On Air Night Flight | Midnight - 6:00am

Traa dy Liooar, 10oo Mean Souree 2024

Meeryn ass Traa dy Liooar, Jelune 10oo Mean Souree 2024

Veih'n laa t'ayn jiu, Jelune yn 10 Mean Souree, derrey Jedoonee yn 16 Mean Souree, Shiaghtin ny Kiaraileyderyn t'ayn, vees troddan bleinoil as yn dean jeh dy yeeraghey ard soilshey er ny doolaneyn fo kiaraileyderyn. Ta'n chooish er-lheh mleeaney mychione cur er kiaraileyderyn ve ry akin ny smoo 'sy cho-voodeeys, as jannoo shickyr dy vel ad gennaghtyn dy vel sleih fakin ad as cur arrym daue, as dy vel entreilys oc da ny shirveishyn as aghtyn pohlldal t'ad feme.

Ta'n sheshaght ghiastyllagh Crosh Raad cur cuirrey er sleih dy ve kionefenish kuse dy haghyrtyn dy chur geill da'n chiaghtin son mysh 10,000 kiaraileyder t'ayns shoh. Haink Crosh Raad er yn earroo shen, 10,000, trooid obbyr jeant ec y cheshaght ghiastyllagh 'sy vlein 2022, agh ta sleih credjal dy vel yn earroo shen er jeet dy ve ny syrjey nish. Bee creear elley ny s'anmee 'sy vlein shoh.

Ta Ard Sheckter Crosh Raad, Jackie Bettridge, gra dy vel foast feme er jannoo tooilley dy phohlldal ny t'ee cheet er myr 'armee neu-akinit', ta jannoo seose, t'ee dy ghra, craue drommey y choarys slaynt as kiarail y theay ain. T'ee gra, er-lhee, dy vel kiaraileyderyn ayn as caa daue jannoo bit beg, agh dy by chosoylagh eh dy vel ayn y bea ec mysh 10,000 dy leih t'er ve caghlaait, as dy bee ad caghlaait choud's foddee sleih fakin 'sy traa ry heet. Er-lhee nagh vel dy liooar goll er toiggal : mychione y voayl t'ad cheet stiagh 'sy choarys; quoi t'ad, vel enn currit orroo?; as, er yn oyr nagh vel agh pobble feer veg ain, nagh vel 86,000 mooarane dy leih, dy vel y traa er jeet dy vel shin ayns rieughid goaill tastey jeh'n chooish, as cha nee ynrican jannoo ard eailley jeh, agh dy row shin cur enn er, kiaraileyderyn. 

Ta Bnr Bettridge gra dy vel Crosh Raad stiurey shirveishyn dy chur traa daayl, as shen feer scanshoil da kiaraileyder. T'ee gra ec y traa t'ayn dy vel gennid dy hessyn son kiaraileyderyn, agh dy vel shen goll er goaill ayns laue, as goll er y hoshiaght dy vel shen goll er goaill ayns laue, as dy vel Crosh Raad ayns coloayrtyssyn rish Kiarail Vannin as yn Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay mychione ny gollrish shen jeeaghyn dy ve. 

Ta Bnr Bettridge gra dy vel bea sleih ayns rieughid caghlaait, as dy bee possanyn dy leih as ve orroo scuirr veih obbraghey, as dy bee possanyn dy leih as v'ad smooinaghtyn dy row ad goll dy ve nyn daaue, as nagh vel eh myr v'ad smooinaghtyn dy beagh eh fy yerrey, lurg daue gobbraghey rish daeed blein jeh'n vea oc. Bee babbanyn ain ruggit jiu vees anlheiltagh, ymmodee, ymodee reddyn – sleih jiu kiart ec y traa shoh as diagnosis currit daue, jeh red ennagh nee caghlaa y vea oc.

Ta Bnr Bettridge gra dy vel feme orrin toiggal ny vees shen meanal er-nyn-son myr Ellan, ny vees shen meanal da'n choarys slaynt as kiarail, as cre'n aght fod mayd ooilley gobbraghey lhiattee ry lhiattee, er yn oyr ec y traa t'ayn dy vel y trimmid dy kinjagh er y surransagh as er ymmyder y hirveish, agh gyn kiaraileyderyn nagh bee ymmyderyn ny shirveishyn shen son surransee 'sy stayd mie t'ad ayn nish.  T'ee gra, myr shoh, dy vel ee smooinaghtyn dy vel shen jeh ta feme ain er jannoo ard eailley.

Ta Bnr Bettridge gra dy vel feme ain er jannoo ard eailley jeh ooilley'n sleih neu-hondagh shen t'ayns rieughid maynrey dy liooar, agh nagh dy maynrey, goaill kiarail jeusyn orroo t'ad graihagh er yn oyr dy vel shen ny vees jerkit, shen ny vees y cho-voodeeys cur orroo. T'ee gra dy nee baghtal eh dy vel sleih as shynney lhieu jannoo eh, agh dy vel possanyn dy leih ayn nagh mie lhieu jannoo eh, agh dy vel sleih jeeaghyn orroo myr y currym oc. T'ee gra ayns aght nagh vel shen cairagh, as dy vel feme ain er caghlaa shen, as feme ain er cur enn er kiarail; dy vel feme er y voayl obbree cur enn er kiaraileyderyn; dy vel feme er y choarys slaynt as kiarail cur enn er kiaraileyderyn; dy vel feme er scoillyn cur enn er kiarailyderyn aegey.

Ta Bnr Bettridge gra dy vel slane possan dy leih mooie ayns shen ta cummal seose as cur saaseyn pohlldal da sleih veagh ayns aght elley ayns feme jeh slaynt as kiarail y theay ayns boayl elley.

---oooOooo---

Lesh ny Ratchyn TT 'syn Ellan er y gherrid, haink preays er Kiarail Vannin lesh sleih cheet dy ve gortit. Ta Ard Sheckter Kiarail Vannin, Teresa Cope, gra dy neu-scapailagh dy vel ard laad dy obbyr ayn, dy nee kegeesh feer, eer tarroogh ee as nagh vel laghyn seyrey ry gheddyn, as dy vel sleih jeeaghyn rhymboo gys traa ennagh gyn obbyr, agh dy nee'n red er-lheh by vie lhee gra, dy vel ooilley y phlannal oc jeeraghey mygeayrt ve abyl dy yannoo shickyr dy vel oilley y jantys cadjin foast goll er, as dy vel ad abyl dy chopal lesh ooilley yn earroo elley dy leih ta cheet gys yn Ellan. 

Ta Bnr Cope gra dy vel shen er-hon t'ad dy phlannal neesht, as t'ad soilshaghey magh, dy vel shen yn aght t'ad cur freggyrt tra ta ny reddyn smessey taghyrt, as dy vel feme orroo plannal son shen, as dy vel nyn gumraagyn ayns Aintree, ta'n ynnyd son trauma mooar, jannoo seose ayrn scanshoil dy jarroo jeh'n chassan shen, as myr shoh dy row ee dy jarroo geearree cur enn orroo y laa shen, er yn oyr, mannagh row ny cumraagyn shen oc ayns Aintree 'syn ynnyd son trauma mooar, ta abyl dy chummal seose y cassan oc son trauma, nagh beagh ad abyl dy ratchal. 

Ta Bnr Cope gra dy ren ad cur shiaght surransagh noon gys shen ayns traa ny Ratchyn TT, myr shoh dy vel ad jannoo job yindyssagh er-son Kiarail Vannin. T'ee gra dy vel ablid ec Thie Lheiys Noble dy chur-rish trauma, agh son shiartanse dy hurransee dy vel ny gortyn oc jeh'n lheid dy vel feme oc er kiarail er-lheh jeh'n rang share oddys y Reeriaght Unnaneysit chebbal, as shen bentyn da ny gortyn oc, agh neesht bentyn da aa-laanaghey post trauma, myr shoh ny vees aa-chouyral jeeaghyn dy ve. 

Ta Bnr Cope gra dy vel eamyn er Aintree dagh laa as dy vel ad gobbraghey maroo dy laaoil, agh dy vel eh scanshoil er-lheh choud's ta ny Ratchyn TT goll, myr v'ee dy ghra, dy vel ad abyl dy ghra dy vel yn Ellan sauchey dy ghoaill toshiaght er ratchal, as dy vel Aintree abyl dy chummal seose ad.

---oooOooo---

Myr cheayll shin veih Ard Sheckter Kiarail Vannin, Bnr Cope, as ayns clashtyn mychione y lught-thie Dunlop, ta red elley mychione ny Ratchyn TT, lesh sleih cheet dy ve marrooit as gortit, as feme er kuse dy varkee mleeaney ve currit da'n thie lheiys ayns shoh as ayns Aintree. 

Va Fer Toshee Shirveish ny Carbid lheiys, Will Bellamy, gra, as eh loayrt choud er dy henney as Jecrean shoh chaie, myr shoh foddey roish jerrey yn imbagh TT,  dy row carbid lheiys er n'gholl magh gys ny shlee na 500 taghyrt liorish y traa shen neayr's ren y taghyrt classicagh pre-TT goaill toshiaght sheese er y choorse Billown choud's shen. 

Ta Mnr Bellamy gra dy row ny shlee na 600 eam er y chirveish nurree, myr shoh dy row eh jeeaghyn dy jinnagh ad goll erskyn shen mleeaney. T'eh gra, daa vlein er dy henney tra ghow eshyn toshiaght yn chied cheayrt, va ny shlee na 700, myr shoh she feer tarroogh yn imbagh shoh, agh reesht, dy vel ad plannal er-e-hon, as dy vel ad er n'yannoo roortys rolaue, as dy vel ad er nobbraghey lesh ooilley ny parteeassyn oc, dy yannoo shickyr dy vel ablid oc dy chur freggyrt da surransee.

---oooOooo---

Ta bunnys 38,000 dy leih er hroailt gys yn Ellan er Colught Paggad Bree Ellan Vannin mleeaney ayns imbagh ny Ratchyn TT. Shoh yn earroo syrjey agh nane neayr's y vlein 1986 – va recortys jeant 'sy vlein 2007 tra v'ad jannoo ard-eailley jeh cheead blein neayr's y chied ratch TT.

Rere fysseree clouit ec y Phaggad Bree, ren 37,808 dy leih ymmyd jeh'n vaateyeddyr 22 Mee Voaldyn as 7 Mean Souree. Ny mast'ocsyn va 13,385 roar bree as 5,488 dy charbid va eddyr gleashtanyn ny vannyn. Ta ny earrooyn shoh 11% ny syrjey na v'ayn nurree. Ta towse smoo dy lught er ve currit da'n Ellan neesht, lesh bishaghey 15% er shen va currit lesh stiagh ayn nurree.

Foddee y Manninagh gymmyrkey whilleen as 948 troailtagh, vees 300 troailtagh ny smoo na Ben my Chree. Ta Chied Offishear y Vanninagh, Ben Hopkins, gra dy vel yn earroo syrjey dy hroailtee jannoo er y traa son chyndaa mygeayrt, as jannoo shen rere yn traa as myr shen, as dy by vaghtal eh dy vel feme er geddyn tooilley troailtee er boayrd as jeh ayns aght sauchey, as dy vel shen jus goaill traa, er-lheh lesh roaryn bree, as feme er kiangley ad as jannoo shickyr dy vel cagh jeant shickyr  choud's t'ad goll rhymboo, as dy vel eh jus ny earrooyn smoo, as earroo smoo neesht jeh vannyn campal as reddyn, ta cur stiagh er staghylid y laad, agh dy vel shen yn oyr ta ny mainstyryn laadey ayns shen, as dy jagh ad mygeayrt-y-mysh lesh y wirran lout, as dy row ad yindyssagh ayns geddyn y lhong laadit cho tappee as v'ad abyl.

Ta'n Captan Byron Whalley gra, myr v'eh rieau, dy vel sauchys yn chooish smoo er-nyn-son, as ny yeih dy vel bieauid as cooishyn traghtee cochianglt rish neesht, dy vel sauchys yn chooish smoo er-e-hon 'sy clane obbyr.  T'eh gra, lesh laadyn as reamys jeant ny smoo, dy vel shoh cooish t'ad dy kinjagh smooinaghtyn er, agh y clane raad trooid y TT nagh row taghyrt erbee oc foast, myr shoh dy row ad cooilleeney yn obbyr oc dy mie, as myr v'eh gra, lesh reamys elley y Vanninagh, dy vel eh sluggey stiagh laadyn feer vooar tappee dy liooar.

Ta'n Captan Whalley gra, lesh skimmee mie-traenit nish dy vel ad cheet dy ve mie oayllit rish y lhong, myr shoh dy vel eh cheet lhieu geddyn mooarane jeh'n lught shoh er boayrd, abbyr ny truckyn ratch as reddyn ta cur doolane smoo fosyn, agh lesh y reamys elley ayns shen dy vel eh cur er ve foddey ny sassey dy arraghey ny carbid shoh er ny loutyn oc.

Ta'n Chied Offishear Hopkins gra dy vel mooarane plannal goll er jannoo er cheu y traie son taghyrtyn gollrish y TT, Grand Prix Vannin, Ard y Jiass, obbyr feer vooar er cheu y traie, as dy by vaghtal eh dy vel bishaghey ayns traaght lesh roaryn bree as troailtee, as dy vel eh orroo feddyn magh yn aght dy reayll lught stiagh, dy reayll y lught stoyrit 'syn Ellan, as dy jean sleih goaill tastey dy vel traileryn nish liorish y Cholloo Victoriady chur tooilley reamys. T'eh coardail dy nee obbyr mooar ayns plannal, chammah's ayns Heysham as ayns Doolish dy yannoo shickyr dy vel eh goll dy rea.

Ta Stiureyder Reiree Colught Paggad Bree Ellan Vannin, Brian Thomson, gra, myr colught, dy vel ad ooilley jeant feer wooiagh rish shen, as er-lesh dy vel ad ooilley er nobbraghey feer chreoi dy chosney gys yn ynnyd shoh, livrey Manninagh, as ard eaghtyr dy houyrid as troailt ayns saase share son y chustymeyr. T'eh gra dy vel eh treishteil dy jean adsyn ren troailt mleeaney goll ersooyl as insh da ny caarjyn oc mychione echey, as cheet back 'sy vlein shoh cheet ayns earrooyn eer ny share. T'eh gra dy vel dean oc er shareaghey dagh blein, as er-lesh dy vel red ennagh foddee ad cooilleeney. T'eh gra dy row shiaullyn as paart dy reamys orroo, ny yeih dy row shen son y chooid smoo troailtee er cosh, as dy by vie lhieu creck shen neesht.

Liorish traa ny Ratchyn TT 'sy vlein shoh cheet, bee'n Stashoon Marrey noa ayns Leyrphol gobbraghey, as er-lesh Mnr Thomson dy lhisagh shen son shickyrys shareaghey y cheeayl chionnit ec y custymeyryn, as dy row eh troggit myr grinney da'n Ellan tra v'eh smooinit er ec y toshiaght, as dy jean shen greinnaghey sleih dy heet 'sy vlein shoh cheet neesht. 

Bentyn da shirveishyn gys Nerin, lesh shirveishyn gys Beeal Feirshtey as gys Divlyn, er-lesh Mnr Thomson dy vel ad er n'gholl dy mie mleeaney, agh nagh vel eh smooinaghtyn dy vel ny earrooyn cheet woish Nerin slane yindyssagh, agh dy vel shoh shirveish ta'n colught cooilleeney, as dy jean eh goll er lesh shen, as dy vie lesh fakin ny earrooyn shen gaase, as dy vel shen ard son gaase oddys y ve ny smoo.

---oooOooo---

S'lesh Reiltys Vannin ta Colught Paggad Bree Ellan Vannin, as ta Slattys Seyrsnys Fysseree cur kied da cummaltee Vannin dy hirrey shiartanse dy ys as dy ysseree ec y Reiltys hene, ec lughtyn-reill ynnydoil, as ec shiartanse dy heshaghtyn ny colughtyn as s'lesh y theay t'ad fy yerrey, ny yeih dy vel ad goll er stiurey liorish sheshaghtyn freillt ec foddid veih'n Reiltys.

Shoh yn aght ta'n theay feddyn magh mychione settyn dy ghata as postyn-l as coyrle t'er ve currit, as feme er sheshaghtyn cur y fys shoh, mannagh vel oyr leighoil son freayll follit eh.  Agh ga dy nee lesh y Reiltys ta'n Colught Paggad Bree, as yn Tashtey yn un ronneyder jeh, cha nel currym er cur freggyrt da aghin rere Seyrsnys Fysseree. By vie lesh Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Veanagh, Chris Thomas, caghlaa shen, as by vie leshyn fakin ennym y Cholught currit 'sy recortys, as enmyn neesht Co-chorp Lhiassaghey Vannin as Feillyn Ellan Vannin.

Ec y traa t'ayn ta sheshaght nagh vel foast ayn as ta'n ennym eck foast recortit 'sy rolley jeusyn – as ta 55 jeu ec y traa t'ayn s'lesh y theay ayns aght ny aght elley - as t'ad enmyssit 'sy rolley as currym orroo cur freggyrt da aghin rere seyrsnys fysseree. Nee Mnr Thomas cur roish treealtys dy yannoo y rolley ass-y-noa dy gheddyn rey rish ennym yn cheshaght nagh vel ayn foast, as dy chur stiagh ny three enmyn elley shen. Nee eh shirrey kied tra hed y chooish roish soie Tinvaal Mean Souree shiaghtin laa ny vairagh, Jemayrt 18 Mean Souree.

Ta Mnr Thomas gra dy vel yn leigh lane chleeir: dy vel colughtyn as s'lesh y theay t'ad, kianglt rish seyrsnys fysseree. T'eh gra dy vel Colught Paggad Bree Ellan Vannin er ve fo hellooderys theayagh neayr's 2018, as lhisagh eh er ve currit da'n skedjal ec jerrey y clattys, as ta feme er jantys jarrooagh liorish Coonceil ny Shirveishee dy chur red ennagh elley stiagh 'sy Clattys shen. T'eh gra dy vel y treealtys shoh dy gheddyn Tinvaal dy hoilshaghey magh e varel, as dy lhisagh Coonceil ny Shirveishee chelleeragh as dy fondagh cur ny colughtyn shen stiagh 'sy rolley as dolley magh y fer as va kione currit er, PGT Caglieeit.

Ta Mnr Thomas gra 'chelleeragh', agh dy nee oardagh eh bentyn da cur bree da, vees goaill stiagh loayrt rish y cholught as rish sleih elley, as dy vel feme er shen taghyrt, myr shoh 'sy treealtys echey t'eh gra liorish Mee ny Nollick 2024, agh my vees sleih jeeaghyn er-e-hon liorish Tinvaal Jerrey Souree, eer ny share.  

Ta Mnr Thomas gra dy row tuarastyl clouit Mee Voaldyn 2024 dy vel Colught Paggad Bree Ellan Vannin, Co-chorp Lhiassaghey Vannin as Feillyn Ellan Vannin cooie dy ve goit stiagh, as dy lhisagh ad ve goit stiagh, ayns yn Slattys Seyrsnyn Fysseree, myr shoh nagh vel veg ry yannoo ec Coonceil ny Shirveishee agh goaill stiagh ad, er-lhimmey jeh liorish caghlaa yn leigh. T'eh gra dy vel caghlaa yn leigh goaill stiagh cur billey trooid yn Chiare as Feed as yn Choonceil Slattyssagh as er-lesh nagh vel plannyn oc dy yannoo shen.

As freggyrt currit da, vel eh geearree shoh er yn oyr dy vel fys echey er red ennagh nagh vel kiart, ta Mnr Thomas gra nagh vel veg neu-leighoil ny neu-chiart ayn, agh er-lesh dy vel eer ny politickeyryn as t'ad er ve cochianglt ny s'chenney rish, nagh vel fys oc er y clane skeeal mychione ny vees goll er lesh Co-chorp Lhiassaghey Vannin as Colught Paggad Bree Ellan Vannin. T'eh gra, myr sampleyr, dy ren eshyn soilshaghey magh roish y Nollick ny cooishyn bentyn da Ben my Chree, as t'eh jeeaghyn nagh row tuarastyl my-nyn-gione currit da'n Shirveishagh Tashtee ta'n ronneyder, as dy vel Co-chorp Lhiassaghey Vannin ceau millioonyn er ynnydyn magher dhone as lhiassaghey ad, foddey ny smoo na ta goll er ceau ec Coonceil Ard-valley Ghoolish er ynnydyn magher dhone elley.

Ta Mnr Thomas gra, er-lesh, nagh vel y theay clashtyn y clane skeeal mychione yn ymmyd shen, as dy vel sheshaghtyn freillt ec foddid ayns shen dy hirveishagh er cooishyn yn ashoon, as nagh vel ad ayns shen dy hirveishagh er ny cooishyn traghtee oc hene, ass-lieh ny stiureyderyn ny ass-lieh ny ard-reireyderyn, ny ass-lieh peiagh erbee elley as cooishyn er-lheh oc, agh dy vel ad ayns shen son cooishyn yn ashoon. 

Ta Mnr Thomas gra, roish my row y Coardail ain er Shirveishyn Marrey, va cooishyn y Phaggad Bree ayn dy kinjagh, as eisht keayrt dy row va cohirrey da'n Phaggad Bree, as nagh row shen dy ghra dy row ny cooishyn shen cooishyn y theay bentyn da shirveishyn marrey. T'eh gra myr shoh dy vel cooishyn y theay ayns jannoo ymmyd jeh ny vondeish argidoil feer vooar vees ry gheddyn ayns goaill lught dy eeck son cochianglyssyn mie son troailtee, er yn oyr dy vel feme ain ooilley er shirveishyn marrey mie gys Leyrphoyl as gys Heysham, gys as veih'n Ellan, as shen ta feme er son cooishyn yn ashoon ayns shirveishyn marrey, as dy vel shen yn oyr haink y Coardail er Shirveishyn Marrey dy ve ayn back ayns mean ny 90yn, as er-lesh dy vel sleih jarrood shen nish.

Agh ta Mnr Thomas gra dy vel polasee foshlit er data, polasee dy vaghtalys, ny share na ve eignit dy chur er y theay shirrey data veih'n Reiltys trooid seyrsnys fysseree. T'eh gra tra v'eh 'sy Rheynn Bun-Troggalys derrey blein er dy henney, as va cubbyl dy choloayrtyssyn echey ayns aght cadjin mychione y reill bentyn da seyrsnys fysseree, as dy row eh geearree jannoo shickyr dy row yn offishear ayns shen cur barrant dy liooar, er yn oyr nagh row eh geddyn cochianglys politickagh erbee roish my ren eh clou freggyrtyn, dy ghoaill baght jeh fys v'ayn hannah er yn ynnyd eggey, ny ayns freggyrtyn Tinvaal, choud's v'eh jannoo freggyrtyn da seyrsnys fysseree, as dy vel shen dy jeeragh yn aght lhisagh yn oardagh gobbraghey.

---oooOooo---

Ta leeideilagh Partee Obbraghys Vannin, Joney Faragher, gra dy vel feme er cur treisht er-lheh 'sy chooish my vees jerrey dy ve currit er creoighys bentyn da thieys. T'ee gra dy vel gennid dy hieyn cumrail y dean dy chur er pobble yn Ellan gaase, agh gyn tooilley sleih nagh vel sym dy liooar dy chleayney stiagh sleih dy vaih argid 'syn Ellan.

Bee tuarastyl er feme er thieyn currit roish Tinvaal 'sy toie yn hoghtoo laa jeig Mean Souree – shiaghtin laa ny vairagh – as treealtys dy chur er Coonceil ny Shirveishee cur cooidjagh strateish liorish Jerrey Fouyir.

Ta Bnr Faragher gra dy vel shin goit beggan ec y traa t'ayn, as dy vel y stayd t'ayn nagh vel sleih dy liooar ayns shoh ta cur stiagh 'sy tarmaynys dy chur stiagh ayn dooin y bun-argid shen, as dy vel feme ain er y vun-argid shen dy gheddyn stiagh sleih ta cur stiagh 'sy tarmaynys dys shoh, as dy vel eh sorch dy chiarkyl olk ec y traa t'ayn, agh er-lhee, traa ennagh, dy bee eh er peiagh ennagh cur yn treisht shen 'sy chooish dy ghra, lhig dooin baih argid ayn, as treishteil dy jean sleih cheet.

Ta Bnr Faragher gra dy vel sleih jerkal rish shirveishyn theayagh jeh'n chied rang, agh nagh vel shin geeck keesh jeh'n chied rang ec y traa t'ayn, myr shoh dy vel feme er soilshaghey magh y cochianglys shen eddyr ny vees goll er eeck myr keesh as ny vees ry gheddyn ayns shirveishyn theayagh  foddey ny stroshey, er yn oyr nagh vod dy chooilley red ve ain, as nagh vod mayd freayll vondeish tra ta ymmyd er ve jeant jeh hannah.

---oooOooo---

Bee seshoonyn keayrtagh reaghit ec Barrantee Garff son cummaltee dy gheddyn magh mychione thalloo dy vel enmyssit son lhiassaghey ayns Plan Draghtit Ard y Hwoaie as y Heear. Bee y sheshoon shen Jeheiney yn 21 Mean Souree ayns Halley Killagh y Dhoon ayns Glion Mona eddyr 3.30pm as 7.30pm, as bee olteynyn y voayrd kionefenish dy chur freggyrtyn da feyshtyn erbee. Ta'n lught-reill ynnydoil gra dy jean eh ymmyd jeh ny freggyrtyn as barelyn ny cummaltee tra t'eh cur feanish roish y vrialtys.

Ta chaghter y voayrd ass-lieh Skyrrey Vaghal, Marinda Fargher, gra dy vel eh scanshoil son cummaltee dy hoiggal ny caghlaaghyn oddys ve jeant 'sy valley beg cheerey 'sy traa ry heet. T'ee gra nagh vel shoh agh dy hayrn geill sleih da, dy jean y Reiltys cummal brialtys theayagh Jerrey Souree, rish daa hiaghtin ass queig, lesh shiaghtin ayns Rhumsaa as shiaghtin ayns Purt nyHinshey, as dy vel sleih ayns Maghal paart jeh shen ooilley, as Maghal paart jeh Garff, agh dy row ish goaill aggle, as dy row ny Barrantee goaill aggle, foddee nagh bee fys ec sleih mychione ny plannyn, as dy vel plannyn ayn son yn ard shen goit stiagh ayns shen. 

Ta Bnr Fargher gra dy ren ny Barrantee smooinaghtyn dy lhisagh ad cummal taghyrt dy rheynn fys, boayl foddee sleih agh cheet as feddyn magh ny vees taghyrt, as foddee dy bee ad geearree ginsh reddyn da ny Barrantee, oddys ad eisht cur-lesh gys y vrialtys. T'ee gra dy vel ymmodee ynnydyn currit roish son lhiassaghey, caghlaaghyn buill 'sy clane Skyrrey Maghal, ga dy vel ish er nyeeraghey ynrican er Glen Mona, myr shoh son lhiassaghey erbee 'sy traa ry heet, shoh y boayl by vie lhieu cur eh, as dy vel coyrle ayn dy vel eh currit ayns shen.

Ta Bnr Fargher gra dy by vie lesh yn Reiltys cur magher faggys da'n scoill, as dy vel ynnyd magher dhone neesht, va'n eear pairk gleashtan jeeragh jeh Thie Oast y Ghlion Mona. T'ee gra dy row shen scarrit veih'n thie oast ayns ny bleeantyn jeieanagh, agh dy vel feme er toiggal ny vees sleih smooinaghtyn mychione shen. T'ee gra dy vel magher neesht, magher glass, liorish Halley Killagh, kiart ayns mean y valley beg cheerey, as t'ad cur roish shen myr ynnyd foshlit theayagh.

Ta Bnr Fargher gra dy bee fys ry gheddyn ec y theay ayns fastyr as stiagh 'syn astyr beg, as dy bee shen 21 Mean Souree eddyr 3.30 as 7.30, ayns Halley Killagh y Dhoon, kiart ayns mean Glion Mona, myr shoh dy bee Barrantee ayns shen, as dy bee yn obbyr pabyr ayns shen as ny caslyssyn cheerey ayns shen, aarloo dy loayrt rish sleih mychione echey, as foddee chymsaghey fys vouesyn ayns rieughid.

---oooOooo---

Ta Caairlagh y Ving son Shirveishyn Chymmyltaghtagh da Coonceil Ard-valley Ghoolish, yn Coonceilagh Falk Horning, gra dy row bishaghey 'sy towse dy nheeghyn currit son aa-choorsal neayr's ren y Choonceil caghlaa 18 mee er dy henney veih chymsaghey orch ass coir hrustyr dagh shiaghtin gys chymsaghey orch dagh kegeesh. 

Ta'n Coonceilagh Horning gra dy row neesht leodaghey ayns yn towse dy orch v'er ny hymsaghey ass coir hrustyr doo, orch v'er mayrn, vees ny share son yn chymmyltaght er-son dy chooilley pheiagh ta cochianglt rish. T'eh gra dy vel eh leodaghey neesht yn towse dy argid vees er y Choonceil eeck son yn loshteyder, myr shoh va spaarail argid veih'n clane skeim foddey ny smoo na v'ad jerkal rish. T'eh gra ayns eiyrtyssyn elley jeh shen, dy vod ad geddyn rey rish bargane soiagh er fer jeh ny carbid son chymsaghey orch as kionnaghey carbyd elley son chymsaghey nheeghyn dy aa-choorsal, va er ny livrey gys yn Ellan agh ayns yn chubbyl dy hiaghtin t'er n'gholl shaghey.

Ta'n Coonceilagh Horning gra dy vel ad freayll arrey er y phaart son aa-choorsal mastey'n towse dy orch bunnidagh, ayns aght vees goll er, as ga nagh vel ny earrooyn s'noa echey, dy vel ad  freayll rish goll seose. T'eh gra nagh vel eh dy kinjagh ny veggan as ny veggan, dy vel eh tuittym ny keayrtyn as eisht ta meeaghyn mie erskyn cadjin, agh dy vel eh foast goll seose, as dy row yn argid va ceaut er ynnyd aa-choorsal y hiar, dy dooghyssagh, ayn, agh dy row shen ny smoo na leodit liorish, myr sampleyr, cur kione er y vargane soiagh er y charbyd as liorish aghtyn elley dy spaarail argid ec y Choonceil. T'eh gra myr shoh nagh vel eh agh mie dy vel y Coonceil aa-vaih paart jeh'n argid v'er ny spaarail stiagh 'sy chirveish. 

Dooyrt y Coonceil tammylt er dy henney dy beagh tuarastyl clouit mychione chymsaghey meainyn. Ta'n Coonceilagh Horning gra dy ren yn Coonceil sursmooinaghtyn er y tuarastyl shen 'sy chaglym oc Toshiaght Arree, as nagh nee tuarastyl preevaadjagh eh, as foddee sleih cur stiagh yeearree er-e-hon, agh my vees sleih geearree fakin eh, foddee ad jannoo shen er yeearree. Er-lesh nagh bee tuarastyl oc dagh kuse dy veeaghyn, er yn oyr dy vel eh goaill mooarane traa ny offishearyn dy chur cooidjagh ooilley yn yss. T'eh shein nagh jinnagh ad fakin whilleen tuarastyl choud's t'ad goll er y hoshiaght, as currit roish y theay mannagh vel oyr fondagh ayn.


Ta'n Coonceilagh Horning gra nagh vel eh feer lickly eh dy bee tooilley caghlaaghyn da'n shirveish orch oc chelleeragh rish y vee ny ghaa shoh cheet, er yn oyr dy vel yn Reiltys ashoonagh smooinaghtyn er strateish orch noa, as dy jean eh cur shen roish lughtyn-reill ynnydoil 'sy vee ny ghaa shoh cheet er shen, myr shoh nagh jean Coonceil Balley Corpagh Ghoolish agh fakin yn raad t'eh goll, gyn jannoo caghlaaghyn mooarey derrey yn traa shen.

---oooOooo---

Ta'n Sheshaght Vannin son Lhiettal Dewilys rish Beiyn greinnaghey sleih gyn giarrey biljyn as cleighyn choud's ta'n eeanlee er nyn idd. Ta'n Sheshaght cur-rish whilleen ushag aeg as baagh va boirit as feddynit lurg daue tuittym magh ass idd ny goit ec beiyn elley. 

Ta dy chooilley ushag er yn edd, ny oohyn oc as nyn idd, fo choadey yn leigh nagh vel ad boirit, na jeeill jeant daue ny stroit. 

Cho leah's ta ny ushagyn as beiyn t'ec yn Cheshaght nish er aa-chouyral dy slane as ta ablid oc goaill kiarail jeusyn hene, bee ad livreit sy vea feie reesht.

---oooOooo---

Lhig dooin jeeaghyn er eiyrtyssyn ny Ratchyn TT hene, eisht, as hoshiaght, Jesarn 1 Mean Souree va'n ratch son y vrastyl Supersport harrish kiare garrey. Haink eh lesh Michael Dunlop 'sy chied ratch shoh, as myr shoh haink eh dy ve corrym rish y naim echey, Joey Dunlop, 'syn earroo dy varriaghtyn echey ayns ny Ratchyn TT, lesh yn 26oo varriaght echey. 

Ta Michael Dunlop gra dy row eh doillee, as dy row eh red ennagh va croghey er y gheaylin echey rish tammylt, as dy vel eh goaill y preays veihsyn nish, dy nee trimmid feer vooar veih ny geayltyn echey. V'eh gra, eer three shiaghteeyn er dy henney, dy row smooinaghtyn er markiagh ayns shoh doillee, dyn y wooise da cosney barriaght, myr shoh dy row eh doillee goll er lesh.

Michael Dunlop, lurg da cheet dy ve corrym rish recortys e naim Joey. Va Michael Dunlop markiagh Yamaha as va'n bieauid echey er mean son y ratch 126.963 meeiley 'syn oor.

Ta ny barriaghtyn shoh er ve ec Michael Dunlop, ta 35 blein dy eash nish, ayns ny 15 blein t'er ve ayn neayr's yn chied varriaght echey 'sy vlein 2009, as shen nuy bleeaney ny sloo na va ceaut ec Joey Dunlop ayns cosney ny 26 barriaght as feed echeysyn. Haink y varriaght s'jerree echey 'sy vlein 2000 tra v'eh 48 blein dy eash, as cha row shen agh three shiaghtin roish my dooar eh baase ayns ratch ayns yn Estonia.

Myr shoh, y ratch son y vrastyl Supersport, va Michael Dunlop er Yamaha Paton 'sy chied ynnyd ec bieauid er mean son y ratch jeh 120.700 meeiley 'syn oor; 'sy nah ynnyd, 8.574 shallid ny lurg, va Davey Todd; as Dean Harrison 22.381 hallid ny lurg Todd 'sy trass ynnyd.

Jesarn yn 1 Mean Souree neesht va'n chied ratch son ny cheu-charryn, as haink eh lesh yn daa vraar Manninagh, Ryan as Callum Crowe er Honda LCR as y bieauid er mean oc son y ratch 118.628 meeiley 'syn oor; as v'adsyn 26.894 shallid roish Peter Founds as Jevan Walmsley; as 'sy trass ynnyd va Alan Founds marish Rhys Gibbons, 74.380 shallid nyn lurg.

 Jedoonee 2 Mean Souree va sleih jerkal rish Michael Dunlop cosney yn recortys son yn earroo dy varriaghtyn 'sy ratch son y vrastyl Superbike harrish shey garrey. V'eh 'sy chied ynnyd liorish ny sodjey na 25 shallid ec jerrey y chiaroo gharrey, agh lurg da cheet magh ass y nah sthap echey ayns lhoan ny sloghyn va doilleeid echey lesh y vayrn creoi echey er y cheu chiare raad ta ny visoryn cochianglt rish. Ec mullagh Cronk Bray v'eh eignit dy sthappal, hug eh jeh e vayrn creoi as ny laueanyn echey dy voddagh eh karraghey y doilleeid, roish my ghow eh toshiaght er reesht, agh liorish shen va'n jeeill jeant as cha dod eh cosney back yn traa va caillt echey.

Ny yeih shen as ooilley, va Michael Dunlop 'sy chiaroo ynnyd. Agh 'sy chied ynnyd va Peter Hickman er BMW, lesh y 14oo varriaght echey ayns ny Ratchyn TT, vees corrym rish recortys Mike Hailwood. Va'n bieauid er mean echey son y ratch 124.254 meeiley 'syn oor.  'Sy nah ynnyd va Davey Todd, 5.840 shallid ny lurg; as eisht 5.201 shallid ny lurt Todd va Dean Harrison.

Cha row ratchyn reaghit Jelune, agh tra haink Jemayrt, cha row yn earish mie dy liooar dy chummal veg, as va ratchyn currit shaghey derrey Jecrean. Agh cha row caa dy chummal agh yn un ratch Jecrean, va'n chied vrastyl son Supertwin harrish three garrey, as y cheayrt shoh haink eh lesh Michael Dunlop ayns cosney barriaght recortyssagh, yn 27oo varriaght echey.  

Lurg yn ratch va Michael Dunlop gra dy row dy chooilley pheiagh geearree ve Joey Dunlop ayns ve cho speeideilagh ayns ny Ratchyn TT. T'eh gra nagh vel eshyn  hene veg ny share na va Joey, nagh row eh rieau, as nagh vel eh fosyn ve ny share na Joey. T'eh gra dy vel ayns bea dy chooilley pheiagh dy vel ad geddyn bree dy ve red ennagh, as my vees y recortys echey brisht, dy jean y recortys echey goll magh, as dy by chummey leshyn shen. T'eh gra dy row y recortys lesh Joey rish 24 blein, as dy row eh onnor.

Agh chammah's ny barriaghtyn, ta treihys 'sy skeeal neesht. Myr cheayll shin, hooar Joey Dunlop baase tra ren eh smoashal ayns ratch ayns Tallinn 'syn Estonia, three shiaghtin lurg da cosney ratch TT 'sy vlein 2000. Ren ayr Michael Dunlop, Robert, cosney queig Ratchyn TT, agh hooar eh baase ayns drogh-haghyrt ayns ratch y Heear-Hwoaie 200 'sy vlein 2008. Va braar shinney Michael marrooit ayns drogh-haghyrt ayns ratch ayns Divlyn. 

Ghow Michael Dunlop toshiaght er markiagh ayns ny Ratchyn TT 'sy vlein 2007, as haink yn chied varriaght echey daa vlein ny s'anmee. As Jecrean shoh chaie haink y varriaght recortyssagh shen, yn 27oo varriaght echey; as 'sy nah ynnyd, 20.406 shallid ny lurg, va Peter Hickman; as 14.394 shallid ny lurg Hickman va Dominic Herbertson 'sy trass ynnyd.

Lesh drogh earish Jemayrt as Jecrean brishey stiagh er caaghyn dy ratchal, va daa ratch Jerdein. Hoshiaght va nah ratch ny cheu-charryn, agh jeant ny s'girrey harrish daa gharrey shaghey three. Agh va jerrey currit er yn chied eab dy chummal y ratch tra va'n raad dooint liorish drogh-haghyrt ec ny Obbraghyn Ushtey erskyn Rhumsaa. Va ny markee mie dy liooar, agh va feme er cur brattagh jiarg er y ratch lesh feme er glenney magh y raad. Agh lurg shen va caa dy ghoaill toshiaght reesht, as reesht haink eh lesh ny braaraghyn Crowe as yn Honda LCR oc reesht, myr shoh barriaght dooble er-nyn-son mleeaney, as y cheayrt shoh va'n bieauid er mean oc son y ratch 119.711 meeiley 'syn oor.

Cha row Ben Birchall abyl dy ghoaill toshiaght 'sy chied ratch, lurg drogh-haghyrt ayns jannoo roortys, agh ren eh aa-chouyral ayns traa son y nah ratch, as v'eh 'sy nah ynnyd marish Kevin Rousseau 'sy cheu-charr. 'Sy trass ynnyd va Manninagh elley, Dave Molyneaux marish Jake Roberts.

Y ratch elley Jecrean va shen yn chied ratch son y vrastyl Superstock harrish three garrey. Ga dy row Davey Todd 'sy chied ynnyd trooid magh ny three garrey, cha row eh agh liorish 1.7 shallid lurg yn chied gharrey; ren eh sheeyney magh eh gys bunnys queig shallid liorish Glion Helen; agh eisht ren Hickman dooney y varney, as cha row eh agh 2.207 hallid ny lurg Todd liorish jerrey y ratch. 'Sy chied ynnyd, Davey Todd er BMW, as y vieauid er mean echey son y ratch 132.699 meeiley 'syn oor; 'sy nah ynnyd, Peter Hickman; as 'sy trass ynnyd y cheayrt shoh, Michael Dunlop.

Jerdein haink y naight nagh jinnagh y markiagh Manninagh, Conor Cummins, goaill ayrn ayns ny ratchyn v'er mayrn. T'eh gra dy vel markiagh roaryn bree cochianglt dy mooar rish cur barrant, as v'eh gra dy daink eh gys traa nagh row eh cur barrant 'sy roar bree, myr shoh dy row eh smooinaghtyn dy beagh ny share eh dy hayrn magh ass ny ratchyn t'er mayrn, agh dy vel eh foast mega jeean son ratchal as dy jean eh ratchal reesht 'sy traa ry heet son shickyrys.

Cha row yn emshir mie dy liooar Jeheiney noadyr, as myr shoh va'n nah ratch Superstock scryssit magh, gyn traa dy liooar dy reayll eh 'sy skedjal.

As myr shoh gys yn laa s'jerree, arroo y jea, Jesarn yn 8 Mean Souree.

Hoshiaght 'sy nah ratch son y vrastyl Supersport, jeant ny s'girrey dy ve agh daa gharrey, haink eh lesh Michael Dunlop son yn 20oo varriaght echey, lesh Dean Harrison 'sy nah ynnyd as Davey Todd 'sy trass ynnyd.
 
Va brattagh jiarg er ratch jees son y vrastyl Supertwin fastyr jea lurg da Jack Petrie smoashal ec Corneil Handley er y nah gharrey. Va'n ratch jeant ny s'girrey, nagh row agh daa gharrey oc, agh lesh y drogh-haghyrt shen hug ad jerrey er y ratch as ren ad reaghey yn eiyrtys rere y stayd ec jerrey yn chied gharrey. She Michael Dunlop hug laue y varriaght er y ratch, as haink y brattagh jiarg choud's v'eshyn cheet gys Creg ny Baaas v'eh jeeaghyn dy ve recortys noa son bieauid 'sy vrastyl shoh. Myr shoh Michael Dunlop 'sy chied ynnyd; Peter Hickman 'sy nah ynnyd; as Mike Brown 'sy trass ynnyd. Myr shoh va shen nuy barriaght as feed er-son Michael Dunlop, as, lesh ratch foast er-mayrn, va caa da dy heet dy ve corrym rish recortys jeant ec Ian Hutchinson, ren cosney queig ratch 'syn un chiaghtin.

Gys yn ratch s'jerree, eisht, as va shen yn Ratch Shinney, as ratch elley eh va jeant ny s'girrey, lesh kiare garrey ayns ynnyd jeh shey. Agh y cheayrt shoh  er y chied gharrey va doilleeid lesh roar bree Michael Dunlop as ve eignit dy chur seose. Liorish yn traa shen va Peter Hickman leeideil, agh er y nah gharrey, haink eh veih'n roar bree echey ec yn yn Halley Jinsher. V'eh er chosh reesht dy bieau, agh v'eh eignit neesht dy chur seose. As myr shoh, fy yerrey she Davey Todd hug laue y varriaght er y ratch, lesh Josh Brookes 'sy nah ynnyd as Dean Harrison 'sy trass ynnyd.

As myr shoh, shen coontey giare jeh ny Ratchyn TT mleeaney. Choud's ta transpondeyryn ayns ny roaryn bree 'sy lhing shoh, as dy vel cullee ec kuse dy vuill mygeayrt y choorse dy lhaih ny transponderyn choud's ta ny roaryn bree goll shaghey, dy vel ad geddyn fys mychione ny traaghyn chelleeragh, shaghey fuirraghtyn er deiney lesh stad-ooreyderyn. 
 

More from Manx Gaelic