rheynn Bun-Troggalys, as yn Tashtey, dy lickly, as Shamyryn y Turneyr Theayagh, as adsyn soie sheese rish clereeyn lughtyn-reill ynnydoil  as olteynyn lughtyn-reill ynnydoil, as cur eab er geddyn magh ny vees taghyrt 'sy nah ynnyd, as dy beagh y chaghteraght mooar echeysyn dy vel shoh bolvaneagh as dy vel feme er feddyn aght dy vel polasee ashoonagh er shoh as aght cairagh dy eeck son aa-choorsal as aa-ymmydey, as polasee cairagh son eeck ec yn Seyraad Bree Veih Orch, er yn oyr dy vel shoh ooilley mestit rish, as dy vel neu-vaghtalys ayns ny vees taghyrt 'sy nah ynnyd.

---oooOooo---

Nee Mnr Thomas cur feyshtyn laa ny vairagh ayns Soie Tinvaal Mee Averil mychione y stashoon marrey noa ayns Leyrphoyl, cuin nee eh goaill toshiaght er obbraghey. Ta Mnr Thomas gra dy vel kuse dy dateyn er n'gholl shaghey hannah 'sy chalee vees costal ny smoo na £70 millioon. Ver Mnr Thomas feysht er yn Shirveishagh Tashtee, yn Fer Lhee Alex Allinson mychione caghlaaghyn jeant da'n saagh bieau, Manannan, dy yannoo eh freggyrtagh dy yannoo ymmyd jeh'n ynnyd noa er yn Awin Mersey, as cuin nee y saagh shen goaill toshiaght er jannoo ymmyd jeh'n stashoon marrey.

Ta Mnr Thomas gra dy vel cooinaghtyn er, Mee Voaldyn 2023, lurg da ooilley ny oaseiryn jeh'n Phaggad Bree as yn Rheynn Bun-Troggalys as mygeayrt ardyn elley y Reiltys coardail rish, dy row fogrey son ny meanyn currit dava gra, yn 1 Jerrey Geuree 2024, dy beagh y stashoon marrey noa ayns Leyrphoyll goll er stiurey ec y Phaggad Bree dy yannoo aarloo son chied shiaulley liorish Manannan ec jerrey Mee Vayrt 2024. T'eh gra nagh vel er daghyrt, as cre'n fa nagh vel shen er daghyrt? 

Ta Mnr Thomas gra dy row yn leshtal jerrinagh, shen dy row feme ec Manannan son kuse dy chaghlaaghyn, as er-lesh dy row coontey currit jeu myr caghlaaghyn beggey, as v'adsyn goll er jannoo oor dagh fastyr beg, ny red ennagh, boayl ennagh ayns Ellan Vannin, myr shoh by vie lesh feddyn magh tooilley, row ny caghlaaghyn shen jeant dy speeideilagh, c'red v'ad, as nish, cre'n oyr nagh vel shin jannoo ymmyd jeh'n stashoon marrey noa, er yn oyr dy vel eh wheesh ny share, as ec y stashoon marrey noa ta ard son surransee; ta ard echey as seyraadyn ayn son caghlaa son sleih anlheiltagh; ta entreilys cheusthie jeh stiagh ayns ny siyn – cre'n fa nagh vel shin jannoo ymmyd jeh?

Ta Mnr Thomas gra, ec y traa t'ayn, dy vel eh jeeaghyn da dy vel shin geeck mayll da Puirt Purt ny Hinshey son y seyraad ec Kione y Challoo, as dy vel y seyraad noa ain, seyraad va troggit son yn oyr vees cooie da Manannan, as bee eh cooie da Manninagh – cre'n fa nagh vel shin jannoo ymmyd jeh? T'eh gra dy lhisagh y Paggad Bree er n'ghoaill toshiaght lesh yn 1 Jerrey Geuree 2024 rere y varel echey.

Ta Mnr Thomas gra, 'sy chied ynnyd, dy vel shin er baarail foddey ny smoo na £80 millioon, er yn oyr, ayns y chonaant smoo, ta ny vees sleih gra roie-obbraghyn ta goll er chur choud's ta'n conaant goll er cooilleeney, as dy vel eshyn lane shickyr dy row kione er shen mysh Jerrey Fouyir, as tra va'n Shirveishagh Bun-Shirveishagh yn cheayrt s'jerree cur rolley jeh olteynyn y wirran as va foast feme orroo, v'eh stoo coadee as reddyn beggey gollrish Keesh Tooilley Feeuid as jannoo reddyn aarloo as traenal, myr shoh dy vel eh jeeaghyn dy vel sorch ennagh dy argane eddyr y Paggad Bree as yn Reiltys, as dy vel shen bolvaneagh. T'eh gra dy vel y Paggad Bree lesh yn Tashtey 100%. T'eh gra dy vel feme er bwoalley king ry cheilley er yn oyr dy vel feme orrin jannoo ymmyd jeh'n seyraad  mie ain, mannagh vel oyr feer vie son gyn jannoo ymmyd jeh.

---oooOooo---

As ta Stiureyder Reiree Colught Paggad Bree Ellan Vannin, Brian Thomson, grady vel y colught treishteil, tra ta'n stashoon marrey ayns Leyrphoyll goll er ymmydey, dy bee caa da reaghey shirveish car ny bleeaney. Ec y traa t'ayn cha nel Manannan gymmyrkey troailtee gys Leyrphoyll 'sy gheurey, agh myr cheayll shin ta caghlaaghyn er ve jeant da'n saagh dy vel eh abyl dy heet stiagh gys burt ec y stashoon marrey noa. 

Ta plan dellal s'noa y cholught soilshaghey magh nagh vel eh jerkal rish geddyn saagh ayns ynnyd jeh'n saagh tappee Manannan roish y vlein 20230.

Dinsh Mnr Thomson da Bing ny vees y colught jerkal rish lurg da'n stashoon marrey noa ayns Leyrphoyll goaill toshiaght er oltaghey troailtee. Ta Mnr Thomson gra, son shickyrys bentyn da saagh elley ayns ynnyd jeh Manannan, er-lesh dy vel shen red ennagh veagh feme er jeeaghyn er. T'eh gra er-lesh dy vel dy kinjagh eamyn son shirveish car ny bleeaney gys Leyrphoyl neesht, as dy jarroo, dy vel eh treishteil dy bee y stashoon marrey goll er ymmydey dy leah ayns Leyrphoyl as dy beagh mie eh dy yannoo y ymmyd jeh shen car ny bleeaney, myr shoh dy jinnagh eh gra foddee nagh vel catamaran jeh ard-vieauid yn reih share choud's ta reddyn goll er oaie.

---oooOooo---

Ayns freggyrt scruit da feysht liorish Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Hwoaie, John Wannenburgh, ta'n Shirveishagh Tashtee, yn Fer Lhee Alex Allinson, gra dy jean eh costal £11 millioon punt nish dy aa-lhiasaghey eear Thie ny Boandyryn ayns Raad Westmoreland ayns Doolish. Ta'n Fer Lhee Allinson gra dy vel shen y fys vees ry gheddyn veih Cochorp Lhiassaghey Vannin  vees goaseirey y shalee. Tra va claare argidoil jeant hoshiaght son y shalee 'sy vlein 2022 v'ad jerkal rish ceau £9 millioon, agh ta costyssyn smoo er jeet son troggal as ta caghlaaghyn er ve jeant da ny cummaghyn.

Ta'n Cochorp gra dy vel y £11 millioon goaill stiagh yn costys dy chionnaghey y thalloo as ny troggalyn t'ayn; obbraghyn dy ve abyl dy ghoaill ayns laue yn obbyr; costyssyn son cummey; as ny obbraghyn smoo dy yannoo y troggal ass y noa. Ren yn Fer Lhee Allinson feeraghey neesht dy vel ooilley yn obbyr goll er jannoo rere conaantyn skeim glass son eeasaght Banc Lloyd. T'eh gra neesht dy vel eh jerkit dy bee vondeish da'n ronneyder ry gheddyn ass y shalee, as treisht er cur kione er yn shalee dy moghey 'sy vlein shoh cheet.

---oooOooo---

Ren Oltey yn Chiare as Feed son Rushen, Loayreyder yn Chiare as Feed, Juan Watterson, cur feysht scruit er Caairlagh Lught-Reill Bun-Shirveishyn Vannin, John Wannenburgh, shirrey fys mychione yn aggyrt son bree as ushtey as brooightyn dy ve currit magh bentyn da plannyn son cuirr kennip lhee, my vees mian yn Rheynn Gastid Dellal er ny chooilleeney, as veagh shoh freggyrtagh da deanyn er ny vees femoil bentyn da caghlaa emshyraght. 

Ta'n Reiltys jeeaghyn er kerroo dy chennip lhee myr dean ec cree ny plannyn echey son aase tarmaynagh. Ta jantys yn Rheynn, Dellal Ellan Vannin, gra dy vel yn Ellan fo raad dy gheddyn 10 colughtyn as kied oc liorish jerrey ny bleeaney shoh cheet. Va bree currit da reillyn dy lowal cuirr, jannoo, skeayley-magh as cur ass yn Ellan troaryn kennip 'sy vlein 2021. Va caa da surransee as oardrailyn lhee oc son stooghyn as kennip lhee ayndaue dy geddyn ad veih Shapp Potecaree Karson ayns Connaghyn Mee ny Nollick 2022.

Ta plannyn y Rheynn goaill stiagh kuse dy gowaltyssyn kennip beggey, as cha beagh yn aggyrt son lectraghys ny smoo na 10 megawattyn as son ushtey 0.2 millioon litre 'sy laa. Ta Mnr Wannenburgh gra 'sy reggyrt echey, bentyn da bree, foddee dy bee feme er baih argid 'sy bun-troggalys, agh shen ny lhie er ablid y voggyl 'syn ard  by vie lesh peiagh ennagh troggal gowaltys kennip. Bentyn da'n aggyrt son ushtey, t'eh gra dy vel shen ny lhie er mooadys y jeadys, as nagh jig eh dy yannoo seose doilleeid my vees kerroo y chennip cheet dy ve feer vooar.

---oooOooo---

Ta Lught-reill Bun-Shirveishyn Vannin goaill rish dy vel ny deanyn echey dy bee buill vooynlee ayns Garff as Purt ny Hinshey jeant liorish jerrey ny bleeaney 2026 ny lhie er dy chooilley red goll dy rea lesh yn yeearree phlannal. Ta cumrail rish blein er ve er obbraghyn dy chur kione er cur magh mooynlagh aw ayns Baie Laksaah as Baie Phurt ny Hinshey hannah, cosoyley rish y date va'n Lught-reill cheet er hoshiaght, er coontey doilleeid lesh geddyn cullee veih'n Reeriaght Unnaneysit. Chammah's shen va cumrail as yn Lught-reill gra dy row eh oyr son ve tarmestit, lesh yn oardagh dy chionnaghey y thalloo, as ta'n ynnyd son Garff, faggys da Garey Biljagh Axnfell, fuirraghtyn er yeearree phlannal. 

Ta Stiureyder Sheckteragh da Bun-Shirveishyn Vannin lesh Currym son Ushtey Sollagh, Tim Woakes, gra dy vel ad toiggal dy bollagh dy vel sleih cheet er ve mollit, as dy vel yn Lught-reill rheynn ayns ve tarmestit neesht, as dy vel yn Lught-reill geearree goll er oaie lesh shoh cho tappee as oddys ad, as dy vel ad jannoo nyn gooidshare dy yannoo myr shen. Agh t'eh gra dy vel skeimyn shoh cramp, as dy vel ad goll er goaill ayns laue tra ta couyryn goll er skeayley-magh dy mooar, chammah's ayns Ellan Vannin as 'sy Reeriaght Unnaneysit. T'eh gra myr shoh dy vel ad jannoo mooar jeh surranse as pohlldal vees foast goll er y daa cho-voodeeys ynnydoil.  T'eh gra, er-e-hon, dy vel eh scanshoil neesht dy chooinaghtyn er dy vel ayns rieughid recortys feer vie ec Lught-Reill Bun-Shirveishyn Vannin ayns livrey skeimyn bun-argidoil, as er-lheh buill vooynlee dy obbraghey ushtey sollagh.

Ta Mnr Woakes gra, neayr's toshiaght er y strateish ardynagh son mooynlagh mysh 2012, dy vel yn Lught-reill er livrey ymmodee buill mooynlee trooid yn Ellan, ren cur vondeish mooar, as er-lheh ayns buill gollrish Rhumsaa as Balladoole. T'eh gra dy row y boayl mooynlee va troggit ec y Lught-reill ayns shen as kione currit er mysh queig bleeaney er dy henney, foddee beggan ny sodjey na shen, er chur vondeish feer vooar.  T'eh gra myr shoh dy vel slane barrant ec y Lught-reill dy bee eh abyl dy livrey yn daa skeim shoh dy speeideilagh, as nagh vel feme oc agh er traa dy yannoo shen.

Ta Mnr Woakes gra dy vel shin yn ynnyd symoil ayns Ellan Vannin, agh mysh feed blein er dy henney dy row shin dy mooar cheu-chooylloo jeh'n Reeriaght Unnaneysit, as my oddys mayd agh geddyn Purt ny Hinshey as Laksaah jeant, dy bee mayd ayns ynnyd as ayns rieughid vees roish y Reeriaght Unnaneysit tappee dy liooar. T'eh gra dy vel ad jannoo mooarane obbyr dy yannoo cho sloo as possible y towse dy gheayrtey sterrym stiagh ayns ny awinyn ain as 'sy chymmyltaght marrey. T'eh gra, my vees sleih jeeaghyn er dooghys ny strooanyn ny awinyn ain, dooghys yn ushtey ayns strooanyn as awinyn, dy vel ad feer ghlen, as s'feer ghoan ta tuarastylyn jeh mooynlagh ayns ny awinyn ain, as s'feer ghoan ny tuarastylyn veih'n Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys jeh dooghys boght ny coorseyn ushtey. T'eh gra dy bee yn Ellan ayns ynnyd lajer dy jarroo, agh nagh vel agh feme er cur kione er Purt ny Hinshey as Garff cho leah as oddys mayd.

Ta Mnr Woakes gra dy vel ad er jeet gys ynnyd as ta bunnys ooilley ny crontyn er ve feayslit, bentyn da coardail er y thalloo ayns Garff, agh t'eh goaill rish dy vel eh ec y traa t'ayn beggan cheu-chooylloo jeh'n chalee ayns Purt ny Hinshey, agh my vees dy chooilley red goll dy mie, dy vel ad jeeaghyn er goaill toshiaght er yn obbyr troggee dy moghey 'sy vlein shoh cheet. T'eh gra dy vel ny gaue mooar da ny claareyn ec y traa t'ayn ayns Purt ny Hinshey trooid y yeearree phlannal oc, as dy vel ooilley nydateyn t'ad er chur choud's nish jerkal rish oardagh plannal rea dy liooar. T'eh gra, my vees aghinyn jeant as cumrailyn liauyrey ayn, dy bee eiyrtys ass shen er ny dateyn son cur jerrey orroo neesht.

---oooOooo---

Ta daa Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Yiass, Sarah Maltby as Claire Christian, gra dy vel doilleeid ayn bentyn da barrooseyn 'sy ard shen. T'ad gra dy vel cummaltee y rheynn reihyssagh oc cur eam orroo dy reiltagh dy accan mychione gennid dy hirveishyn barroose 'syn ard. Ec y traa t'ayn ta'n Rheynn Bun-Troggalys cummal co-choyrle dy hessal femeyn er arraghey theayagh 'sy clane Ellan, as ta Bnr Maltby as Bnr Christian coardail dy vel ardyn er-lheh as ta gennid dy hirveishyn ayndaue.

Ta Bnr Maltby as Bnr Christian gra dy row shirveish ayn keayrt dy row va cur-lesh cummaltee y rheynn reihyssagh oc dy jeeragh gys y thie lheihys, as dy vel ad ayns rieughid laccal shen, as nagh vel Bus Vannin jeeaghyn er cummey y phobble ayns Doolish Yiass vees feer, eer scanshoil. T'ad gra dy vel feme dy jarroo er shareaghey shirveishyn barroose ayns Cronk y Ghowaltys as Poyll Roish as Anagh Coar, as dy jean cummaltee y Chlagh Jeelt ginsh da sleih dy lhisagh tosheeaght ve jeant jeu, er yn oyr dy vel y shirveish varroose mygeayrt y Chlagh Jeelt feer voal, as dy vel eh feer doillee dy gholl er barroose.

---oooOooo---

Ta Natalie Byron-Teare er ve reiht reesht son nah imbagh myr Meoir Ghoolish. Dy hoikoil hig toshiaght er yn imbagh noa eck Mee Voaldyn. T'ee er ve oltey y lught-reill ynnydoil neayr's 2016. T'ee gra dy vel ee jeeaghyn roee dy reayll rish shaleeyn vees goaill stiagh gobbraghey rish scoillyn 'syn ard-valley as pohlldal sheshaghtyn ghiastyllagh.

Ta Bnr Byron-Teare gra dy vel ee jeant magh as dy nee blein feer tarroogh t'er ve ayn, as dy vel eh oyr son goaill moyrn, as fys eck dy vel olteynyn cur barrant aynjee, as dy vel eh jeeaghyn dy ren ee red ennagh dy kiart, dy gholl roee as dy reayll rish, as dy vel ee cur jee caa neesht dy hannaghtyn lesh ny t'ee treishteil bee eiraght foddee ee faagail lesh y phaart, as traa eck dy yannoo fondagh ad feer vie.

Ta Bnr Byron-Teare gra dy jean yn obbyr eck 'sy chovoodeeys goll er, as dy yannoo shen dy vel eh er ve meeiteil rish ymmodee scoillyn as sheshaghtyn giastyllagh as sheshaghtyn, cur er y hoshiaght ny vees jeant ec y Choonceil as gynsaghey mychione yn aght t'eh dy yannoo shen. T'ee gra dy vel barelyn feer vie er jeet back jee, lesh ny scoillyn, myr sampleyr, dy vel ad er ve mooie jannoo cruinnaghtyn as cur caa dy heet quail y veoir as fys oc dy vel meoir ain 'sy chied ynnyd, y peiagh ta meoir ec y traa t'ayn, as ny t'ad dy yannoo myr Coonceil. 

Ta Bnr Byron-Teare gra dy vel ny scoilllyn eisht er jeet stiagh, as er-lhee dy row lessoon currit daue rolaue, roish my row cubbyl dy choonceilyn scoill ayn dy ve nyn soie ayns y chaglym theayagh oc, as y nah laa dy chummal coonceil oc hene, as dy vel shen cur daue y cochianglys rish y choonceil oc hene rish y Choonceil 'sy theihll mooar lhean, myr dy beagh eh.  T'ee gra, ve abyl dy gholl er rish shen, jannoo seose caa vees greesaghey ee dy mooar.

Ta Bnr Byron-Teare gra dy by vie lhee fakin shen myr eiraght choud's ta reddyn goll er oaie, dy reayll y cochianglys shen rish y cho-voodeeys, as dy vel eh scanshoil myr oaseir erbee vees reiht, dy vel ad ry gheddyn, coar, as son ny paitchyn dy vel ad jannoo shen ry yannoo. T'ee gra dy vel ee er n'ghoaill soylley jeh dy chooilley red, as dy row cochianglys rish y covoodeeys lane yindyssagh, as yn caa dy oltaghey keayrtee as dy ve abyl dy hoilshaghey magh ny t'oc ayns shen ayns halley yn ard-valley, as dy ynsaghey sleih mychione yn aght ta reaghyssyn jeant ayns shen.

---oooOooo---

Ren Coonceil Ard Valley Ghoolish ceau bunnys £5,000 er keayrt y Ven-rein Camilla da'n phreeu-valley er y gherrid dy yannoo dy hoikoil ard valley jeh. Ren aghin rere seyrsnys fysseree soilshaghey magh dy ren Plaase Buckingham shirrey er y Choonceil dy ghooney y halley ard-valjagh ayns shiaghtin y taghyrt son oyryn shickyrys, agh dy ren olteynyn y wirran freayll rish gobbraghey ayns ny thieyn oc. 

Hayrn y Ven-rein Camilla breid veih leac ren costal £714 as va jeant liorish colught ynnydoil, as ren yn shasstane er-e-son costal ny smoo na £500. Ren giootyn son y Ree Chalse, goaill stiagh freeney filltag as lhoobeenyn costal £23.10, as ren posee son y Ven-rein Camilla costal mysh £100. Va leac currit jee neesht ren costal £194.76.

Ren cabnaid taishbyney son ny screeunyn patent vees feeraghey dy vel Doolish ny ard-valley costal £390; va £222 ceaut er brateeyn yn Unnaneys, va goaill stiagh brateeyn dy gholl er taishbyney as fir elley sloo va currit da'n chionnal cheumooie. Ren y Coonceil geeck £135 son earroo dy asscaadeeyn as ren clooiesag son soiag y Ven-rein costal £35.

Va kiaull son y taghyrt jeant liorish Bann Balley Ghoolish as Poibyn as Drummyn Ellan Vannin, as ren shen costal £520, as hooar videographeyr as photographeyryn  £1,750 dy yannoo recortys jeh'n taghyrt. Va myn-varroose dy arraghey olteynyn y wirran huggey as veih yn halley ard-valjagh er £290, as va £34 ceaut er cowraghyn post dy chur magh cuirraghyn.

Ooilley cooidjagh va'n costys da Coonceil Ghoolish £4,942.60.

---oooOooo---

Ta reagheyderyn y phreaban gammanagh son imbagh ny ratchyn TT mleeaney gra dy vel ad jeant magh dy vel kied er ve currit daue dy ve er y Chooylaghan Loch ayns Doolish veih jerrey Mee Voaldyn. Ta'n ard reagheyder, Dave Taylor, gra dy row ad feer, eer aighoil as dy row ad er chur kied son y vlein shoh. T'eh gra dy vel eh orroo cur stiagh y plan oc mychione ny t'ad geearree jannoo, as dy vel eh orroo cur stiagh ooilley ny teishtyn sauchys oc, ooilley ny urryssaghtyn oc, aght reiree y taghyrt, coardail rish ronnaghyn ny conaantyn rish y lught-reill, coardail er mayll rish y lught-reill, coardail rish yn aght reiree. T'eh gra dy vel ad goaill soylley jeh Ellan Vannin, as dy row ny paitchyn echey, nagh row daa jeu eer ruggit yn chied cheayrt hie eh gys Ellan Vannin, myr shoh er nyn son dy vel eh er n'yannoo seose paart jeh'n vea oc, as dy vel caarjyn oc haink ad quail harrish ny bleeantyn. T'eh gra my vees yn emshyr braew dy vel ad mie dy liooar, agh mannagh vel eh dy vel ad coayl, agh dy vel shen yn aght lesh y dellal oc, nagh vod eh dy kinjagh ve soilshey ny greiney t'ayn.

---oooOooo---

Ta'n dooinney hug er bun Thie Imbyl Bushy, Martin Brunnschweiloer, gra, liorish scughey y thie imbyl veih Knock Murray gys Ballechashtal dy bee shen red noa yindyssagh son yn eear phreeu-valley. Va kied currit er y gherrid lesh un aigney da seyraad lesh shamyr lhionney as oastan lesh 90 soiagyn ayn chammah's oikyn – as, dy jarroo, yn thie imbyl hene. Ren Barrantee Balleychashtal feeraghey dy dug y Ving Phlannal kied da'n yeearree phlannal. Ta Mnr Brunnschweiler gra dy jig startaghyn noa ass shoh as dy bee bree noa currit stiagh ayns jiass yn Ellan. 

Ta Mnr Brunnschweiler gra, 'sy lhing shoh, dy vel thieyn imbyl er vel caghlaa dy heet dy ve caghlaaghyn red elley nish: as dy vel ymmodee thieyn imbyl nish as nagh vod sleih ynrican jannoo lhune, agh dy vel feme er aght ennagh ve ayn dy haishbyney magh y lhune, as rere ny plannyn shoh, ny plannyn t'ayn, dy bee shamyr lhionney ayn, myr shoh dy bee sleih abyl dy vlasstal y lhune; ynnyd son keayrtee, dy bee ablid dy chur-lesh sleih mygeayrt y thie imbyl dy yeeaghyn daue eh as eisht soilshaghey magh daue paart jeh'n shennaghys ain.

Ta Mnr Brunnschweiler gra dy vel eh taghyrt ayns ard-valjyn as baljyn trooid y Reeriaght Unnaneysit as trooid yn theihll, dy vel eh paart jeh'n cheeayll chionnit dy vel turrys jeh thie imbyl, as chammah's ynrican fakin y thie imbyl dy vel sleih blasstal ny troaryn as, t'eh treishteil, kionnaghey y lheiney-T. T'eh gra, ooilley yn sleih as t'ad plannal dy heet er ny baatyn turrys, dy bee shoh currit da'n choorse oc as dy jean ad fakin palchey sleih nagh jinnagh ad dy cadjin fakin.

Ta Mnr Brunnschweiler gra dy row ad goll er briaght jeh rish bleeantyn mychione jannoo turryssyn jeh'n thie imbyl mooie ec Knock Murray, agh nagh row ad ayns rieughid jeant cooie dy yannoo shen, as dy jean shoh cur caa daue dy haishbyney as dy ve ry akin dy mooar as lesh entreilys da dy mooar, ec sleih 'syn Ellan, as t'eh gra dy vel eh ersyn gra neesht dy vel ad goaill tastey dy mooar jeh dy vel cur slane arrym dauesyn as ta imnea oc 'sy naboonys, as by vie lhieu cur trimmid er dy vel eh foue ve nyn naboonyn feer vie, as dy bee dy chooilley eab oc dy reayll ny ynnydyn sheeoil as myr v'ad rieau.

Ta Mnr Brunnschweiler gra dy vel ad dy kinjagh goaill tastey mooar jeh, son shickyrys ayns imbagh ny ratchyn TT, dy row ad rieau goaill tastey jeh nagh vel geearree ooilley ny taghyrtyn dy ve mygeayrt Doolish, as dy vel ad rieau er hoilshaghey magh, as dy row beoyn ec yn cholught Bushy rieau dy chur eab er cur sleih gys Purt Chiarn, tra hug eh kiaull er y traie. T'eh gra myr shoh dy vel shoh, t'eh sheiltyn, jeh'n un horch, as dy vel ad treishteil dy ghleashaghey sleih mygeayrt yn Ellan, er yn oyr dy vel ad nyn lhie er Doolish, as dy nee red mie eh dy kinjagh fakin cooishyn trooid yn Ellan.
 

More from Manx Gaelic