On Air Sundown Judith Ley | 9:00pm - 1:00am

Digital referrals for community healthcare services

Recorytyssyn quaaltys bun-earrooagh son shirveishyn kiarail slaynt 'sy voodeeys

Kesmad s'noa gys 'recortys slaynt lane-chochianglt'

Oddagh entreilys son surransee gys shirveishyn kiarail slaynt 'sy voodeeys cheet dy ve eer ny s'bieauee lurg da recortyssyn quaaltys bun-earrooagh ve currit er-bun.

Bee y stoo bog goll er ymmydey liorish shirveishyn goaill stiagh Boandyrys Fir Aasit y Voodeeys, Paitchyn as Lughtyn-Thie as y Spital.

Nee'n coarys noa geddyn rey rish gaue dy beagh recortyssyn quaaltys pabyragh caillt ny goll er toiggal dy marranagh.

Ta'n Shirveishagh Slaynt as Kiarail y Theay David Ashford gra dy nee kesmad elley eh gys croo 'recortys slaynt lane-chochianglt' son surransee.

AS DAVID ASHFORD : Mannagh vel meeryn dy phabyr snaue mygeayrt ny fir lhee chadjin, fuirraghtyn er goll er cur da'n recortys - foddee dy vel oo er n'gholl stiagh 'sy thie lheiys as va red ennagh jeant neesht - magh ass shoh foddee sleih fakin recortyssyn y pheiagh er-lheh shen ayns traa rieughid. Nee eh cur caa neesht son lorg cooie scrutee neesht, er-yn-oyr dy nee fer jeh reddyn yindyssagh y choarys lectraneagh eh, bentyn rish freayll folliaghtagh recortys ny surransee, recortey quoi va geddyn entreilys ayns nyn recortyssyn.

 

Latest step towards 'fully integrated health record'

Patient access to community healthcare services could become faster after the introduction of digital referrals.

The software will be used by services including Adult Community Nursing, Children and Families, and Hospice.

The new system will remove the risk of paper referrals being lost or misunderstood.

Health and Social Care Minister David Ashford says it's another step towards creating a 'fully integrated health record' for patients.
 

More from Manx Gaelic