On Air Jumpin' In Howard & Chris Caine | 9:00pm - 10:00pm

Traa dy Liooar, Jelune/Jemayrt, 1ed/2ah Jerrey Souree 2024

Meeryn va jeant aarloo son Traa dy Liooar, Jelune 1ed Jerrey Souree, agh cha row caa dy skeayley-magh ad er coontey soie elley yn Chiare as Feed, as eisht cha dod ad goll er skeayley-magh y laa er-giyn noadyr.

Ayns soie yn Chiare as Feed fastyr Jemayrt 26 Mean Souree, va olteynyn resooney magh ronnaghyn y Villey Oltey Preevaadjagh er geddyn baase lesh cooney. Ren Alfred Cannan, 'sy phaart echey myr Oltey yn Chiare as Feed son Ayreyas Maayl, shaghey myr Ard Shirveishagh, cur eab er cur shaghey y resooney magh derrey Mee Houney, as t'eh gra dy vel eh shirrey tooilley traa dy yannoo shickyr dy vel y billey cooie da'n dean echey. 

Ren Oltey yn Chiare as Feed son Doolish Veanagh, Chris Thomas, aa-niartaghey treealtys Mnr Cannin, as ren nuy olteynyn ceau teiy dy yannoo shen, agh va 14 oltey foast ayns foayr jeh, myr shoh cha daink eh rish Mnr Cannan 'syn eab echey dy chumrail y chooish.

Ren yn Chiare as Feed ceau yn chooid smoo jeh'n laa ayns jeeaghyn er ronnaghyn y villey, goaill stiagh loayrt mychione fir lhee phrofeshoonagh nagh vel geearree goaill ayrn ayns cooney lesh sleih dy gheddyn baase son er yn oyr dy vel eh noi'n chooinsheanse oc. Va soie yn Chiare as Feed sheeynt magh neesht gys Jecrean dy loayrt mychione ronnaghyn elley y villey. 

Agh foast cha row caa daue goll trooid ooilley ny ronnaghyn, as va foast obbyr elley er y Chlaare Obbyr nagh row caa dy loayrt mychione, as myr shoh va soie yn Chiare as Feed elley reaghit Jelune yn 1 Jerrey Souree, dy loayrt mychione row ad arryltagh dy chur kied da'n Doctor Michelle Haywood dy chur rhymboo billey preevaadjagh cur lhiettrimmys er creck cooid as thombagey aynjee rere eash; yn leigh bentyn da refraneyn; as caghlaaghyn da reillyn beayn. 

Lhig dooin goll back gys y resooney magh yn chiaghtin shoh chaie. Va treealtys currit roish ec Olteyn yn Chiare as Feed son Middle, Jane Poole-Wilson, dy chur stiagh 'sy villey loght noa dy vel eh neu-leighoil dy cheau neu-hastey da'n stayd, my vees surranse caghlaa yn aigney echey as nagh vel ny sodjey shirrey Geddyn Baase lesh Cooney. 'Sy villey myr v'eh, cha row eh neu-leighoil son peiagh ennagh dy lhiggey harrish dy jioinagh ny dy ollaghey dy row peiagh erbee scryssey magh y coardail echey. 

Ta Bnr Poole-Wilson gra dy nee scanshoil eh dy vel peiagh erbee, ersyn ta translaase goll er jannoo, goll er coadey. T'ee gra, er-lhee dy vel ooilley yn Chiare as Feed ayns coardail nagh lhisagh peiagh erbee ve fo tranlaase ny phreays, ayns cur ennym da fogrey, as dy vel enn er shen 'sy villey. T'ee gra myr shoh, my vees stayd cheet dy ve ayn, dy jinnagh y lhiasaghey eck cur  enn er shen, dy beagh eh ny loght.

Bentyn da shen, ren Oltey yn Chiare as Feed son Rhumsaa, Lawrie Hooper, cur roish treealtys as yn dean echey dy lhiasagheyey y derrey my vees peiagh ennagh kyndagh rish tranlaase er surransagh dy choardail rish Geddyn Baase lesh Cooney. V'eh shirrey dy scryssey magh yn reih son peiagh vees kynjagh jeh shen ynrican dy eeck argid myr pennys. Ren olteynyn coardail, as ayns ynnyd jeh shen, ta'n deyrrey er sleih ta kyndagh rish tranlaase myr shen dy ve pryssoonit rish whilleen as 14 bleeaney.

Ta Mnr Hooper gra dy vel y lhiasaghey echey cur y Billey freggyrtagh da slattys elley. Bentyn da'n chooish, lhisagh y traa dy ve ceaut ayns pryssoon rish nyn mea, dy jinnagh eshyn goll back gys y Leigh Kimmagh, ta'n reih-veer dy clattys, t'eh dy ghra, ayns Ellan Vannin. T'eh gra dy vel y deyrrey prysooney ayns rieughid son cur eab er dunverys dy ve pryssoonit son wheesh as y vea, myr shoh dy vel eh cosoyley rish ny meeryn elley dy clattys t'ain bentyn da cur eab er dunverys.

Cheayll shin yn 7 Mee Voaldyn dy row Mnr Cannan gra foddee dy beagh feme er reframe son y theay dy choardail ny dyn rish cooney dy gheddyn baase. V'eh loayrt mychione cur roish lhiasaghey dy leah lurg y goo echey, er yn oyr dy vel traa as ynnyd cheet as feme er y theay soilshaghey magh nyn marel.

Ec y traa shen dooyrt yn Fer-lhee Alex Allinson dy row eh jeeaghyn roish dy lhiasaghey bentyn da refrane, agh dy yiarragh eh rish olteynyn dy yeeaghyn er y Clattys Refrane ain, as dy vel barnaghyn feer vooar ayn ec y traa t'ayn, as v'eh coyrlaghey daue dy smooinaghtyn er ny haghyr ayns refraneyn elley 'syn Ellan faggys dooin mychione seyrsnyn Nalbin as Brexit. T'eh gra, er-lesh dy vel y slattys ain, my vees sleih kiarail jannoo ymmyd jeh, ayns feme jeh goll er lhiasaghey feer eer tappee.

As myr shoh, myr honnick shin, haink eh magh nagh row eh ry yannoo er coontey stayd y Clattys Refrane as feme er lhiasaghey eh, myr shoh cha row Mnr Cannan abyl dy chur roish y lhiasaghey echey dy chur y chooish bentyn da'n Villey Geddyn Baase lesh Cooney roish y theay ayns refrane.

Yn 14 Mee Voaldyn, ren Mnr Cannan reesht soilshaghey magh yn oyr er-lesh dy vel feme er refrane er y chooish. Ta Mnr Cannan gra dy vel y chooish caghlaa y conaant sheshoil shen t'ayn ec y traa t'ayn eddyr y steat as y theay,  wheesh as dy vel livrey kiarail claynt cheet dy ve nish, cha nee ynrican cheet dy ve mychione livrey y vea as cooney lesh y vea, yn oardrail jeh druggaghyn dy reayll shin slayntoil as dy ghoaill kiarail jeh'n oays ain, agh dy vel eh dy fondagh nish neesht treealey caghlaa paart y steat dy vel eh nish cur dunverys hene lesh cooney, as dy fondagh geddyn baase lesh cooney.

Ta Mnr Cannan gra dy vel shen jannoo seose scughey trome-chooishagh bunnidagh, ta cur-lesh ymmodee caghlaaghyn bentyn da trimmid – dy vel eh caghlaa yn aght ta fir lhee gobbraghey dy cummyssagh; dy vel eh caghlaa yn aght ta shin fakin y coarys slaynt ain; dy cummyssagh dy vel eh cur preays orroosyn ta ching as ta doghan baasoil oc; as dy vel buillaghyn elley trooid y cho-voodeeys. T'eh gra myr shoh dy vel y barel echey eh dy vel shoh feme sursmooinaghtyn er feer chiarailagh, as fy yerrey dy bee eh seiy dy chur shoh son teiy y theay, my vees, dy jarroo, y slattys shoh coardit.

Ta Mnr Cannan gra dy vel eh credjal, my vees sleih son caghlaa y conaant sheshoil shen, my vees sleih er chee caghlaa yn shirveish claynt gobbraghey dy bunnidagh, dy vel feme er slane cordail cooie. T'eh gra nagh eh ynrican shen vees cooish ard scanshoil, agh dy vel eh credjal dy nee marranys eh as cur er-shaghryn sleih, dy ghra dy vel y slattys shoh coadit ayns aght ennagh as cagleeit. T'eh gra dy vel yn feanish ayn dy jean shoh caghlaa, fo phreays edyr veih ny quaiylyn ny veih barel y theay ny veih ny neesht jeu, ny liorish slattys, as dy jean eh sheeyney ny sodjey magh.

Ta Mnr Cannan gra myr shoh dy lhisagh y theay toiggal as goaill tastey jeh, dy vel dy chooilley chaa ayn dy jean y slattys shoh caghlaa, as dy vod y refrane shen ve ayn  ayns caghlaaghyn aght as ayns caghlaaghyn cummey, as dy vel ymmodee caaghyn ain dy yannoo eh edyr myr chooish er-e-son hene, ny dy yannoo shen ec yn un traa as reihys ynnydoil ny ashoonagh ain.

Shen va Mnr Cannan dy ghra Mee Voaldyn, agh er-coontey doilleeidyn lesh y Clattys Refrane, bee feme er smooinaghtyn er shen as er lhiasaghey y slattys shen roish my vees refrane goll er jannoo.

As ga nagh daink eh lesh Mnr Cannan cur roish lhiasaghey bunnys chelleeragh, myr va fosyn Mee Voaldyn, ta possan neu-formoil dy obbreeyn 'sy cherroo slaynt as kiarail y theay er jeet ry cheilley fo'n ennym, Currym Kiarail Vannin dy hassoo noi cooney lesh sleih marroo ad hene ny goaill ayrn ayns baase sleih. Ta'n possan gra nagh vel yn chooid smoo dy olteynyn ny fwirranyn lhee ayns foayr jeh'n villey as dy jig ny doilleeidyn t'ayn hannah, as ta jeh imnea ec y traa t'ayn, jeh obbreeyn irree ass as feddyn sleih ta arryltagh dy heet dy obbraghey ayns shoh, dy ve ny smessey my vees y billey shoh cheet dy ve'n leigh.

Tra va'n Chiare as Feed loayrt mychione ronnaghyn y villey yn shiaghtin shoh chaie, va Mnr Cannan loayrt mychione feme er cur geill da coraaghyn sleih t'ayns gaue, as myr cheayll shin, t'eh gra dy jinnagh y billey caghlaa dy bunnidagh y conaant sheshoil, lhiggey da'n Reiltys dy chur kied da marroo sleih. 

Ta'n possan Currym Kiarail Vannin gra dy vel y billey neu-chooie as neu-ymmyrchagh as, ec y traa t'ayn, neu-phossible dy obbraghey. 

As eh loayrt rish Radio Vannin moghrey Jelune yn 1 Jerrey Souree, roish soie yn Chiare as Feed, ta Mnr Cannan gra dy vel y barel echey, my vees shin dy ghoaill toshiaght er y chaghlaa shoh, as er-lesh dy vel ymmodee ayns foayr jeh caghlaa, eisht dy vel feme ain jannoo eh myr co-voodeeys.  T'eh gra dy vel feme er jannoo y reaghys shen as pohlldal chammah's coarys shirveish y claynt trooid y chaghlaa shoh, agh neesht sleih elley 'sy cho-voodeeys as foddee dy vel ad gennaghtyn dy lajer noi'n sorch shoh dy chaglaa bentyn da livrey y chiarail claynt ain. 

Ta Mnr Cannan gra dy beagh eh jeant dy aashagh rere yn un teiy, 'nagh cheddin as t'eh ayns reihys, as eh jerkal dy beagh un eysht ynrican ayn, myr v'eh 'sy Teelan Noa, mychione row sleih ny dyn ayns foayr jeh'n clattys bentyn da geddyn baase lesh cooney as geearree fakin bree ve currit da. T'eh gra dy nee cooish neu-chramp dy liooar ee, bentyn da'n reirey shen jeh refrane ayns aght gollrish reihys. 

Er-lesh Mnr Cannan nagh vel y billey t'ain ec y traa t'ayn 'syn ynnyd kiart, as er-lesh dy neu-aighoil dy vel eh er jeet dy ve ny s'faase eer na'n aght bunnidagh currit roish ec yn treealeyder y villey shoh er chur eh, bentyn da shey meeaghyn dy chiarail claynt ayndaue nagh row fir lhee phrofeshoonagh dy chur toshiaght er y choloayrtys. Er-lesh dy row eh feer gollrish shen vees oc 'sy Teelan Noa nish. T'eh gra nagh vel shoh ain myr shirveish fo reillyn ec y traa t'ayn, as er-lesh dy vel foast caa dy chaghlaa shen choud's ta'n billey goll trooid yn oardagh.  

Ta Mnr Cannan gra dy vel feme er sleih jannoo briwnys sur-smooinit er, cho leah's t'ad ayns rieughid fakin y slattys as toiggal dy slane y builley jeh, as er-lesh, tra nagh vel ee ny cooish ec un pheiagh ny lomarcan, myr v'eh gra, dy vel builley echey er lughtyn-thie, dy vel builley echey er fir lhee phrofeshoonagh, dy vel builley echey dy cummyssagh er possanyn elley – possanyn as ta mee-vondeishyn oc 'sy cho-voodeeys. 

Ta Mnr Cannan gra dy vel feme ain er ve cleeir myr co-voodeeys mychione y vriwnys ta shin dy yannoo, my vees shin dy chaghlaa y conaant shen t'ain lesh yn chirveish chairail claynt, vees, myr t'eh dy ghra, ec y traa t'ayn bentyn da kiarail as cummal seose bea, as dyvel feme orrin ve cooidjagh myr co-voodeeys my vees eh foin caghlaa eh gys cur jerrey er bea neesht, as er-lesh ec y traa t'ayn nagh vod eshyn fakin feanish baghtal erbee dy vel slane anney viandagh y theay son shoh.

Ta Mnr Cannan gra dy row y co-choyrle va jeant er yn un eysht, lhisagh geddyn baase lesh cooney goll er cur-lesh stiagh ayn ayns Ellan Vannin, as dy row mysh 3,000 freggyrt, dy row ad bunnys scarrit, fo ny harrish, kiart 'sy vean, lesh tromlagh feer veg ayns foayr jeh gyn cur-lesh stiagh eh. T'eh gra, myr shoh, dy vel eh smooinaghtyn dy vel feme er goll gys y theay er shoh, as dy vel feme ain ve cleeir myr co-voodeeys ny ta shin dy yannoo, as cur enn er, as er eiyrtyssyn cummyssagh jeh, y chaghlaa shen, chammah's er-nyn-son myr fir er-lheh goll stiagh 'sy chirveish chiarail claynt, as neesht son ny lughtyn-thie ain as dy dooghyssagh er fir lhee phrofeshoonagh.

'Sy resooney magh Jelune yn 1 Jerrey Souree, va lhiasaghey currit roish ec Mnr Cannan bentyn da ronney 2 y Villey Geddyn Baase lesh Cooney, as liorish, lurg da'n villey cheet dy ve coardit myr slattys, roish my vees oardyr jeant dy chur bree da'n clattys noa, veagh feme er cummal refrane as cur da'n theay pooar dy reih row ad ayns foayr jeh cur bree da'n clattys ny dyn.  

Va feyshtyn er Mnr Cannan veih Olteynyn elley yn Chiare as Feed. Myr ayrn jeh shen, dooyrt Mnr Cannan dy beagh feme er jannoo yn Slattys Refrane rere yn date roish my beagh caa son teiy dy ve ceaut ec y theay. Dooyrt eh dy jinnagh y lhiasaghey cheet veih Coonceil ny Shirveishee dy chur ablid son refrane dy ve ayn cho leah's va kione currit er obbyr treealit da'n clattys.

Agh tra loayrt Oltey yn Chiare as Feed son Connaghyn, Rob Callister, v'eh gra dy row y chooish boirey eh dy mooar as tra v'eh jeeaghyn urree laa elley dy row eh dy mooar ayns foayr jeh shirrey refrane, agh ny smoo as ny smoo as v'eh clashtyn ny freggyrtyn – shen dy ghra ny freggyrtyn hug Mnr Cannan da Olteynyn elley moghrey jiu – dy row eh toiggal dy row eh jeeaghyn dy row eh ghra dy vel eh son ceau y chooish shoh stiagh 'syn aiyr liauyr – shen dy ghra, geddyn rey rish loayrt mychione y chooish er chor erbee.

Ta'n Shirveishagh Slaynt as Kiarail y Theay, Lawrie Hooper, cur gys lieh Mnr Cannan dy row eshyn, myr yn Ard Shirveishagh, treealey dy jinnagh y Reiltys, gyn shirrey coyrle e chumraagyn ny shirveishee, dy jinnagh y Reiltys cur trooid dy siyragh lhiasaghey da'n Clattys Refrane dy yannoo yn refrane veagh ayn cheet er-lheh er y refrane mychione geddyn baase lesh cooney. T'eh briaght, vel shen dy ghra dy jinnagh shin coayl yn ablid dy chummal refraneyn er cooishyn elley neesht, ny vel eh ayns rieughid loayrt mychione meer smoo ooilley goaill dy obbyr. Agh t'eh gra dy vel eh currit ass dy bollagh liorish y clane coyrle.

Ta Oltey yn Chiare as Feed son Glionfaba as Purt ny Hinshey, Tim Crookall, ta'n Shirveishagh Bun-troggalys, gra dy dug yn Chiare as Feed kied da'n Er-lhee Allinson dy chur roish y billey oltey preevaadjagh cubbyl dy vleeaney er dy henney. T'eh briaght, nagh lhisagh y coloayrtys shoh er ve ny mast'oc daa vlein er dy henney, kiart lurg daue cur da y chied shen, as foddee gyn ve er dy gholl trooid yn daa vlein shoh chaie dy eanish as dy chooilley red elley, nagh row Mnr Cannan smooinaghtyn dy beagh shen er ve yn aght share, yn aght elley, shaghey jannoo eh nish, as dy vel shoh nish goll er jeeaghyn er myr cur cumrail er, myr dy beagh eh.

As eh cheet er shiartanse jeh ny cooishyn currit roish ec olteynyn 'sy resooney magh, ta Mnr Cannan gra, er-lesh, dy vel olteynyn cur eab er jannoo cramp shoh dy jioinagh, as er-lesh my vees sleih goll stiagh as aa-scrutaghey ny t'er ve jeant hannah, yn aght t'eh er ve scruit magh, er-lesh dy row eer y slattys bentyn da'n refrane er Brexit, y slattys er-lheh dy chummal y refrane, jeant aashagh dy liooar 'syn aght v'eh currit roish.

Ta'n leigh ec y traa t'ayn cur er ny Ard Vriwnyn dy reaghey feysht dy chur roish y theay ayns refrane, agh ta Mnr Cannan gra dy beagh eh jeean son yn eysht ayns refrane dy ve jeant ec olteynyn. Ren Oltey yn Chiare as Feed son Carbory, Balleychashtal as Malew, Tim Glover, cur eab er cur shaghey y resooney magh dy vod olteynyn coarail er feysht dy ve currit, as magh ass shen oddys ad jannoo briwnys row feme er teiy theayagh ny dyn. 

Ta Mnr Glover gra dy row shoh dy bunnidagh dy yannoo reaghys shickyr mychione yn eysht son y refrane, as er-lesh dy beagh feer chooie dy row shen ayn, cur geill da'n choyrle va olteynyn er chlashtyn moghrey jiu, myr shoh dy row eh shirrey kied dy yannoo shen, myr shoh dy by vie lesh cur shaghey y resooney magh er ronney 3 derrey y 9 Jerrey Souree dy lhiggey da'n lhiasaghey ve draghtit.

Agh cha daink eh lesh Mnr Glover 'sy choyrle echey dy chur shaghey y resooney magh, as hie olteynyn er rish y resooney magh mychione lhiasaghey Mnr Cannan da ronney 2.  Cochianglt rish treealtys Mnr Cannan, veagh feme er caghlaa paart elley jeh'n ronney dy heet er y chooish, myr shoh va daa lhiasaghey currit roish ec Mnr Cannan, as ec jerrey y resooney magh ren Loayreyder yn Chiare as Feed, Juan Watterson, cheet er yn daa lhiasaghey shen, lhiasaghey 6 as lhiasaghey 12, dy beagh toshiaght rere refrane, as hug eh cuirrey orroosyn v'ayns foayr dy ghra "Aye" as adsyn va noi echey dy ghra "No". Veih'n reggyrt sheeanagh v'eh gra dy row eh lesh ny "Noyn". Va eam son scarrey, as magh ass shen haink eh magh dy row 11 oltey ayns foayr jeh as 12 oltey noi echey, myr shoh she eiyrtys feer faggys. Cha row David Ashford kionefenish jea. 

Adysn ayns foayr jeh refrane va Mnr Cannan hene; dyn y wooise da'n ourys echey, Rob Callister; Claire Christian; Ann Corlett; Julie Edge; Tim Glover; Kate Lord-Brennan; Jason Moorhouse; Andrew Smith; Chris Thomas; as John Wannenburgh.

Adsyn haink eh lhieu noi cummal refrane va'n Fer-lhee Alex Allinson; Clare Barber; Daphne Caine; Tim Crookall; Joney Faragher; Michelle Haywood; Lawrie Hooper; Tim Johnston; Sarah Maltby; Stu Peters; Jane Poole-Wilson; as Juan Watterson. 

Lurg yn chooish shen va resooney magh elley er ronney 3 y villey, va coardit. Nee olteynyn goaill toshiaght reesht er ronnaghyn elley 9 Jerrey Souree. 

---oooOooo---

Ec jerrey yn resooney magh shen fastyr jea, ren Oltey yn Chiare as Feed son Rushen, yn Doctor Michelle Haywood, shirrey kied dy chur roish billey oltey preevaadjagh dy chur lhiettrimmys er creck cooid as tombagey aynjee da paitchyn as sleih aegey. Cheayll shin ee loayrt mychione y chooish ayns Traa dy Liooar y cheayrt s'jerree. 

Hug ee oraid er y chooish fastyr jea roish yn Chiare as Feed, as myr ayrn jeh shen t'ee gra dy by vie lhee goaill toshiaght lesh y vun ec y traa t'ayn jeh troaryn tombagey. T'ee gra dy vel Slattys Keesh Troaryn Tombagey 1986 cur bun er troaryn tombagey myr tudjeeneyn, cigaryn, tombagey son laue-rolley, tombagey son smookal, tombagey son caigney as tombagey son red ennagh elley nagh voddym toiggal veih ny t'ee dy ghra, as nagh voddym geddyn magh veih jeeaghyn er y clattys hene, gow shiu my leshtal). T'ee gra dy vel lhiettrimmys er ny nheeghyn shoh rere eash, agh nagh vel eh goaill stiagh tombagey son piobyn ushtey ny tombagey marrey ny'n sheeloghe s'noa dy hudjeenyn-l ny troaryn tombagey nagh vel son smookal gollrish Snus. 

Ta'n Doctor Haywood cur coontey jeh Snus myr poagaghyn tey beggey dy hombagey, dy cadjin feer ard 'sy towse dy nicotine ayndaue, as bentyn daue nagh vel lhiettrimmys rere eash ec Ellan Vannin er chor erbee. T'ee gra dy vel shoh yn chied varney 'sy clattys ain by vie lhee goaill ayns laue, as dy vel ee foee gobbraghey er cummey dy ockleyn  vees jannoo jeen y slattys ain er tombagey son y traa ry heet, er yn oyr, cre erbee y cummey ayn t'eh currit roish, dy lhisagh tombagey ve ny nhee son creck as lhiettrimmys er.

Choud's ren Oltey yn Chiare as Feed son Glionfaba as Purt ny Hinshey, Tim Crookall, moylley oraid yn Doctor Haywood, as t'eh gra dy by vaghtal eh dy vel ee foee jannoo red ennagh as dy by vaghtal eh dy vel fys eck er y chooish, as dy vie lesh cur booise jee reesht. T'eh gra dy vel y kiarail daaney as goll er y hoshiaght, treealtys shirrey kied dy chur roish red ennagh ta Coonceil ny Shirveishee er hur-smooinaghtyn er feer chiarailagh rish tammylt. T'eh gra, choud's dy vel ymmodee ayns yn Chiare as Feed veagh arryltagh dy chur-lesh stiagh lheid y villey rere y phrinsabyl, as dy by chosoylagh eh dy jinnagh shin fakin kuse dy vondeishyn sheshoil as tarmaynagh magh ass 'sy traa sodjey, er-lesh dy vel feme er tooilley ronsagh dy ve jeant. 

Ta Mnr Crookall gra, ec y cheim shoh, nagh vel undinys lajer dy pholasee lesh feanish ta cummal seose eh, goaill stiagh feanish jeh yeearree y theay dy phohlldal eh, as dy vel eh credjal dy vel shoh bunnidagh roish my vees ablid ec slattys erbee dy gholl er y hoshiaght. T'eh gra foddee dy bee eiyrtyssyn neu-chiarit da lheid y chur bree, as nagh vel shin laccal yn Ellan dy ve ny lught-reill vees ny lhie cheumooie. 

Ta Mnr Crookall gra, choud's dy by lickly eh dy beagh mooarane argid er ny spaarail 'sy traa sodjey ayns kiarail claynt, dy by lickly eh dy beagh eiyrtyssyn argidoil cochianglt rish 'sy traa giare, lesh cooishyn s'lhea bentyn da cur enn 'syn ynnyd creck as keeshyn as cooishyn keesh s'lhea. T'eh gra, myr shoh, ga dy beagh sleih ayns foayr jeh'n eie shoh rere y phrinsabyl, dy jinnagh y chooish t'eh cheet er son shickyrys cosney vondeish ass aa-scrutaght er myn-phoyntyn dy yeeaghyn chammah's er ny prinsabylyn cochianglt rish as ny aghtyn dy ghoaill  ayns laue eh.

Ta Mnr Crookall gra dy vel eh treealey lhiasaghey liorish cur ec jerrey treealtys yn Doctor Haywood  ny fockleyn, dy bee bing reiht jeh three oltey pointit lesh pooaraghyn dy ghoaill feanish scruit chammah's loayrt, er cooish y villey treealit, as cur tuarastyl da'n Chiare as Feed roish my vees eh currit roish. T'eh gra, choud's ta fys ec ymmodee sleih, dy vel farkaght er billey y phartee Toree 'sy traa gys reihys mooar cadjin y Reeriaght Unnaneysit, as nagh vel eshyn fakin jeeill erbee ayns lhiggey da bing reiht ronsaghey ny aghtyn dy ghoaill ayns laue slattys freggyrtagh er-lheh da Ellan Vannin choud's ta shin fuirraghtyn er eiyrtys y reihys shen as cuin as liorish cre erbee y chummey gollrish yinnagh slattys nyn naboonyn jeeaghyn.

Ren yn Ard Shirveishagh Mnr Cannan aa-niartaghey treealtys Mnr Crookall dy lhiasaghey treealtys yn Doctor Haywood, as ren olteynyn coardail rish shen. 

---oooOooo---

Va Ard Sheckter Kiarail Vannin, Teresa Cope, cur feanish roish Bing Tinvaal er Coontyssyn Theayagh yn chiaghtin shoh chaie. Va tuarastyl y Reejerey Jonathan Michael 'sy vlein 2019 -as magh ass shen haink Kiarail Vannin dy ve currit er bun myr ayrn jeh caghlaa dy bollagh yn aght va kiarail claynt livreit 'syn Ellan – gra dy row feme er jannoo shickyr dy row feeuid ry gheddyn ass yn argid ceaut. Ta'n Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay er n'ghra roish nish dy vel yn Ellan foddey veih cur enn dy jeeragh er ny costyssyn jeh shirveishyn. 

Ta Bnr Cope gra dy vel Kiarail Vannin livrey beggan ny smoo na 600 lhiannoo 'sy vlein as dy vel shen unnid moiraghys feer neu-fondagh, agh nagh jinnagh shin arragh geearree nagh row unnid moiraghys 'syn Ellan. T'ee gra dy nee doillee eh dy howse rere stundayrtyn, as lesh gennid dy reaghey codeyn clinicoil as cur enn er costys rere ny vees jeant, dy vel shen meanal nagh vel costyssyn ain son shirveishyn ec eaghtyr ny surransee dy ghra vel shen freggyrtagh da prios cadjin er mean son red ennagh.  

Ta Bnr Cope gra dy vel Kiarail Vannin cumrailit beggan ec ny data, agh neesht ec quoi yinnagh shin cosoyley rish son stundayrtyn, agh dy vel ad jannoo ymmyd jeh shiartanse dy haaseyn towse proxy. Er-lhee dy vel yn un aght ayns rieughid foddee sleih sessal feeuid son argid, as ny vees yn coarys shoh dy claynt as dy chiarail costal, shen my vees bun-choontey cleeir jeh ny shirveishyn mychione shen lhisagh y ve cummey ooilley ny shirveishyn, as dy vel caa da cur enn er y chostys jeh shen as dy hroggal seose shen veih'n vun jeh.

Ta Bnr Cope gra nagh vel shen ain, nagh vel bun-choontaghyn cleeir jeh shirveishyn ta lhiggey jee myr kiareyder dy ghra shoh shirveish as dy jeanym nish cur enn er y chostys jeh'n earroo dy obbreeyn ta mee feme, cre vees plan yn obbree jeeaghyn dy ve, cre ny cowraghyn jeh ard-vieys nee'm cooilleeney, as eisht quoid vees shen costal dou dy yannoo shen. T'ee gra dy vel y yeearree dy vel shen ain, as myr shoh dy vel shen yn aght ta'n obbyr er costyssyn rere ny vees jeant cheet stiagh 'sy chooish.

Ta Bnr Cope, corrym rish shen, dy vel claare obbyr ec yn Rheynn dy ghientyn ooilley ny bun-choontaghyn shoh, agh reesht, dy vel cagleeyn er dy mooar bentyn da'n chouyr vees ry cheddyn echey dy yannoo shen, agh dy vel shen yn un aght dy vel fys rieugh ec sleih er cre'n shirveish t'ad geearree, cre vees yn costys jee, as yn reih ayns rieughid dy yannoo shen ny dyn.    

---oooOooo---

Ta queig para-lheeghyn cummyssagh 'sy traa ry heet er n'ghoaill toshiaght er y traenal oc lesh cooney jeh cassan prindeyssagh para-lhee thalk-noa. Ta Kiarail Vannin as Olloo-Scoill Cumbria er jeet cooidjagh ayns parteays dy vel caa daue jannoo studeyrys as traenal 'syn Ellan. Va argid ry gheddyn dy chooney lesh 15 dy leih cooilleeney y Keim Sheansagh oc son Studeyryssyn ayns Sheanse Para-lhee ayns ny three bleeaney shoh cheet.

Nee kiare fir ta gobbraghey da shirveish ny carbid-lheeys ta nyn leaghteyryn co-heshaghtagh jeh'n Olloo-scoill neesht pohlldal ny studeyryn as livrey y chlaare. Ta'n chied chohort dy studeyryn skedjalit dy chosney y keim oc 2026.

Ta Will Bellamy, fer toshee Shirveish Carbid-lheeys Ellan Vannin, gra dy row sleih roish nish currit veih geiyrt er y chassan er yn oyr nagh row ad geearree geddyn rey rish ny v'ad dy yannoo 'syn Ellan. T'eh gra, liorish sheeyney magh yn shirveish 'syn aght shoh, dy jean shen cur ablid daue dy livrey ymmyrkey as smoo strughtoor ayn da'n aght ta kiarail goll er cur 'sy cho-voodeeys as dy jean eh leodaghey y preays er nyn gumraagyn ta gobbraghey dy creoi.

Ta'n Olloo Co-heshaghtagh, Tom Davidson, jeh'n Ynndy son Ard-vieys ayns Cliaghtey Para-lhee da'n Olloo-scoill Cumbria gra dy vel ad goaill moyrn as dy vel ad greesit dy chummal seose Kiarail Vannin as co-voodeeys Ellan Vannin trooid y chassan thalk-noa para-lhee prindeyssagh shoh . T'eh gra dy vel enn er yn olloo-scoill son, as dy vel eh goaill moyrn ass, goaill ayns laue femeyn er schleiyn ayns kerrooyn as ardyn as son yn ashoon. 

Ta'n Olloo Co-heshaghtagh Davidson gra dy vel yn Olloo-scoill Cumbria  jannoo shoh liorish gobbraghey dy chionn rish failleyderyn harrish shirveishyn theayagh y strane toshee, as harrish ymmodee jeadyssyn, dy vishaghey schleiyn as dy chur schleiyn noa da obbreeyn, as dy vel shoh cur ablid dasleih t'er chosney keim as da co-voodeeyssyn  dy vishaghey, nish as rish sheelogheyn ry heet.

Ta'n Reiltys treishteil dy jig eh lesh plannyn son gowaltys kennip lhee dy leah, choud's t'eh geiyrt er deanyn dy yannoo caghlaa y tarmaynys. 

---oooOooo---

Va chaghteryn Dellal Ellan Vannin vees ny yantys jeh'n Rheynn Gastid Dellal. ayns Lunnin yn chiaghtin shoh chaie tra v'ad kionefenish taghyrt enmyssit Kennip Oarpey. V'ad cur eab er cleayney dellal noa gys yn Ellan.

She Tim Cowsill ta'n Ard Sheckter jeh Dellal Ellan Vannin, gra dy vel Ellan Vannin er ve gobbraghey er y jeadys kennip lhee son cur magh ass yn Ellan rish tammylt liauyr dy liooar nish, as nish dy vel ad gennaghtyn dy vel ad ec keim as ocsyn ta ooilley ny caghlaaghyn meer vees jannoo seose y slattys as yn creatlagh dy ve ayns ynnyd ayns rieughid dy hoilshaghey magh shoh dy slane. T'eh gra dy nee co-whaiyl feer anaasagh v'ayn er-nyn-son er y fa honnick ad y prowalys jarrooagh dy row y treealtys oc kiart, as beggan neu-chosoyley rish shen ec dy chooilley pheiagh elley. T'eh gra dy vel reillyn ayn ta feer neu-chosoyley ry cheilley ayns caghlaaghyn cheer.

Ta Mnr Cowsill gra dy vel Ellan Vannin er lhiasaghey creatlagh rish y lught-reill er carrooagh,  agh, lesh y lught-reill shen ny reilleyder vees jeerit er dellal as eisht lesh reill son cur kied vees jeerit er dellal ve ain ta feer chleeir mychione shen dy jeeragh vees femoil son kied dy ve ec peiagh ennagh, dy vel ad er n'gheddyn dy vel ocsyn ayns rieughid treealtys creck er-lheh dy ve ayns shen, myr shoh dy row shen prowalys jarrooagh feer vie er-nyn-son. 

Ta Mnr Cowsill gra dy vel Kennip Oarpey y co-whaiyl smoo y Reeriaght Unnaneysit er kenninp lhee, as myr shoh dy row anaase veih ooilley mygeayrt y theihll ayns shen, agh mooarane jeerit er ny vees taghyrt 'sy Reeriaght Unnaneysit as ny sodjey ersooyl, myr shoh dy row eh feer anaasagh er-nyn-son myr cheer dy ve ayns shen ass-lieh Ellan Vannin as cur roish y treealtys oc ayns shen as geddyn y prowalys jarrooagh dy vel ad son shickyrys goll y raad kiart. 

Ta Mnr Cowsill gra, tra ta shin smooinaghtyn er gaase ayns kennip lhee 'syn Ellan, dy vel fys ain nish dy jeeragh er y sorch dy vargey ta shin shirrey vees 'syn ard shen, myr shoh nagh vel shin geearree colughtyn pharmeceuticagh cheet dy ve soit 'syn Ellan, as nagh agh towse er-lheh dy halloo ain vees jeadyssagh, as er y fa shen ta fys ain dy vel shin geearree ny thieyn dellal jeh ny margaghyn er-lheh jeh ard-vieys dy heet rhymboo.

Er-lesh Mnr Cowsill dy vel yn sorch dy chosoyley sassey oddys eh cheet er lesh ny thieyn dellal, shen dy vel thieyn imbyl mooarey 'sy Reeriaght Unnaneysit as dy vel lhune keirdey ayn. T'eh dy vel ad shirrey dy mooar son yn ynnyd jeh kennip keirdey, as nagh vod ad costreeu rish margaghyn y Chanada as ny Steatyn Unnaneysit, agh dy vel shin feer vie myr Ellan ec jannoo troaryn jeh feer ard-vieys son cur magh ass yn Ellan, as dy row y co-whaiyl shen jeerit dy mooar er ny troareyderyn sloo shen ny er ny troareyderyn cummyssagh shen, myr shoh er-lesh dy vel shin ayns ard kiart y vargey son yn ynnyd t'ad laccal ve ayn. 

Ta Mnr Cowsill gra, ny va jeant ec yn jantys lesh y chreatlagh echey son cur kied, shen dy vel eh er cur kied chonaantagh da colught enmyssit Grow Lab Organics, vees nish goll trooid yn oardagh plannal ec y traa t'ayn, as dy lhisagh shen ve bunnys jeant ayns mee ny ghaa shoh cheet, dy gholl trooid y choarys shen, as dy vel y colught shen 'syn ynnyd shen. T'eh gra, eer cur kied chonaantagh, dy vel shen ny nagh vel monney cheeraghyn elley dy yannoo, myr shoh dy vel ad soilshaghey magh reillyn y ghamman da'n cholught as dy jean ad kied da son shen. T'eh gra dy vel mooarane jeh ayns cheeraghyn elley ayns stayd kiark as ooh, lesh feme er seyraad troggit oc dy slane roish my vees caa daue eer loayrt mychione geddyn kied. T'eh gra dy vel y jantys er cur sheese eh, dy vel fys echey dy vel y colught shen ny t'ad gra dy vel, as ny t'eh kiarail jannoo, as dy jean y jantys cur da kied chonaantagh bentyn da shen, as er-lesh dy vel treealtys creck gyn cosoyley son yn Ellan.

Bentyn da shennaghys, ta Mnr Cowsill gra dy row Ellan Vannin fer jeh ny jeantee smoo jeh tead 'sy theihll, as dy ren ad troarey hemp ooilley mygeayrt yn Ellan, vees vershoon fyrryn y lus kennip, feer foddey er dy henney, agh dy vel shennaghys ayn cochianglt rish shen, as er-lesh dy vel kennip lhee red ennagh t'er ve red mooar son ymmodee sleih, as nagh vel eh agh nish cheet gys ynnyd as ta sleih fakin ymmyd jeh kennip lhee veih reayrt s'lhea, agh dy vel ymmodee reddyn nagh vel eh. Cha nel sleih lowit dy smookal eh, myr sampleyr, as feme er goll trooid ushtey as er ny cho-ushtaghey hoshiaght as dy vel ymmodee stigmatisms bentyn da'n troar rieugh.    

Bentyn da stigmatism cochianglt rish kennip, ta Mnr Cowsill gra dy nee anaasagh eh, er yn oyr dy beagh peiagh ennagh jannoo phytogen ayns Ellan Vannin, dy vel shen ny ghruggey agh dy vel eh kiart yn un red as kennip lhee, as fo reill 'naght cheddin. T'eh gra, myr shoh, dy vel y stayd shoh as dy vel troar lhee erbee as nagh vel shen agh fakinit ec dy chooilley pheiagh, agh ec yn ennym kennip dy vel cochianglyssyn bentyn rish as dy vel shen ayn son shickyrys.

Ta Mnr Cowsill gra dy vel y jantys dy mooar jeerit er cur Grow Lab Organics trooid y choarys as troarey red ennagh, myr shoh dy bee eh foddey ny sassey dy chur yn Ellan er y hoshiaght myr treealtys tra vees peiagh ennagh ayns rieughid lhiasaghey as troarey as buinn kennip lhee, as dy vel shen mooarane y barel dy politickagh t'er ve ec dy chooilley pheiagh, dy vel feme ain er ve jeant aarloo as dy vel couyr cummyssagh ain as dy vel feme er soilshaghey magh shen, as dy vel Grow Labs Organics cheet gys boayrd y jantys dellal as dy vel eh cur stiagh fys dy jeeragh dy ghra nagh vel shoh gobbraghey, dy vel shoh gobbraghey, nagh vel shoh gobbraghey, myr shoh dy vel y jantys treishteil dy vel ynnyd jeeraghey er dellal ve echey, shen yn raad share er y hoshiaght, as dy vel shen cre gollrish ta ny reillyn, shen y clane lhiasaghey jeh ny t'eh cur eab er jannoo.

Ta Mnr Cowsill gra dy daink yn eie son kennip lhee son yn Ellan dy lhiasaghey ass Covid as ass y phossan son aa-chouyral y tarmaynys, as dy row eh fakinit myr caa dy yannoo caghlaa ayns coardail rish yn strateish tarmaynagh, agh dy vel fys ec y jantys, dy by chosolylagh eh dy jean mayd fakin jeihyn dy hieyn dellal kennip lhee 'syn Ellan, nagh bee shoh agh possan beg dy cholughtyn gobbraghey, agh dy vel eh jannoo seose ayrn jeh jannoo caghlaa 'syn Ellan, vees feer scanshoil.

---oooOooo---

Va ny shlee na £20,000 jeh argid ny tackeyderyn ceaut er cooney dy eeck son jinnair gala ayns Lunnin ny s'moghey 'sy vee shoh. Va jantys y Rheynn Gastid Dellal, Argid Ellan Vannin, fer jeh goshtiu Jinnair Gala Bleinoil Sheshaght Lught-Traghtee yn Africa Yiass. Va tiggadyn son y taghyrt £185 y pheesh as va'n jinnair er ny chummal 'sy Thie Mansion, lesh dy chooilley ynnyd goit.

Ren yn jantys ceau £15,000 myr goshtiu jeh'n taghyrt, as va £2,327 elley ceaut neesht, lesh £1,805 er tannaghtyn ayns thie aaght as £522 er etleeyn, as nheeghyn dy chur Ellan Vannin er y hoshiaght er £2,632. V'ad shoh goaill stiagh £900 er gin ayns myn-chostraylyn, £330 er mill, £400 er grine buigh rostit, lesh £342 ceaut er poagaghyn gioot as rybbanyn. Ren eh costal £50 dy chur ny nheeghyn hoal gys y Reeriaght Unnaneysit.

Va ny fysseree shoh clouit lurg aghin rere seyrsnys fysseree.  

More from Manx Gaelic