On Air Triple Gold Paul Corkish | 1:00pm - 4:00pm

LegCo will follow Keys on abortion, says MLC

Nee'n Coonceil Slattyssagh geiyrt er yn Chiare as Feed bentyn rish castey-torraghys, ta OCS dy ghra

Billey goll trooid chied lhaih

Yeeagh yn Coonceil Slattyssagh er y Villey Aa-Chummey Castey-Torraghys son y chied cheayrt Jemayrt (22ah Mee Voaldyn).

Hie yn slattys trooid yn chied lhaih echey, as ny cooishyn smoo bentyn rish poyntyn chagnoaylleeaght as typographagh, shaghey eie bunneydagh y villey hene.

She OCS Bill Henderson ta stiurey y billey trooid yn Choonceil Slattyssagh.

AS MNR HENDERSON: Ta shin cur enn dy slane er aigney yn Chiare as Feed, ta pohlldal lane niartal son y Villey Aa-Chummey Castey-Torraghys, as s'baghtal eh dy jean yn Coonceil Slattyssagh tastey y ghoaill jeh shen. As nee mayd ymmyd jeh'n churrym ain dy aa-scrutaghey y billey ayns aght fondagh. Agh foddee dy vel coontey er ve ayn dy lhisagh shin veg agh siyraghey dy chur trooid eh. Nee mayd sur-smooinaghtyn er dy kiarailagh, as nee mayd son shickyrys aghtey cho fondagh as cho breeoil as fodmayd ersyn. Ta shinyn neesht cur enn er scansh yn aa-chummey shoh.


LegCo will follow Keys on abortion, says MLC

Bill passes first reading


The Legislative Council took a look at the Abortion Reform Bill for the first time on Tuesday (22nd May).

The legislation passed its first reading, with the main issues being to do with technical and typographical points, rather than the principle of the bill itself.

MLC Bill Henderson is steering the bill through LegCo.

More from Manx Gaelic