On Air Saturday Night Party Kerry Gascoyne | 7:00PM - 9:00PM

Racing 'must be considered' in higher death toll on Manx roads

'Feme er cur geill da' ratchal ayns rate syrjey dy vaaish er raaidyn Vannin

Stiureyder Slaynt y Theay gra dy vel feme er smooinaghtyn er eiyrtys y spoyrt-carbyd 

Oddagh spoyrt-carbyd ve yn oyr dy vel rate syrjey ayn dy vaaish ny dy lhottyn tromey er ny raaidyn.

Shen rere Stiureyder Slaynt y Theay lurg da data ve clouit mychione slaynt as foays 'syn Ellan. 

Ta ny fysseree soilshaghey magh dy vel adsyn ta cast ayns smoash ayns shoh daa cheayrt cho lickly dy ve marrooit ny gortit dy trome as adsyn ayns Sostyn.

Agh, ta'n Fer Lhee Henrietta Ewart credjal dy vel feme er cur geill da'n eiyrtys jeh ratchal er raaidyn Vannin.

AS HENRIETTA EWART : Cheusthie jeh shen, s'cosoylagh eh dy vel shin goaill stiagh baaseyn cochianglt rish spoyrt-carbyd, tra t'ad taghyrt er raad theayagh. Myr te, cha nel y red shen 'sy data jeant ec yn Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay. T'eh cheet veih'n skimmee sauchys raaidey as y skimmee myn-vrishey ny fysseree 'sy Rheynn Cooishyn Sthie. As myr shoh tra ta shin fakin brattagh jiarg ayns shen, shegin dooin jannoo shickyr lioroo dy hoiggal yn oyr dy vel shen myr t'eh. Agh veagh shen yn chied hypothesis ain er yn oyr dy vel wheesh gortyn baasoil ayn.  

 

Director of Public Health says the impact of motorsport has to be considered

Motorsport could be responsible for giving the Isle of Man a higher rate of death or serious injury on the roads.

That's according to the Director of Public Health following the publication of data on health and wellbeing on the Island.

The figures show those involved in a crash here are twice as likely to be killed or badly hurt as those in England.

However, Dr Henrietta Ewart believes the impact of racing on Manx roads has to be taken into consideration:
 

More from Manx Gaelic