On Air Night Flight | Midnight - 6:00am

Traa dy Liooar, 17oo Mean Souree 2024

Meeryn ass Traa dy Liooar, Jelune 17oo Mean Souree 2024

Jiu, Jelune yn 17 Mean Souree, haink toshiaght er Shiaghtin Cur Geill da Anlheiltys ayns Ynsaghey, as ta Mencap Vannin jannoo ymmyd jeh'n shiaghtin dy yannoo ard eailley jeh ny vees goll er jannoo ec sleih as ta shoh jannoo orroo. Ta'n sheshaght ghiastyllagh gra dy vel yn sleih shoh jannoo palchey 'sy cho-voodeeys, as dy vel reddyn cheet lhieu ny smoo na vel sleih jerkal rish ayns cur stiagh 'sy cho-voodeeys. Bentyn daue, ta'n sheshaght ghiastyllagh cur y feysht myr ayrn jeh'n shiaghtin, "Vel oo fakin mee?"

Ta Andy Hodkin gobbraghey liorish Mencap Vannin, as t'eh gra, lesh anlheiltys ayns ynsaghey ec sleih, dy vel shen dy ghra son y chooid smoo dy vel ablid inchynagh sloo ayn, as kuse dy ghoilleeidyn lesh kiartagyn laaoil. toiggalys, T'eh gra, myr shoh son sleih as ta anlheiltyssyn ayns ynsaghey oc, t'eh goaill ny sodjey er-nyn-son dy ynsaghey reddyn as t'eh goaill ny sodjey dy chur reddyn ayns oardagh, as er coontey shen dy mennick dy vel feme oc er beggan ny smoo dy chooney na adsyn jeh'n eash cheddin gyn anlheiltys. 

Er-lesh Mnr Hodkin dy vel shin foast cummal ayns co-voodeeys lesh far-reihyssyn foast goll er jannoo, as er-lesh dy vel y far-reihys shen cheet veih gennid dy hoiggalys. T'eh gra, ny t'ad feer jeean dy yannoo ayns Mencap Vannin, shen dy yannoo shickyr dy vel y co-voodeeys oc ny cho-voodeeys vees ry akin as ny cho-voodeeys vees ry chlashtyn, agh dy vel ny keayrtyn doilleeidyn ayn er coontey y towse dy hoiggalys ec sleih mychione anlheiltyssyn ayns ynsaghey. T'eh gra dy vel ad dy kinjagh gennaghtyn dy vel cagh jeh ny 1,700 dy leih ayns Ellan Vannin ny pheiagh er-lheh gyn cosoyley, as cho leah's dy vel sleih cheet quail peiagh ennagh as anlheiltys oc ayn s ynsaghey, eisht dy vel ad fakin dy nee sleih ad hoshiaght. 

Ta Mnr Hodkin gra, yn sleih hene as anlheiltyssyn oc ayns ynsaghey, dy vel chellinsh eddyr oc ayns dy chooilley horch dy chaghlaaghyn aght yindyssagh, agh cha nee dy kinjagh ayns aghtyn ta sleih elley clashtyn, as lane-scanshoil eh, geaishtagh rish.T'eh gra dy vel shen yn oyr ta troddanyn gollrish Shiaghtin Cur Geill da Anlheiltys ayns Ynsaghey, Vel oo fakin mee?  cho scanshoil da'n cho-voodeeys shen. T'eh gra dy vel ad cur-lesh toyrtys, dy jarroo er-lesh dy vel ad cooilleeney erskyn cadjinys, da Ellan Vannin, myr shoh nagh vel ad geearree agh dy chur er y hoshiaght shen, as jannoo shickyr dy vel fys ec dy chooilley pheiagh er.

Dooinney ta gobbraghey rish Mencap Vannin ayns cooney sleih as ta anlheiltyssyn oc ayns ynsaghey, Andy Hodkin, ec toshiaght Shiaghtin Cur Geill da Anlheiltys ayns Ynsaghey, as troddan Mencap Vannin, "Vel oo fakin mee?"

---oooOooo---

Cooish elley as ta shiaghtin er-lheh goll er cummal dy hayrn geill da, Shiaghtin eh dy Hayrn Geill da Creearey Beeal ny Breinney. Ta creearey beeal ny breinney, ny prowalys smearey, goaill dy cadjin ny sgirrey na queig minnid dy chooilleeyn, agh rere fysseree y Hirveish Claynt Ashoonagh, ta un ven ass three nagh vel cheet son quaaltys vees reaghit. By vie lesh y wirran ec y Lheelann Tannee ayns Slaynt Vie ayns Doolish caghlaa. 

Ta kanghyr beeal ny beinney ny changyr smoo cadjin ayns mraane ny saa na 35 blein dy aash 'sy Reeriaght Unnaneysit, agh foddee eh jannoo er mraane jeh aash erbee. 'Syn Ellan ta shin fakin mysh queig cooish 'sy vlein. Ta sleih gra dy vel eh mastey ny sorchyn dy changhyr as ta caa smoo dy haghney eh, lesh Shirveish Claynt Ashoonagh Hostyn cur ee hene dy gheddyn rey rish kanghyr beeal ny breinney liorish 2040, agh nagh jean shen taghyrt mannagh vel mraane kionefenish ny quaaltyssyn son creearey tra ta cuirrey orroo. 

Choud's ta'n daa hiaghtin shen goaill toshiaght, ta troddan elley er jeet gy jerrey, as shen Kegeesh dy Hayrn Geill da Doltaghey, va reaghit ec Kiarail Vannin dy ghreinnaghey tooilley sleih dy chur stiagh dy gholtaghey paitchyn as fir aegey. Ren Meoir Ghoolish, Natalie Byron-Teare, cur cuirrey er dolteyderyn as chaghteryn Kiarail Vannin dy heet gys Halley Ard-Valley Ghoolish.

Ta Sarah er ve ny gholteyder rish nuy blein nish, as t'ee gra dy lhisagh sleih smooinaghtyn er shoh, as jannoo shickyr dy vel ablid oc dy ghoaill kiarail jeh paitchey, as dy vel feme er mooarane. T'ee gra dy vel ymmodee chaglymyn, ymodee coorseyn dy chooilleeney, as choud's ta'n paitchey jannoo seose cree y vea, ta feme neesht er smooinaghtyn er ooilley yn reirey ta cheet lesh. T'ee gra dy row ee goll gys yn Africa Yiass jannoo obbyr giastyllagh, as dy daink eh ve costallagh dy liooar, myr shoh tra haink ee back dy row e vac er nakin soilsheen 'sy phabyr naight as dooyrt eh, cre mychione shoh, as dy ren ish smooinaghtyn dy row shen yindyssagh, as myr shoh yiarragh ish, my vees sleih ayn as reamys ayns y vea oc, dy yannoo eh, jean  reamys son paitchey beg

Va dolteyder elley rish nuy blein, Fiona, ayns shen. T'ee gra dy daink ee veih lught-thie feer vooar, as dy row lught-thie ecksh hene, agh dy dooar ad dy row ad ayns thie mooar er y cheer as cha agh adsyn ayn, ayns reamys dy liooar, as dy row eh clashtyn dy ve feer sondagh, agh nagh row ad aarloo dy scughey er yn oyr by vie lhieu y boayl v'ad ayn, by vie va ny naboonyn, as by vie lhieu y nhee dy row dy chooilley red oc v'ad laccal, as dy row ad er ve ayns shen rish 35 blein liorish y traa shen, myr shoh dy row ad smooinaghtyn, cre mychione doltaghey. T'ee gra dy nee agglagh eh dy vel whilleen paitchey ayns feme jeh thieyn doltaghey 'syn Ellan shoh, as dy vel dy kinjagh feme er tooilley, dy kinjagh ayns feme jeh tooilley kiaraileyderyn, er yn oyr nagh vel paitchey ayns thie kiarail ny phaitchey maynrey, myr shoh lhig dooin jannoo maynrey ad.

As va Sarah as Fiona loayrt ec taghyrt ec jerrey Kegeesh dy Hayrn Geill da Doltaghey. 

---oooOooo---  

Jeheiney shoh chaie, yn 14 Mean Souree, va fogrey dy beagh tooilley argid currit dy chaghlaa shirveishyn slaynt inchynagh son paitchyn. Myr cheayll shin ayns Traa dy Liooar, ec chaglym meeoil Kiarail Vannin y vee shoh chaie, ren Kiarail Vannin feeraghey dy row coardail rish cur £3.4 millioon punt dy chaghlaa gys cummey elley dy livrey shirveishyn as enn er y chummey shoh myr THRIVE, vees goll er ymmydey 'sy Reeriaght Unnaneysit hannah as vees jeeraghey er cumrail drogh-laynt inchynagh as er cheet stiagh dy leah er cooishyn bentyn da slaynt inchynagh. Jeheiney haink naight dy vel y tashtey shen nish dy ve £4 millioon punt.

Ec y traa t'ayn ta mysh 1,200 paitchey er rolley faarkee y Hirveish Slaynt Inchynagh Clienney as Sleih Aegey, yn chooid smoo son sessyn bentyn da'n autism ny neu-oardagh rour-lheiltys y vaarney rioosagh. Jeh'n argid vees ry gheddyn nish, ta Kiarail Vannin gra dy bee mysh £500,000 goll er ceau son cur faill chelleeragh da shey fir phrofeshoonagh dy chooney lesh ny sessyn shen as dy phohlldal ad post-enn lhee. T'eh gra, cho leah's ta'n rolley currit da earroo vees ry chummal seose dy vel eh fo Chiarail Vannin dy bee'n traa faarkee er mean son yn Chirveish Slaynt Inchynagh Clienney as Sleih Aegey 18 shiaghtin ec y chooid smoo son sessyn cadjin, sheese veih y traa er mean ec y traa t'ayn vees 48 shiaghtin, as ta dean Kiarail Vannin dy hebbal sessyn cheusthie jeh shey shiaghtin.

Ta Kiarail Vannin treishteil dy jean yn argid elley cooney dy ghoaill ayns laue ny cooishyn son ny shirveishyn shoh, t'er vishaghey liorish 90% ayns ny three bleeaney shoh chaie, lesh ny smoo na 13% jeh paitchyn as sleih aegey eddyr kiare bleeaney as 17 blein dy aash geddyn lheiys ny fuirraghtyn er sess.

She Ross Bailey ta Fer Toshee Shirveishyn Cooidjagh y Claynt Inchynagh. T'eh gra dy vel eh greesaghey feer vooar dy gheddyn yn argid t'ad feme cho debejagh, dy vod ad dy jarroo caghlaa yn Shirveish Slaynt Inchynagh Clienney as Sleih Aegey as ny shirveishyn oc son paitchyn as sleih aegey as dy vel ad jeeraghey er daa chooish, ayns rieughid. T'eh gra dy vel ablid oc goaill ayns laue y rolley faarkee t'ayn nish, vees mooar dy liooar, agh neesht, caghlaa yn aght t'ad livrey shirveishyn dy vel ad jeerit foddey ny smoo er cur stiagh ayn ny s'moghey. T'eh gra dy vel fys ain nagh vel staydyn inchynagh veg  anchasley rish staydyn corpoil, as ny s'moghey ta sleih jannoo red ennagh bentyn da, ny share y prognosis, ny share yn eiyrtys.

Ta Mnr Bailey gra dy vel shen dy jarroo ny t'ad dy yeeraghey er, bentyn da'n ymmyrkey caghlaaee shoh, lesh cur stiagh ayn ny s'moghey, as fer jeh ny aghtyn dy yannoo shen, shen liorish cur stiagh ayn fir phrofeshoonagh cheusthie jeh ny scoillyn, as 'syn aght shen dy vel ad gobbraghey dy chionn lesh ny cumraagyn oc 'syn ynsagh, dy hroggal er red ennagh as t'ad greesit dy mooar mychione echey. Lesh £4 millioon ry gheddyn, er-lesh dy nee toshiaght erskyn credjue t'ayn, as dy nee caa feer vooar eh, as dy vel eh jannoo seose lheimmey feer vooar er y hoshiaght lesh yn argid jeant shickyr, vees yindyssagh. T'eh gra dy vel yn obbyr rieugh goaill toshiaght nish 'syn caghlaa dy bunnidagh yn aght t'ad livrey shirveishyn. T'eh gra dy vel yn chied red as feme er jannoo eh, shen dy chur stiagh obbreeyn elley ayn dy shallidagh dy yeeraghey orroosyn ta farkaght, dy yannoo ny sgirrey ny traaghyn faarkee shen gys mysh 18 shiaghtin, dy vel shen yn dean earroo nane.

Agh ta Mnr Bailey gra nagh vel shen dy liooar, as dy vel feme oc ayns rieughid er scughey dy yeeraghey er cheet stiagh ny s'moghey , as dy vel ooilley ny ronsagh soilshaghey magh dy vel 50% jeh doilleeidyn lesh slaynt inchynagh soit liorish 14 blein dy eash as 25% liorish 24 blein dy aash, myr shoh dy vel fys ain, ny smoo ta shin baih argid ayns shirveishyn slaynt-inchynagh clienney as sleih aegey, ny share ta'n eiyrtys trooid magh y vea oc myr sleih aasit.

Ta Mnr Bailey gra dy vel Kiarail Vannin fo raad er goaill ayns laue failley nish, myr shoh ta dooyt echey dy bee shey fir phrofeshoonagh cheet dooin cheusthie jeh keim toshee yn ailley, as dy vel ourys echey dy bee shen cur ad stiagh ayn eisht as nish, agh dy vel eh jerkal rish fakin caghlaa feer vooar ayns yn 12 vee shoh cheet, bentyn da'n rolley faarkee shen, chammah's 'syn earroo dy leih farkaght, as yn traa t'ad farkaght.

---oooOooo---

Ta'n sheshaght cheirdey Unite cheet er cheb er bishaghey ayns faill son obbreeyn 'sy cherroo theayagh liorish 2%, vees fo'n rate dy volgey argidoil,  myr scammyltagh, as dy vel thooilley dy phlaiyntyn er jeet stiagh jee veih olteynyn

Ta Commishoon y Hirveish Theayagh chebbal obbreeyn bishaghey 2% ayns cagh jeh ny  three bleeaney shoh cheet: shen dy ghra dy bee bishaghey 2% son y vlein argidoil 2024-25 as son 2025-26, agh dy vel caveat bentyn da'n vlein argidoil 2026-27, as dy jean shen ny lhie er y rate dy volgey argidoil Mee Vayrt 2026.

Cha row chaglym ec y Chommishoon dy hoilshaghey magh shoh da ny sheshaghtyn keirdey, agh va fys currit daue liorish post-l. Tra haink freggyrtyn corree veih Unite as veih'n cheshaght cheirdey Prospect, ren Caairlagh y Chommishoon, Kate Lord-Brennan, clou fogrey, agh t'ee gra nagh vel ee arryltagh dy loayrt rish ny meanyn.

Ayns fogrey Bnr Lord-Brennan, t'ee gra dy vel tosheeaght ard scanshoil y Chommishoon eh dy yeeraghey er currym argidoil son Rheynnyn y Reiltys. T'ee gra dy vel y chlaare argiodil son argid faill as obbreeyn dy mennick yn ard ayn ta Rheynnyn ceau y towse smoo as myr shoh nagh vod bishaghyn mooarey cheet, blein er vlein, bentyn da bishaghey faill ec y cheim shoh gyn builley er yn argid vees ayn son shirveishyn son y theay. T'ee gra dy vel nish, son reygyrryn dy oyryn preayssagh, feme er jannoo corrym y chooish, as choud's dy vel feme er cur geill da argid faill as conaantyn cairagh, dy vel reayrt s'lhea dy ghoaill tastey jeh, as jeant corrym nish, eddyr costys y cherroo theayagh as y tarmaynys. T'ee gra dy vel paart jeh shen dy hur-smooinaghtyn er y vuilley jeh'n Reiltys ceau towse smoo dy argid, vees goll er eeck liorish y tackeyder, as ny vees yn tarmaynys abyl dy ordrail.  

Er-lesh Oaseir Barganey Ardjynagh y heshaght cheirdey Unite ayns Mannin, Debbie Halsall gra, er-lhee, nagh vel y cheb shen vees er y voayrd agh boghtynid. T'ee gra, lesh y nhee dy ren claare argidoil Vannin Toshiaght Arree bishaghey keesh vees girree gys 22%, myr shoh dy vel y cheb 2% dy bunnidagh scryssit magh liorish y vishaghey ayns keesh, myr shoh nagh vel cheb er y voayrd er chor erbee son olteynyn y heshaght cheirdey.

Ren sheshaght cheirdey elley, Prospect, cur stiagh yeearree son bishaghey 8% as ren Unite cur stiagh ec y toshiaght son 7.7%, agh va shen caghlaait. Ta Bnr Halsall gra dy jagh ad stiagh shirrey bishaghey £1.50 'syn oor er ny keimyn 'sy scailley shliawinagh, myr shoh ec y chione ard my vees sleih jannoo earroo per cent jeh, nagh dooar y kione ard wheesh as hooar lught y faillee 'sy vean as ec y chione sinshley. T'ee gra dy row shen resoonagh, dy row eh cairagh, agh dy row eh dy jarroo keayrt elleycheb lhean harrish dy chooilley cheim y scailley faillee jeh 2%. 

Ta Bnr Halsall gra, dy chur shen ayns co-heks, dy jean peiagh ennagh ta geddyn £25,000 ayns faill, dy vel 2% yn red cheddin as £500, as dy jean peiagh ennagh as t'ad cosney faill jeh £120,000 'sy vlein geddyn mysh £2,900; as dy jean peiagh ennagh ta cosney £113,000 geddyn mysh £2,260 ayns aase anchaslyssagh. T'ee gra myr shoh dy vel sleih as ta red ennagh oc, as sleih elley nagh vel shen oc, as dy row ad ny lhie dy bunnidagh er bishaghey cairagh resoonagh 'syn argid faill oc. 

Lesh Caairlagh Commishoon y Hirveish Theayagh, Kate Lord-Brennan, gobbal dy loayrt rish Radio Vannin, er-lesh Bnr Halsall, fakin yn oik t'eck Bnr Lord-Brennan myr shirveishagh as Caairlagh y Chommishoon, dy vel eh neu-resoonagh dy ghobbal dy yannoo coloayrtys myr vees fogrey jeant eck ayns ny media, dy vel ee shassoo er yn ogrey eck. T'ee gra dy bunnidagh dy row eh clouit as nagh vel ee toiggal y shirveishagh, as nagh vod ee loayrt ass-e-lieh noadyr, agh er-lhee, myr fer toshee y Chommishoon, dy vel ee ayns shen as jeeaghyn dy ve currymagh dy yannoo freggyrtyn tra ta ny meanyn er vriaght j'ee, shaghey jannoo fogrey ayns ny meanyn.

Ta Bnr Halsall gra nagh vel shoh son y cherroo theayagh ynrican, agh trooid-magh, lesh y cheshaght cheirdey Unite myr chaghter da'n cherroo chammah's theayagh as preevaadjagh. T'ee gra dy vel ad fakin 'sy cherroo preevaadjagh bishaghyn faillee ny share goll er cur na vees ry yannoo 'sy cherroo theayagh. 

Ta Bnr Halsall gra dy row shiartanse dy obbreeyn hooar bishaghey 6% nurree as 6% 'sy vlein roish shen, agh my vees sleih geearree jeeaghyn er ve cairagh as resoonagh, ayns ny bleeantyn va 6% er ny hebbal daue, dy row yn Ayndagh Priosyn Kionnee ec 10.4%. T'ee gra my vees sleih geearee loayrt mychione ve dy bunnidagh cairagh as resoonagh, cre mychione cur back gys yn eaghtyr cheddin argid faill ayns ny kuse dy vleeantyn jeieanagh, dy vel ad cheet gys yn eaghtyr ta feme orroo ve ayn.  T'ee gra dy vel sleih cheet er yn argid faill meanagh ve mysh £700 ny £800, agh nagh vel shen ny ta ny olteynyn oc cur-lesh thie, as lurg yn chlaare argidoil shoh as y vlein shoh, son shickyrys nagh bee ad cur-lesh shen thie reesht.

Ta Bnr Halsall gra dy ren ad cur stiagh ny aggyrtyn oc er faill meeaghyn er dy henney, as dy row y jerkalys mastey ny sheshaghtyn keirdey, liorish toshiaght ny bleeaney argidoil, dy beagh ny olteynyn oc geddyn ny bishagheyn faillee oc. T'ee gra dy row shoh cur shaghey yn traa, cre erbee y fockle by vie lesh sleih cur er, ayns cheet gys y voayrd tra va ny aggyrtyn currit stiagh oc. T'ee gra nagh row caa daue feddyn magh cre gollrish veagh dellal harrish kuse dy vleeantyn, er yn oyr dy daink y cheb shoh, cha nee harrish y voayrd, agh ayns post-l.   

Ta'n sheshaght cheirdey Prospect cheet er y cheb neesht myr red ennagh nagh vel ry hoaiaghey jeh.

---oooOooo---

S'lickly dy jean yn Ard Shirveishagh, Alfred Cannan, shirrey er Tinvaal laa ny vairagh, Jemayrt yn 18 Mean Souree, dy choardail rish pointeil Barrantagh Fysseree noa. She Alexandra Delaney-Bhattacharya vees treealit son yn oik rish whilleen as queig bleeaney. Yinnagh ee goaill urrrr yn oik ayns ynnyd yn er oik interim Stewart Haynes, va 'syn oik rish traa sheeynt magh tra nagh daink eh lesh y Reiltys cur faill da peiagh erbee elley cheusthie jeh ny shey meeaghyn vees currit da shen.

Ta currym er y Varrantagh Fysseree reill y Clattys Seyrsnys Fysseree as leighyn er coadey data.

---oooOooo---

Ta Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Hwoaie, David Ashford, shirrey fys er cuin bee ny trammyn cabbil currit gy gholl y clane shooylaghan, as cre t'er jeet er ny raillaghyn t'er ve kionnit hannah.

Ec y traa t'ayn ta ny trammyn cabbil goll eddyr Corran Strathallan er y twoaie gys yn Esplanade, beggan roish beeal y Raad Lhean, mysh lieh raad jeh'n shooylaghan, gyn goll y Shooylaghan Harris ny'n Shooylaghan Loch.

Ta Mnr Ashford gra dy row shoh reaghys Tinvaal, 'sy vlein 2017 – dy row eh ny hoie ayns shen ec y traa as dy vel cooninaghtyn feer vie echey er, as dy row dy jarroo geill tayrnit da, dy row yn argid shen va goll er cur, dy row eh neesht dy chur kione er y vollagh linney single gys y Stashoon Marrey. T'eh gra, traa ennagh, dy vel shen er chaghlaa, cha nee liorish Tinvaal – nagh ren eh rieau cheet back gys Tinvaal dy ghra dy row shen chyndaait. T'eh gra dy vel shen er ve jeant ynrican cheusthie jeh'n Rheynn Bun-troggalys. T'eh gra myr shoh dy vel feyshtyn echey currit sheese – daa eysht, ayns firrinys, as dy vel fer jeu dy gheddyn magh y traa va'n caghlaa shen jeant, as quoi ec va'n caghlaa jeant dy ard-scanshoil; yn oyr v'eh jeant; 

Ta Mnr Ashford gra, chammah's shen, dy vel shin freayll rish clashtyn, tra ta'n stayd cur caa daue, dy jean ad dy jarroo sur-smooinaghtyn er: agh t'eh briaght cre vees shen meanal – vel shen meanal 'sy cheeadoo vlein shoh; vel eh meanal 'sy nah cheeadoo vlein; vel eh meanal ayns ny jeih bleeaney shoh cheet, ayns ny jeih bleeaney as daeed shoh cheet? T'eh gra dy vel eh geearree fys ve echey neesht, er yn oyr dy vel fys echey ec y traa, dy row ny raillaghyn elley kionnit – c'raad ta ny raillaghyn shen; vel ymmyd goll er jannoo jeu son red ennagh, as myr vees, cre vees shen; vel ad foast agh nyn lhie mygeayrt as cre'n sorch dy stayd t'ad ayn nish lurg kuse dy vleeantyn.

Ta Mnr Ashford gra dy vel sleih cheet veih'n Stashoon Marrey, as nagh shickyr eh, my vees ad dy hebbal yn eiraght, dy lhisagh shen ve ec y toshiaght as 'sy vean er-nyn-son tra t'ad cheet magh ass y Stashoon Marrey, gyn gra, my vees ad shooyl heose 'sy raad shen, shaghey y clane ynnyd meanagh son shappal as seose, eisht foddee dy bee caa daue cosney er boayrd tram cabbil. T'eh gra dy vel eh goll veih gyn boayl erbee gys gyn boayl erbee ec y traa t'ayn, agh dy row aigney Tinvaal feer, eer cleeir, 2017, as nagh vel ymmyd er ve jeant jeh'n argid shen son ny va aigney Tinvaal.

Ta Mnr Ashford gra, er yn oyr shoh, dy vel eshyn geearree fys ve echey ny vees yn Rheynn Bun-troggalysdy yannoo mychione echey, er yn oyr ec y traa t'ayn nagh row agh gialdynyn feer neu-vaghtal ayn dy vel yn Rheynn er cheau oc nish, dy vel yn argid shen ersooyl, she paart dy ghrogh aigh t'ayn, as tra vees tooilley oc foddee dy jean ad sur-smooinaghtyn er.   

Ta Mnr Ashford goaill rish dy vel barelyn scarrit er y chooish, as dy vel shiartanse dy leih smooinaghtyn nagh row eh feeu cur sheese ny raillaghyn t'ayn nish, gyn ceau tooilley argid er, er chor erbee. T'eh coardail dy nee cooish ee gollrish Marmite, as dy lhisagh y resooney magh ve, ayns rieughid, vel sleih geearree tram cabbil vees gobbraghey dy kiart y clane raad rish, ny nagh vel sleih geearree shirveish, cha nee jannoo reddyn agh yn lieh-raad.

---oooOooo---

Ta Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Hiar, Joney Faragher, gra dy lhisagh currym dy lhiassaghey stashoon barroose ayns Doolish ve er yn Rheynn Bun-Troggalys, shaghey er colught preevaadjagh. Ta'n Ving Phlannal ec y traa t'ayn jeeaghyn er plannyn liorish lhiasseyder preevaadjagh as dy vel adsyn goaill stiagh ynnyd fysseree ny barrooseyn sthie ayns Straid y Chiarn. 

Va ny seyraadyn 'syn ynnyd shen er nyn lhieggal 'sy vlein 2002, geddyn rey rish shamyr faarkee cheh sthie as shapp va creck bit dy vee as dy yough, milljanyn as pabyryn naight as earish-lioaryn, as va buill er-lheh son ny barrooseyn dy heet stiagh as dy aagail y stashoon barroose. Neayr's va'n stashoon barroose shen lhieggit, ta ymmyd er ve jeant jeh'n ard son pairkal gleashtanyn.

Y nuyoo laa jeig, Jerrey Souree nurree, ren olteynyn Tinvaal coardail rish treealtys currit roish ec Bnr Faragher, dy lhisagh tosheeaght ve ec yn Reiltys ayns cur seyraadyn son troailtee barroose, as dy beagh plan as myn-phoyntyn ayn jeant ec YN Rheynn Bun-Troggalys, dy ve currit roish Tinvaal cha nee ny s'anmee na liorish jerrey Mee ny Nollick 2023.

Ta Bnr Faragher gra dy row y treealtys currit roish er yn oyr nagh vod mayd fuirraghtyn er eiyrtys yn ynnyd ayns Straid y Chiarn, as dy row shen goll er loayrt mychione 'sy resooney magh liorish kuse dy olteynyn, myr shoh dy vel feme er jannoo red ennagh elley vees cur dooin seyraadyn kiart bentyn da barrooseyn son y phreeu-valley ain myr tosheeaght. T'ee gra, ny yeih, dy row freggyrt yn Rheynn Bun-Troggalys dy ghra dy jinnagh ad fuirraghtyn er kione ve currit er yn ynnyd ayns Straid y Chiarn. T'ee gra, myr shoh, nagh ren yn Rheynn gaarlaghey y plan shen as myn-phoyntyn ayn va er ny hirrey orroo, as cha dug ad agh feer veg dy gheill da'n reaghys Tinvaal shoh. 

Ta Bnr Faragher gra dy vel yn aght t'ee fakin eh, ayns rieughid, nagh row y scrueeuyn hug y Rheynn Bun-Troggalys Jerrey Geuree 2024 er ny screeu agh er yn oyr dy row ish geiyrt er y chooish, shirrey fys s'noa mychione eck. T'ee gra dy row ee jeeaghyn jee nagh row agh feer veg dy obbyr er ve cooilleenit er reaghys Tinvaal. T'ee gra dy vel fys eck dy ren yn Rheynn Bun-Troggalys cur yn un screeuyn cheddin jeh Jerrey Geuree 2024 'syn Chlaare Obbyr son soie yn Chiare as Feed y vee shoh, as dy vel ad gra rish Plan son Cur er Bun Reesht Seyraadyn son Troailtee Barroose, agh t'ee gra nagh vel y screeuyn shen jannoo seose plan rere smooinaghtyn erbee, as er-lhee dy vel ee gennaghtyn nagh lhisagh rheynnyn cur mee—hastey da reaghyssyn polasee jeant ecTinvaal.

Ta Bnr Faragher gra dy row sarey feer chleeir currit ayns shoh da'n Rheynn Bun-Troggalys, veih cheu y pholasee dy vel shoh ny hosheeaght, as dy vel eh jeeaghyn dy vel yn Rheynn er chur mee-hastey da shen dy bollagh, as nagh vel shen mie dy liooar. T'ee gra dy vel Doolish toilchin shoh, dy vel ny keayrtee ain toilchin shoh, as dy vel currym er yn Rheynn Bun-Troggalys dy chur shoh son pobble Ellan Vannin. 

Ta Bnr Faragher briaght, vel eh kiart dy vel shin lhie er lhiassaghey preevaadjagh dy chur stashoon barroose dooin son y phreeu-valley ain; vel shen kiart 'sy chied ynnyd?  Nagh lhisagh shen jannoo seose currym er yn Rheynn Bun-Troggalys? T'ee briaght neesht, quoid dy chredjue as dy hreisht lhisagh ve ain ayns shoh, fakin dy row kied currit da'n phlan s'jerree son shoh 2019, er conaant dy row kione currit er cheusthie jeh kiare bleeaney, as nagh row rieau kione currit er shen. T'ee briaght, cre'n credjue oddys ve ain ooilley dy jean conaant erbee noa ayns rieughid livrey shoh er nyn son?

V'eh currit da Bnr Faragher, lesh gennid dy argid ayns dy chooilley ard, nagh vel eh red mie dy vel lhiasseyder preevaadjagh arryltagh dy ghoaill ayns laue y shalee shoh. Ta Bnr Faragher gra dy jinnagh ee coardail rish yn eie shen dy bollagh, mannagh row eh 'sy chooylrey jeh'n chooish dy row conaantyn rish y lhiasseyder preevaadjagh t'er ve ain ayns ny laghyn t'er n'gholl shaghey er duittym gyn veg dy reggyrtys er chor erbee, as gyn veg er chor erbee ve jeant dy gholl er y hoshiaght er seyraadyn barroose ve ayn 'sy phreeu-valley.

---oooOooo---

As nish gys Purt ny Hinshey: as bentyn da'n voayl mooynlee treealit ayns Purt ny Hinshey, ta Oltey yn Chiare as Feed son Glionfaba as Purt ny Hinshey, Kate Lord-Brennan, gra dy vel eh jeeaghyn dy jean y Ving Phlannal sursmooinaghtyn er y yeearree phlannal t'er ve currit stiagh liorish Lught-reill Bun-Shirveishyn Vannin, as er-lhee dy row eh eh jerrey y vlein shoh chaie, as dy bee sursmooinaghtyn currit urree, myr va inshit daue, y 24 Mean Souree ny, mannagh vel, yn 8 Jerrey Souree, er yn oyr dy vel shen y nah cheim, as dy by vaghtal eh dy vel feme er kied plannal ve ec y Lught-Reill dy chur er y hoshiaght paartyn ard scanshoil jeh reaghey shoh ayns rieughid, ga dy vel ad er n'ghra dy vel ad cur eab er jannoo ny s'tappee reddyn, myr shoh dy vel sleih treishteil dy gheddyn eiyrtys jeh shen dy leah.

Ta'n Oltey elley son Glionfaba as Purt ny Hinshey, Tim Crookall, gra dy nee cooish feer vooar ee, as s'cosoylagh eh dy vel ee ny cooish smoo 'sy heear as dy vel ee er ve goll rish ymmodee bleeantyn. Ta cooinaghtyn echey 'sy vlein 2009 dy row eshyn as David Anderson, va ny Oltey ec y traa shen, goll gys chaglym theayagh 'sy Halley Corrin mychione shoh, as dy vel shin foast cur eab er reaghey ee. T'eh gra dy row ad ayns rieughid back 'syn eer voayl cheddin as v'ad loayrt mychione y traa shen, yn eer vagher cheddin, agh t'eh treishteil dy bee eh jeant y cheayrt shoh, as er fer jeh'n daa ghate shen er haink Kate Lord-Brennan.

Ta Bnr Lord-Brennan gra dy vel traie Phurt ny Hinshey jannoo seose lheid y chouyr da'n Ellan, as dy lhisagh eh ve goll er shirveishagh er ayns aght share dy ve cairagh da cre cho yindyssagh as ta'n valley.

Ta Mnr Crookall gra dy row yindys dy liooar echey tra v'ad feddyn magh reesht mychione shoh ayns yn daa laa t'er n'gholl shaghey, as gra dy vel y plannal currit stiagh ayn, agh ayns rieughid dy vel 30 plaiynt noi'n yeearree shoh ec y traa t'ayn. T'eh gra dy row yindys echey clashtyn yn earroo shen, as dy row eh smooinaghtyn foddee dy beagh fer ny ghaa, agh dy vel 38 plaiynt ayn. T'eh gra dy vel yn ynnyd heose cheu-chooylloo jeh Connaghyn Ellan Vannin, ny jeh'n wyllin pooar, as dy vel kiare magheryn ayns shen, as dy bee eh 'sy trass vagher veih Connaghyn Ellan Vannin, rish y vollagh traen, y Cassan Eiraght.

Veagh sur-smooinaghtyn y Ving Phlannal shoh er y nah cheim jeh'n voayl mooynlee treealit. Ec y traa t'ayn, ta mooynlagh aw goll er pumpal magh 'sy sy vooir faggys da'n cholloo ayns Baie Phurt ny, as yn eiyrtys jeh shen nagh vel yn ushtey freggyrtagh da ny stundayrtyn sinshley son ushtey faarkee. 

Ta Lught-Reill Bun-Shirveishyn Vannin er n'ghra roish nish dy row sthap currit er eabyn dy chur kione er shoh er coontey cumrail ayns kionnaghey thalloo as cooishyn bentyn da kionnaghey cullee er-lheh.

---oooOooo---

Bentyn da Purt ny Hinshey neesht, va'n eer Thie Cummalagh Corrin eignit dy ghooney 'sy vlein 2021 tra va briwnys jeant nagh row y costys ry ymmyrkey. Va musthaa mastey ny cummaltee as ny lughtyn-thie oc, as va eabyn 'sy cho-voodeeys dy hauail y thie, agh cha daink eh lhieu. Agh neayr's shen, ta'n ynnyd jeeaghyn dy ve faagit, gyn veg ve jeant.

Ta Kate Lord-Brennan gra dy daink eh dy vel feer vaghtal nagh row yn aigney dy reayll rish stiurey y thie cummalagh veih cheu y lught-reiree, as dy row cooishyn argidoil elley 'sy chooylrey. T'ee gra, bentyn da'n voayl foddeee kiarail cummalagh son Purt ny Hinshey ve ayn 'sy traa ry heet, er-lhee dy vel caaghyn elley son shen, as dy vel ish ronsaghey ad shen. T'ee gra dy vel sleih boirit dy mooar mychione ynnyd y Thie Cummalagh Corrin 'sy traa ry heet. 

Ta Bnr Lord-Brennan gra, jus dy yannoo slane vaghtal eh, nagh vel yn ynnyd as yn sheshaght ghiastyllagh fo smaght ny aigney y Reiltys ny, dy jarroo, Olteynyn yn Chiare as Feed nish. T'ee gra dy vel ish er vriaght jeh ny stiureyderyn as ta currym orroo son y cheshaght ghiastyllagh shen, as ta goaill kiarail jeh'n troggal shen as ta kied oc jannoo reaghyssyn, as er-lheh mychione ny vees ny plannyn as kiarailyn oc son y thalloo shen as yn ynnyd, as dy jarroo argid erbee vees ry heet veih'n chreck jeh.  

Ta Bnr Lord-Brennan gra nagh vel ee er n'gheddyn freggyrt erbee, as dy vel ee er shirrey shoh ayns caghlaaghyn aght. T'ee gra dy by lhieusyn foast ta'n ynnyd, as son shickyrys ta sleih ayns Purt ny Hinshey geearree red ennagh dy ve jeant lesh, as dy vel fys eck er sleih elley as t'ad er cur eam er ny treishteilee, ny stiureyderyn as er n'ghra, ayns rieughid, dy beagh eh yindyssagh dy ve ayn myr ynnyd son y cho-voodeeys ny red ennagh gollrish shen, agh nagh dooar ad freggyrt erbee. 

Ta Bnr Lord-Brennan gra dy vel yn chaghteraght eck da cummaltee y rheynn reihyssagh dy vel sym as imnea ecksh neesht, as dy bee ee freayll arrey er ny vees taghyrt 'sy nah ynnyd, as dy vel ee er chur eam orroo ymmodee keayrtyn. Er-lhee dy nee slane chooie eh my vees sleih elley as ta'n imnea shen oc cur eam neesht er y Thie Cummalagh Corrin. T'ee gra dy vel ee tarmestit, as er-lhee dy vel eh ny lhie ayns shen gyn jannoo veg, as dy loayrt jeh 'syn aght sloo, nagh vel ee ayns rieughid er n'gheddyn freggyrt jarrooagh, as dy by vie lhee fakin red ennagh jeant lesh yn ynnyd shen.

---oooOooo---

Va'n Coardailys er Shirveishyn Marrey jeant 'sy vlein 2019 lurg da'n Reiltys kionnaghey y colught, as t'eh soilshaghey magh ny shirveishyn ta feme er y cholught cooilleeney. 

Er y gherrid dinsh Ard Oaseir yn Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys, Scott Gallacher, da Bing ReihtTinvaal er Reill y Colught Paggad Bree dy vel eh credjal dy vel feme er y Reiltys reaghey yn aght ta chell-insh eddyr y Reiltys as y Paggad Gaal ayns aght vees smoo co-lhiantynagh. 

Ta Mnr Gallacher gra dy vel yn Rheynn credjal dy vel paart dy chaa ayn son y Choardailys noa er shirveishyn marrey dy ve foddey ny s'baghtal as ny s'geyrey bentyn da ny paartyn ec dagh Rheynn, agh neesht 'syn aght foddee ad loayrt rish y Phaggad Bree, dy vod shickyrys as barrant ve echey mychione tosheeaghtyn y Reiltys.

Dooyrt Mnr Gallacher neesht da'n ving dy row y costys jeh lught cur kuse dy hroareyderyn ayns shoh veih cur noon ny troaryn oc. Agh er-lesh Stiureyder Reiree Colught Paggad Bree Ellan V annin, Brian Thomson, nagh vel shen y coontey ta goll er toiggal veih ny fysseree. 

Ta Mnr Thomson shassoo er dy jinnagh y colught cooney lesh troareyder erbee dy chur troaryn gys margaghyn hoal, agh t'eh gra nurree dy ren y colught creck 400,000 meadar son ymmyrkey lught, as 'sy chied raiee mleeaney dy vel ad er nakin ny earrooyn bishaghey liorish 7%, myr shoh t'eh gra, dy beagh y tailley cur sleih jeh, nagh beagh shen ayn. T'eh gra dy vel ad chebbal hannah 300,000 meadar ec rate jeant ny sloo neesht, as dy vel obbyr goll er jannoo 'syn ard shen hannah. 

Er-lesh Mnr Thomson foddee nagh vel yn obbyr shen baghtal da dy chooilley pheiagh, er yn oyr nagh vel eh red ennagh t'ad soilshaghey magh, as dy vel ad jannoo yn obbyr 'sy chooylrey rish ny custymeyryn, as dy vel ny custymeyryn elley ta'n Rheynn loayrt mychione, nagh vel ad er jeet dy loayrt rishyn, myr shoh dy vel ad nyn gustymeyryn cummyssagh as oddagh y colught ve coayl ad, agh dy vel eh maynrey dy loayrt roo as cur cooidjagh red ennagh er-nyn-son my vees feme er shen.

Ga dy nee lesh y theay ta'n Paggad Bree, da'n eie foddee dy vel currym er y cholught dy chooney lesh troareyderyn ayns aght ennagh, er-lesh Mnr Thomson dy lhisagh dy chooilley reaghys ve jeant son oyryn traghtee.  T'eh gra, my vees peiagh ennagh stiurey dellal as dy vel eh geearree cur noon e hroaryn, dy vel yn costys son ymmyrkey cheet stiagh ayns shen, boayl erbee t'eh soit, as dy nee'n rieughid eh dy vel shin nyn Ellan, as dy vel feme ain er jannoo ymmyd jeh ymmyrkey marrey ny ymmyrkey aer dy chur nyn droaryn veih'n Ellan, myr shoh er-lesh dy vel shen paart jeh as feme er cur geill da shen.

Ta Mnr Thomson briaght, ayns rieughid vel shen son y thie dellal dy eeck son shen, ny son y tackeydeyr, ny peiagh ennagh elley, as t'eh gra nagh vel billey argid druiaghtagh ayn lesh baatyn nastee as conney nastee, as myr shoh ta feme er eeck son dy chooilley red, as nagh vel eh agh yn aght vees shen jeant, ayns rieughid

Bentyn da'n Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys cur stiagh tooilley ass-lieh troareyderyn, cha nel Mnr Thomson shickyr dy vel feme er, as myr dooyrt eh, dy vel eh maynrey dy obbraghey cooidjagh er doilleeid erbee as ta feme er obbraghey bentyn da, er y fa, fy yerrey, dy vel feme er y cholught jeeraghey er stiurey y baatey assaig, shaghey cur tick ayns ooilley ny kishtaghyn politickagh elley shoh. 

---oooOooo---

Va'n earroo dy hroailtee goll trooid Purt Aer Runnysvie ayns imbagh ny Ratchyn TT er n'gholl seose liorish ny smoo na 7% cosoyley rish yn earroo nurree. Eddyr y 22 Mee Voaldyn as y 12 Mean Souree, hie ny shlee na 60,000 dy leih trooid y phurt aer. Va 30,027 dy leih cheet stiagh ayn as 30,135 dy leih goll magh er etlaghyn skedjalit trooid, ny ayns etleeyn preevaadjagh. 

Ta Stiureyder y Phurt Aer, Gary Cobb, gra dy vel ad jeant feer wooiagh lesh ny earrooyn, as dy vel y speeideilys jannoo seose feanish jeh'n obbyr creoi as yn aght ta slane skimmee y phurt aer currit da'n obbyr oc, as da cooney feer vie er baghtal eddyr y purt aer as ny lhuingyssyn aer. T'eh gra dy by vie lesh cur booise e chree dauseyn ooilley va cochianglt rish y phurt aer son ve currit gyn scuirr dy chur shirveish erskyn cadjinys 'sy traa tarroogh shoh.

Ga dy row yn earroo dy hroailtee trooid y phurt aer ec imbagh ny Ratchyn TT mleeaney 7% ny syrjey na 'sy vlein 2023, as 46% ny syrjey na'n earroo 'sy vlein 20222, va'n earroo mleeaney foast 18% ny sloo na v'ad 'sy vlein 2019. 

More from Manx Gaelic